Vaškovič: Kdo koordinoval kmitočtovou síť v jižních Čechách?

radiotv22V poslední době se objevují v médiích zprávy o kmitočtové síti v jižních Čechách (Radou pro RTV vyhlášené licenční řízení Budějovice 92,3, Písek 89,5 a Tábor 88,7), které jsou velmi nepřesné a podsouvají autorství koordinace (RRTV přisuzuje koordinaci kmitočtů společnosti Fajront BS provozující Radio Hey Ostrava – pozn. redakce) uvedených kmitočtů nesprávným směrem.

Co se myslí termínem „zkoordinovat kmitočet“?

1. Zjednodušeně řečeno si všichni broadcastři, kteří na trhu již více než pár měsíců působí, pod tímto termínem jednoznačně představí nalezení kmitočtu v dané lokalitě a jeho mezinárodní koordinaci. To znamená, že si broadcaster nechá změřit kmitočtové spektrum a vytypuje kmitočet a vše přiloží k žádosti na Radu RTV. Rada poté pošle kmitočet na CTU k mezinárodní koordinaci. Pokud CTU kmitočet mezinárodně zkoordinuje, Rada ho může přidělit.To je velmi zjednodušeně popsaný proces a broadcaster tím vykonal základní práci, t. j. „nechal zkoordinovat kmitočet“ a investoval tím do kmitočtu 95% svých peněz, své práce,času a umu. Časově se jedná o proces trvající měsíce až jeden rok.

2. Pokud je kmitočet „zkoordinovaný“, čeká broadcastra už jen cca 5% práce a úsilí, tzv. letecká koordinace. Jedná se o poslední fázi a je nejjednodušší. Stačí zaplatit jisté instituci poplatek v řádu pár tisíců korun za podání žádosti a do 14 dní obdržíte vyjádření. Pokud je vyjádření kladné, kmitočet může Rada přidělit. Platnost letecké koordinace je časově omezená, myslím, že se jedná o 2 roky. Pokud se kmitočet do té doby nepoužije, musí se letecká koordinace dělat po uplynutí lhůty znovu.

V Budějovivích koordinoval Proton

Nyní ke kmitočtům v jižních Čechách. V roce 1999 zkoordinovala kmitočet 92,3 v Českých Budějovicích společnost Radio Proton s.r.o. (dále jen Kiss Proton) a požádala o něj Radu RTV, která ho v témže roce zamítla. Důkazy existují jak na Radě, tak u společnosti Kiss Proton. Společnost Kiss Proton iniciovala celý proces včetně vlastních investic na to, aby byl kmitočet 92,3 nalezen a „zkoordinován“.

V roce 2003 se kmitočet náhle vynoří, Rada vyhlásí licenční řízení a jakási společnost začne podsouvat všem myšlenku, že kmitočet „zkoordinovala“ tím, že investovala ( v některých článcích uvádí závratné sumy) do letecké koordinace a dělá si na něj jakési „předkupní právo“. Kdo zná proces popsaný v bodech 1. a 2. výše, musí se pouze pousmát, horší je to pro ty z broadcastrů, kteří do licenčního řízení půjdou a budou tím cíleně znevýhodňováni. Bylo by zajímavé zjistit, kdo kmitočty Písek 89,5 a Tábor 88,7 skutečně našel a inicioval mezinárodní koordinaci. Mezi broadcastry koluje zpráva, že to byla společnost Radio Presston, která již nevysílá. Obhajovat nárok na kmitočet provedením letecké koordinace je ale mírně řečeno velmi neetické.

Radek Vaškovič

Kiss Radio a RadioNet

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .