Radio Brno VALC opět ve hře

radiotv22S pocitem, že spravedlnost opět ukázala svoji tvář jsme si přečetli rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno Rozhodnutí RRTV ze dne 12. června 2001 týkající se neobnovení licence našemu rádiu, a proti kterému není přípustný opravný prostředek. Nepochybně jde o názor soudu průlomový. Rozhodnutí Rady bylo soudně zrušeno pro jeho nezákonnost v samém meritu toho, jak Rada o licencích rozhodovala a jak dosud rozhoduje.

Soud jasně odmítl chování Rady typu “Rada rozhodla tak jak rozhodla a tím rozhodla”. Jinými slovy, soud nepřijal rozhodování Rady na základě ničím důkazy nepodloženého a tudíž nepřezkoumatelného tzv. správního uvážení Rady, resp. radních. Soud jasně a srozumitelně sdělil, jak má Rada při svém rozhodováním o licencích postupovat a také tímto postupem v kauze Radia Brno VALC Radu zavázal. Je ze zákona široká škála věcí, které musí Rada transparentně a přezkoumatelně v písemném vyhotovení rozhodnutí uvést tak, aby v případném soudním přezkumu své rozhodnutí ustála. Musí být uveden myšlenkový postup, který vede Radu k vydání samotného rozhodnutí, Rada musí určitě a srozumitelně uvést konkrétní zjištění a hodnocení z pohledu dominantního postavení žadatele ve sdělovacích prostředcích, z pohledu plurality a duality předkládaného programu na daném regionu a další konkrétní kritéria, která v licenčním řízení považuje za rozhodné, a to s důkazním břemenem.

Ve světle zmíněného soudního nálezu jsme zvědavi, jak Rada ustojí jiné napadené licence z roku 2001 a zejména pak soubor posledních licenčních řízení tohoto roku.

Pro Radio Brno VALC je však rozsudek pouze dílčím úspěchem na její cestě ke zvrácení současného stavu. Musíme se vypořádat s pravomocnou licencí udělenou společnosti PS Křídla (Rádio PETROV), která je t.č. u Vrchního soudu v Praze a s největší pravděpodobností její osud bude rozhodnut až u Ústavního soudu ČR. Jde o velmi komplikovanou soudní kauzu, která se dotýká základních práv daných Listinou; licenci Radia PETROV považujeme za nezákonnou.

Na straně druhé jsme taktéž velmi zvědavi, jak Rada nastalou situaci bude řešit. Je nutno si uvědomit, že rozhodnutím soudu nadále trvá správní řízení mezi Radio Brno VALC a RRTV o udělení licence na kmitočet Brno 103,4 MHz/1 kW a Rada musí rozhodnout způsobem, jaký předepisuje zákon a soud ve svém rozsudku. Celé znění rozsudku a souvisejících usnesení soudu včetně dalších významných skutečností kolem licenčních řízení je souhrnně na www.radiovalc.cz.

V Brně dne 4. června 2002

Zdeněk V a l c

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .