Tisková zpráva předsedy RRTV

radiotv221. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v dosavadním složení ukončila svou práci a přestala tak vykonávat činnosti uložené jí zákonem o vysílání, a to ke dni 4. dubna 2003.

2. Při dnešní schůzce v souvislosti s ukončením práce vyslovili přítomní členové Rady názor, že odvolání Rady neproběhlo v souladu s českým právním řádem, s tím, že využijí možností, které jim pro takový případ český právní řád dává.

3. Administrativní postup Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedy vlády ve svých důsledcích ohrožuje kontinuitu činnosti orgánu státní správy – správního úřadu, jakož i právní jistoty provozovatelů vysílání. O této skutečnosti vedoucí Úřadu Rady zároveň písemně informuje předsedu vlády.

4. Přítomní členové Rady pověřili předsedu Rady, aby dopisem požádal předsedy všech poslaneckých klubů o podporu návrhu na zřízení sněmovní vyšetřovací komise ve věci arbitráží CME Czech Republic B.V., resp. Ronald Lauder versus Česká republika.

5. Přítomní členové Rady děkují za spolupráci provozovatelům vysílání, Úřadu Rady a všem ostatním, kteří se na práci Rady spolupodíleli.

Ing. Martin Muchka

předseda Rady

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .