Co je Mediaprojekt a SKMO?

radiotv22Členskými organizacemi SKMO jsou UVDT (Unie vydavatelů), ARA (Asociace reklamních agentur), APSV (Asociace provozovatelů soukromého vysílání), MMS (Media Marketing Services), RRM (Regie Radio Music), Český rozhlas, ARBOmedia a Rádio Net. Cílem SKMO je podněcovat, sledovat a kontrolovat jednotný výzkum uznávaný všemi důležitými subjekty na trhu jako „výzkum jedné měny“ pro tisk a rozhlas. SKMO pořádá nejrůznější semináře a školení.

Nejvyšším orgánem SKMO je Valná hromada. Zároveň byly ustaveny „sekce“ pro jednotlivá média a prezídium složené ze zástupců jednotlivých sekcí (rozhlas, televize, tisk, zadavatelé). Za rozhlas je jeho členem generální ředitel ČRo Václav Kasík, za tisk Vlastimil Košťál místopředseda představenstva UVDT a za ARA výkonný ředitel Jiří Mikeš. Prezídium rozhoduje v čase mezi valnými hromadami.

Jednatelé sekcí jsou Jan Šusta za tisk, Michal Zelenka za rozhlas a Luděk Jubánek z ARA´s vykonává funkci třetího jednatele odpovědného za marketing a koordinaci. Řádnými členy „Rozhlasové sekce“ jsou ČRo, APSV, MMS, RRM a Radio Net, přidruženým členem ARBOmedia (dříve IP Praha). RS SKMO se řídí Statutem RS. Dalším důležitým orgánem SKMO je SPK (Stálá pracovní komise), která koordinuje všechny metodologické, kontrolní a zčásti i provozní záležitosti. SPK jedná po sekcích, po projektech nebo v kompletní sestavě členů SKMO. Společně s jednateli připravuje veškeré podklady pro pokyny realizátorům, rozhodování valné hromady nebo prezídia.

Co byl Media Projekt 1994–6 a jak vzniklo SKMO?

V létech 1991 – 3 došlo k prudkému rozvoji médií. S určitým zpožděním se na trhu objevily i firmy zabývající se výzkumy. Používaly se různé metodiky, různé opory výběru, různé typy výběru, projekce i vážení. Vznikla potřeba výzkumy defragmentovat a sloučit finanční prostředky i metodické nástroje. Vznikal výzkum „jedné měny“ (one currency survay). První společnou platformou, která se budoucností takového výzkumu zabývala bylo „Standardizační grémium pro výzkum sledovanosti médií“. Zakládající členové byli ARA, UVDT, APSV, RRM, IP Praha, ČT a ČRo. V roce 1993 se Grémium transformovalo v SKMO, které vypsalo tendr na jednotný výzkum – Mediaprojekt. V tendru zvítězilo sdružení firem GfK Praha a AISA media.

První Mediaprojekt byl multimediálním výzkumem, který sledoval tisk, televizi a rozhlas. Měl kontinuální charakter, náhodný výběr a 15 tisíc respondentů ročně. Výstupy dat byly uveřejňovány jednou za čtvrtletí, vždy za minulé „klouzavé“ pololetí pro regionální rozhlasové stanice a v čistých čtvrtletích za tisk, celoplošné televize, rozhlasy a sítě regionálních stanic.

Co byl Media Projekt 1997-9?

V průběhu let 95 a 96 iniciovaly televizní stanice elektronické měření televize pomocí Peoplemetrů. Nový Mediaprojekt sledoval již jen tisk a rozhlas. Smlouva s firmami STEM/MARK a GfK Praha (vítězný projekt tendru SKMO z jara 1996) skončila 31.12. 1999. Tento výzkum stál cca 16,5 mil. Kč ročně. Výstupy dat byly uveřejňovány jednou za čtvrtletí, vždy za minulé „klouzavé“ pololetí (únor – II. pol. předešlého roku, květen – IV. Q. předešlého a I.Q. běžícího roku, srpen – I.pol. běžícího roku a listopad – II. a III. Q. běžícího roku).

CO je Media Projekt 2000-2?

Nový Mediaprojekt od roku 2000 má řadu vylepšení. Jedná se o nadstavbu sledující typologii spotřebitele, kompletní sledování všech tiskových, rozhlasových a celoplošných televizních médií. Roční vzorek respondentů je zvýšen na 30 tisíc ročně. Realizuje ho sdružení výzkumných agentur GfK Praha, TN Sofres Media a STEM/MARK. Roční náklady jsou cca 28 mil. Kč.

Velikost vzorku umožňuje vydávat výstupy dat za každé čtvrtletí zvlášť, ale členské organizace se rozhodly pro pololetní klouzavé výstupy ve čtvrtletích. Media Projekt používá standardizovaný osobní rozhovor (face to face) s metodikou „day after recall“ (dotaz na včerejší chování), kontinuální průběh výzkumu po celý rok, tříměsíční etapy, čtrnáctidenní fáze a náhodný výběr z ověřené a jednou měsíčně doplňované databáze domácností (Vakus). Media Projekt splňuje veškeré požadované evropské parametry pro výzkum sledovanosti médií.

Jakékoli prezentace jsou neplatné bez uvedení zdroje – názvu výzkumu, zadavatele a realizátorů. Dále pak bez uvedení velikosti vzorku, cílové skupiny, sledovaného období a údaje o vážení a projekci. Údaje jsou statisticky validní pokud cílová skupina (např. posluchači, muži, ženy, věkové skupiny atd.) je větší než 40.000 (např. poslech včera/denní, v posledních 7 dnech/týdenní atd.) Povoleno je používat pouze poslední aktuální výstup.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .