Ve Spojeném království je on-air již 100 komunitních rádií

Rozvoj komunitních rádií ve Velké Británii dosáhl v těchto dnech důležitého milníku. Spuštěním stanic Calon FM a 7 Waves Community Radio se jejich počet zakulatil na rovnou stovku. Nezávislým neziskovým rádiím se daří i v Rakousku či Německu, jejich startu v České republice zatím brání zdejší mediální legislativa.

Spuštěním stanic Calon FM a 7 Waves Community Radio toto pondělí dosáhl počet on-air komunitních rádií v Británii milníku s číslem sto. Přesně tolik komunitních rádií dnes ve Velké Británii působí. Informoval o tom britský mediální regulátor Office of Communications (OFCOM). Udělování licencí neziskovým rozhlasovým projektům umožnila Vyhláška o komunitních rádiích (Community Radio Order) z roku 2004. Od roku 2005, kdy se s licencováním komunitních rádií v Británii začalo, tak OFCOM udělil 162 takových licencí. V tomto čísle jsou zahrnuty i rádia, která i přes udělení licence nezačala nikdy vysílat.

Komunitní rádia jsou ze své podstaty nezisková a svým signálem pokrývají malá území v okruhu 5 km od svého nízkovýkonného vysílače. Jejich pracovníci zde fungují většinou na dobrovolnické bázi bez nároku na honorář. Ve svém vysílání se zaměřují na plnění specifických potřeb, které nejsou ostatní média sto uspokojit. V nabídce tak můžeme najít rádia pro děti či naopak starší občany, stanice pro různé národnostní, jazykové či náboženské menšiny nebo rádio zaměřené na experimentální rozhlasovou tvorbu. Další komunitní stanice se pak zaměřují na specifické potřeby obyvatel daných městských čtvrtí a lokalit. Přehled britských komunitách rádií najdete například zde.

Vedle nezpochybnitelné společenské role, kterou komunitní rádia při rozvoji lokálních a jiných komunit hrají, se tyto stanice rovněž stávají útočištěm rozhlasových fandů, kteří zde mohou rozvíjet svůj životní sen – pracovat v rádiu. Komunitní rádia se tak rovněž stávají důležitou líhní rozhlasových talentů, ze které čerpají i mnohé zavedené rozhlasové značky. Stovka neziskových rádií rozesetých po celé Británii dnes plní nezastupitelnou roli v rozhlasovém odvětví. Stála se po rádiu veřejné služby a soukromých stanicích třetím pilířem britského rozhlasového broadcastingu, který zvyšuje rozmanitost a pestrost nabídky v éteru.

Komunitní rádia u sousedů a u nás
Problematikou komunitních rádií v německy mluvících zemích se na stránkách RadioTV dlouhodobě zabývá Martin Karlík (viz přehled pod článkem). Že ne všude jde všechno jako po másle ukazuje příklad Braniborska a jeho hlavního města Berlína – viz článek V Berlíně kvetou komunitní rádia. Na podobné legislativní problémy jako naši severozápadní sousedé naráží i zájemci o provozování neziskových rádií v České republice. Problematiku komunitních rádií v České republice zmiňuje i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve své Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2007 v části B. Informace o situaci v rozhlasovém a televizním vysílání a v převzatém rozhlasovém a televizním vysílání, v kapitole Nekomerční provozovatelé (str. 24). RRTV ve své zprávě uvádí, že „z § 3a odst. 1 (zákona 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání) vyplývá, že žádost o licenci nebo přihlášku k registraci může podat pouze právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice obchodním zákoníkem. … Vyloučeny z možnosti získat licenci nebo registraci však zůstávají subjekty typu občanských sdružení, veřejně prospěšných společností, veřejnoprávních korporací (např. vysokých škol) apod., u kterých je možné financování z veřejných zdrojů a které se zabývají např. podporou místní kultury a posilováním společenské soudržnosti v regionu nebo jde o vzdělávací či multikulturní programy. … Při diskusích v roce 2007 o umožnění vstupu na trh jiným než komerčním subjektům se ukázalo, že mezi limitujícím prvkem rozšiřování okruhu osob, které mohou být držiteli licence, je problém s úspěšností vynutitelnosti práva. Zatímco u nadací či veřejnoprávních korporací se problémy s úspěšností vynucení případné sankce nedají očekávat, u občanských sdružení ano.“ Problém tedy i v roce 2007 dál čekal na legislativní řešení.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .