Otevřený dopis Radima Pařízka Radě pro RTV

V minulých několika týdnech server RadioTv uveřejnil mnoho článků zaměřených přímo proti mé osobě i proti rádiím HEY v nichž napadal zejména způsob jakým rádia HEY dosahují svých úspěchů. Výhrady proti kvalitě a profesionálnímu řízení …Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Krátká 10

100 00 Praha 10

V Praze dne 30. listopadu 2004

Vážená Rado,

tímto se na vás obracím po té, co neúnosně vygradovalo nepřátelské tažení serveru RadioTv proti mé osobě, potažmo rádiím HEY.

V minulých několika týdnech server RadioTv uveřejnil mnoho článků zaměřených přímo proti mé osobě i proti rádiím HEY v nichž napadal zejména způsob jakým rádia HEY dosahují svých úspěchů. Výhrady proti kvalitě a profesionálnímu řízení rádií HEY lze odkázat na poslech či průzkumy poslechovosti těchto rádií, z tohoto důvodu jsem neměl ani chuť a potřebu se k takovým článkům vyjadřovat.

Nicméně po té co na uvedeném serveru byl dne 29. listopadu 2004 uveřejněn článek „Projekt rádia HEY sever je pro Liberecko tragédií“ autora Miroslava Pýchy mi nezbývá než se důrazně ohradit proti tomuto zcela jasně nepřátelskému výpadu uvedeného serveru. Zcela odmítám jakékoli tvrzení o nekalých praktikách, které jsou v článku uváděny a zejména důrazně odmítám nařčení, že jsem byl spolupracovníkem StB. Toto tvrzení je jasným důkazem o tom, že za články a celým tažením serveru proti mé osobě je výlučně úmysl poškodit mojí osobu. K celému uvádím, že i pravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze bylo určeno, že jsem nebyl spolupracovníkem StB, ale do těchto seznamů jsem byl neoprávněně zařazen pouze na základě oznamovací povinnosti, kterou museli splnit vedoucí všech kapel a všichni interpreti, kteří přes Pragokoncert vyjížděli na západ. Skutečnost, že jsem byl v seznamech StB uveden neoprávněně si mohl i autor článku, pokud by ovšem chtěl objektivně informovat, zjistit v příslušných veřejně přístupných seznamech.

Závěrem bych chtěl uvést, že se cítím velmi dotčen v článku uvedenými nepravdivými tvrzeními, neboť jsem nikdy s StB nespolupracoval, nikdy jsem ani žádnou spolupráci s StB nepodepsal a mám proto naprosto čisté svědomí vůči všem. Tuto skutečnost, jak jsem již výše uvedl, potvrdil i Městský soud v Praze.

Je mi velice líto, že jsem nucen ospravedlňovat své čisté svědomí opětovně jenom proto, že je lidem okolo serveru RadioTv umožněno beztrestně napadat bezúhonné lidi, tyto pomlouvat a pomluvami je nutit ke zbytečnému ospravedlňování.

S pozdravem

RNDr. Radim Pařízek

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .