Radě pro RTV se nelíbí Sexy život na Frekvenci 1

radiotv22Sotva Frekvence 1 vyjela s novým programovým schématem, posvítila si na ni Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Kamenem úrazu je polední pořad Sexy život, který podle Rady může ohrozit mravní vývoj dětí a mladistvých.Sotva Frekvence 1 vyjela s novým programovým schématem, posvítila si na ni Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Kamenem úrazu je polední pořad Sexy život, který podle Rady může ohrozit mravní vývoj dětí a mladistvých.

Frekvence 1, jejíž poslechovost za tři roky poklesla o 350 tisíc posluchačů denně, v touze dobýt své ztracené příznivce zaútočila v září zcela novým programovým schématem. Největší rozruch přitom způsobil pořad Jitky Asterové Sexy život, který je vysílán v čase 11-13. Podobně odvážný program v poledním čase byl do té doby nevídaným jevem nejen na Frekvence 1, ale v celém českém éteru. Bylo jen otázkou času, kdy se na něj zaměří regulační orgány.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila s provozovatelem Frekvence 1, a.s., správní řízení a vydala mu upozornění na porušení povinnosti dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. nevysílat v době 6:00 až 22:00 hod. pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, a to zařazením cyklu pořadů Sexy život do programu v době od 11:00 do 13:00 hod., se lhůtou k nápravě 1 měsíc. Tolik tisková zpráva z úterního zasedání RRTV.

Překvapení na Frekvenci 1

Představitelé Frekvence 1 byli krokem Rady pro RTV vyloženě překvapeni: „Vzhledem k tomu, že jsme od RRTV zatím žádné rozhodnutí neobdrželi (to, že s námi zahajují správní řízení, jsme se dozvěděli od Vás, nikoli od RRTV), nemáme k čemu se vyjádřit. To, že cyklus ohrožuje fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých – bez konkrétnější argumentace, je z našeho pohledu zcela neuchopitelné. Na podrobnou argumentaci se těšíme, protože jsme přesvědčeni, že jako celek jsou pořady Sexy život s Jitkou Asterovou potřebné a užitečné. Problémy lidí nezmizí tím, že se o nich nebude mluvit, spíše naopak. Jsme pyšni na to, že Frekvence 1 začala veřejně mluvit o dosud na rozhlasových vlnách tabuizovaných tématech, navíc s humorem a nadhledem. Ostatně fakt, že odtabuizování problémů dosud ukrytých pod pokličkou je prospěšné lidské psychice, potvrzují i i psychologové a sexuologové,“ reagovala Natálie Lišková z PR oddělení Frekvence 1.

Co bude dál?

„Bude-li pokračovat další měsíc poté, co mu bude usnesení Rady doručeno (pak teprve bude pravomocné a začne běžet lhůta), Rada to projedná a případně provozovatele vyzve k vyjádření před uložením pokuty (ve výši podle
§ 60 odst.3). Provozovatel pochopitelně může navrhovat důkazy, včetně výslechu svědků, předložení posudků apod., takže to nebude ukončeno hned. Rada má na správní řízení rok,“
popisuje možný další vývoj situace mluvčí RRTV Pavel Barák. Dodejme, že podle § 60 odst.3) může Rada udělit pokutu ve výši 20 tisíc až 10 milionů korun.

Frekvence 1 má v zásadě tři možnosti jak se vyhnout postihu. Buď Sexy život stáhne z vysílání (případně přesune do nočních hodin) nebo ho natolik „zjemní“, aby Rada nemusela mít obavy o jeho mravní čistotu a samozřejmě zbývá možnost vytáhnout do boje a přesvědčit regulátory, že se ničeho nedopustila. „Jsme samozřejmě připraveni seznámit veřejnost s obdobnými pořady vysílanými v zahraničí, včetně Francie, kde přitom regulace médií je jedna – ne-li úplně – z největších v Evropě,“ dodává Lišková.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .