Vznikne v Praze dvacáté osmé rádio?

Inkoust na rozhodnutí o udělení poslední licence v Praze ještě zcela nazaschl a už se rodí teoretické základy další pražské stanice. Společnost Euroradio Praha, která se neúspěšně účastnila řízení o vinohradský kmitočet, požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o koordinaci nového pražského kmitočtu. Pokud by byla úspěšná, hlavní město by se mohlo dočkat svého dvacátého osmého rádia. V současnosti má totiž na území Prahy kmitočet 27 stanic a na start InfoRádia se čeká.

V zápisu z 18. zasedání Rady pro RTV se píše: Euroradio Praha s.r.o. – žádost o koordinaci kmitočtu a vyhlášení licenčního řízení – přerušení žádosti TR/148/04

Rada vrací technickému referátu k dopracování, výsledek hlasování 12 – 0 – 0.

Tato informace ještě nic zásadního neznamená, pro získání licence je třeba ještě dlouhá řada úkonů, v první řadě odeslání žádosti RRTV na ČTÚ, její kladné vyřízení a úspěch v případném licenčním řízení.

„Euroradio Praha s.r.o. není provozovatelem vysílání, ale chce se jím stát, proto žádá o vyhlášení licenčního řízení na STP Praha – Strahov 94,1 MHz, případně 94,2 MHz, když s projektem Rádia Euro neuspěli v licenčním řízení na vinohradský kmitočet,“ řekl RadioTV Pavel Barák z Úřadu RRTV.

Společnost Euroradio Praha se s projektem Radio Euro Praha licenčního řízení v Praze účastnila již na jaře, konkrétně o vinohradskou frekvenci Praha – Vinohrady 89.0 MHz/158W, kterou Rada udělila Radiu Info společnosti Max Loyd.

Na těchto veřejných slyšeních prezentoval autor projektu Vladimír Vlach, známý mj. jako moderátor losování Sportky, stanici zaměřenou na cílovou skupinu 19-25 let s přesahy a orientovanou na informace o Evropské Unii. Při červnových veřejných slyšeních vzbudila prezentace rozsáhlou diskuzi s radními.

Bude kmitočet oficiálně zkoordinován?

„Prý je uvedený STP snad již zkoordinován – ale Rada tuto informaci nemá, kmitočet je zatím nanejvýš plánován. Rada podkladový materiál Úřadu vrátila k dopracování. Mezitím žadatel sám dodal studii. Úřad provedl PC simulaci, která ale nedopadla pro žadatele dobře, výpočtový systém indikuje silné rušení okolních kmitočtů,“ popisuje Barák současný stav.

A kdy se budou regulační orgány tímto kmitočtem dále zabývat? „Rada o žádosti rozhodne (zda ji zamítne, nebo požádá ČTÚ o koordinaci) pravděpodobně na dalším zasedání od 2. listopadu 2004,“ dodává Barák.

Společnost Euroradio Praha s.r.o. je stoprocentně ovládána firmou MAXX Reality s.r.o. a jejím jednatelem je Eduard Studený.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .