ČRo Pardubice – realita blízká či vzdálená?

radiotv22Asi je to logické. Máme tu nové kraje a zdaleka ne každý „zdědil“ i studio Českého rozhlasu. A tak nepřekvapí, že mezi emancipačními snahami těchto nových územně správních celků se objevuje i tato otázka. Jestliže se budu držet situace na východě Čech, nelze asi očekávat, že by průměrný pardubák byl radostí bez sebe z toho, že po linii českého rozhlasu i nadále „spadá“ pod Hradec.

Nových krajů bez vlastního regionálního vysílání je ale celkem pět. Zatímco ve Zlínském jakoby panovala spokojenost s brněnským vysíláním, mezi Karlovými Vary a Plzní došlo k netradičnímu řešení formou odpojovaného vysílání z plzeňské budovy ČRo. V Liberci, Jihlavě a Pardubicích pak již přípravy samostatného vysílání probíhají.

Připomenu, že podle stávajícího Zákona o Českém rozhlase (č. 484/91 Sb.) může regionální rozhlasová studia, s výjimkou stávajících, zřizovat a zrušovat Rada Českého rozhlasu (§7,odst.2d). Lze očekávat, že by tato rada dané možnosti využila? A jaká by pak byla jistota, že nové rádio podle stejné věty a okamžité nálady opět nezruší? Nejspíš se pak nelze divit snaze nové regionální stanice uzákonit, nejlépe v připravované novele Zákona o Čs. rozhlase.

Tento návrh (v textu zatím nová regionální rádia chybí) byl v minulých dnech předán z ministerstva kultury na úřad vlády a po projednání ve vládě by se v průběhu června mohl dostat do parlamentu. Tam lze pak očekávat i diskusi nad otázkou rozšíření výčtu krajských stanic (zřejmě již nikoli studií) a jejich stejného právního a ekonomického postavení. Věřím, že někdejší návrh na vytvoření dvou kategorií krajských rádií je už překonán. Podle slov Mgr. Miloslava Kučery, poslance za pardubický kraj a člena stálé parlamentní komise pro sdělovací prostředky, je reálné, že pozměňovací návrh dostatečnou podporu nakonec získá.

Jsou tu však i tlaky opačné, tedy ze směru těch, kteří zastávají současné status quo. Například od ČRo Hradec Králové se mi konkrétního stanoviska v této věci nedostalo.
Mezi těmi, kteří myšlenku zřízení studia ČRo v Pardubicích podporují, je pochopitelně krajský úřad a město Pardubice. V prvním případě jde vzhledem k nedostatku financí o podporu především morální. Počátkem letošního roku píše hejtman dopis radě ČRo, v němž se z pověření krajské rady dotazuje na vznik rovnoprávného vysílání ČRo. V březnu pak za tímto účelem navštěvuje Pardubice i generální ředitel ing. Václav Kasík.

Magistrát města Pardubic již nyní prostřednictvím svého městského rozvojového fondu (a.s. vlastněná ze 100% městem) připravuje prostory v čp. 29 v ulici Svaté Anežky České. Podle smlouvy o smlouvě budoucí mezi ČRo a MRF a.s. budou stavební úpravy dokončeny do 30.8. 2001 a rádio zde poté bude v nájmu. Bude mít dvě studia a dvě režie (vysílací a produkční) a odbavení programu bude provádět samotný moderátor. Instalován bude systém Dalet. Stejnou budovu by mělo využívat i Východočeské divadlo.

Zdá se, že myšlenku ČRo Pardubice podporuje i vedení Českého rozhlasu, neboť jmenovalo Ing. Jaroslava Zváru (zaměstnance úseku programu a redaktora ČRo 1), intendantem, pověřeným přípravou technických, ekonomických, prostorových, organizačních a programových podmínek nového rádia. Je třeba připomenout, že zrovnoprávnění nových VÚSC po linii Českého rozhlasu je i jednou z priorit jeho generálního ředitele. K zajímavému momentu, majícímu nejspíš jakýsi demonstrační účel, došlo před nedávným vypršením termínu pro majitele frekvencí rádia Profil. Mezi žadateli se totiž objevil i ČRo Pardubice. Vzhledem k tomu, že provozovatel ze zákona nemůže požadovat frekvence určené pro soukromá rádia, byla tato žádost zamítnuta.

Vyřešení frekvencí je v každém případě jedním z klíčových momentů v němž bude na tahu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Reálný postup by mohl vypadat velmi zjednodušeně takto: Dočasně lze pro ČRo Pardubice využít kmitočtu 100,1 MHz z vysílače Krásné (nyní ČRo HK). Ten totiž pokrývá Pardubický kraj jen cca ze 60%. Přesun je ale závislý na zřízení vykrývače ČRo HK pro samotný Hradec Králové, neboť vysílač z Černé hory (101,9 MHz), který by hradečákům zbyl, je ve zdejší husté zástavbě hůře poslouchatelný. Trvalým řešením by pak byl přesun frekvence ČRo 2 z vysílače Hoděšovice (104,7 MHz) na Krásné (právě pro a.potřeby ČRo Pardubice) a výměna za 100,1 MHz. K tomu je ještě tak jako tak doplnit pokrytí východní části Pardubického kraje novou frekvencí a přidat jeden dokrývač na Rychnovsko (pro ČRo HK). Poslední výměna frekvencí by pak měla nastat na Černé hoře a to mezi ČRo HK a ČRo 3.

Další otázkou, která ani nemůže být jinou než prioritní, je financování. V prvé řadě to budou investice do technického vybavení. Přibudou i náklady provozní (např. pronájmy, spotřeby energií apod.) a dojde k nárůstu počtu zaměstnanců. V této otázce si však uvědomme, že např. současné vysílání ČRo Hradec Králové zpravodajsky tak jako tak pokrývá i území Pardubického kraje. Po vzniku rádia v novém VÚSC pak logicky dojde k přesunu části zpravodajské práce pod nový subjekt. Podle poslance Miloslava Kučery se však mírnému zvýšení koncesionářských poplatků v této souvislosti nejspíš nevyhneme.

Programová skladba nového rádia je nyní diskutována s tím, že je třeba dořešit mj. i spolupráci s ČRo Hradec Králové. Jedním z důvodů je pak záměr vytvořit s novými sousedními stanicemi (Jihlava a Liberec) regionální programovou síť (!). Další strategie Českého rozhlasu ve věci pardubické stanice (vč. programových otázek) bude na pořadu výjezdního zasedání, jenž zde proběhne 31.5. 2011. Pak se snad opět dozvíme více.

Pochopitelně i já jsem se snažil dopídit, kdy by se proklamované vysílání mohlo rozjet. Tak tedy bude-li všechno klapat (zejména ve věci rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o kmitočtových změnách), pak by to mohlo být již průběhu prvního pololetí příštího roku. V písemném vyjádření pana Zváry, které mi poskytla rada ČRo, se za optimum považuje únor či březen.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .