Novinky z 14. zasedání RRTV

radiotv22Na svém 14. zasedání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimojiné upozonila Radio Vox, že svým vysíláním porušuje licenční podmínky a schválila změnu programové skladby Kiss 91.1 FM Pardubice. Následuje výtah ze zápisu 14. zasedání RRTV konaného dne 11. září 2001.

 • Radio VOX, s.r.o. (Radio Vox) – informace pro Radu

  Rada vydává provozovateli upozornění, protože dlouhodobě nevysílá v souladu s licenčními podmínkami. Zároveň stanovila lhůtu k nápravě 30 dnů; výsledek hlasování 11 – 0 – 1

 • ČESKOMORAVSKÉ RÁDIO, s.r.o. (Radio Vranov) – žádost o předchozí souhlas se změnou společenské smlouvy spočívající ve změně sídla obchodní firmy

  Rada souhlasí se změnou sídla obchodní firmy; výsledek hlasování 11 – 0 – 0

 • CITY MULTIMEDIA, s.r.o. (City a Blaník) – žádost o předchozí souhlas se změnou společenské smlouvy spočívající ve změně názvu obchodní firmy

  Rada souhlasí se změnou názvu obchodní firmy; výsledek hlasování 11 – 0 – 0

 • Radio Bohemia, s.r.o. (Kiss 98fm) – žádost o předchozí souhlas se změnou programové skladby vysílání na územním rozšíření 91,1 MHz Pardubice

  Rada souhlasí se změnou programové skladby v lokalitě Pardubice od 1. 10. 2001; výsledek hlasování 11 – 0 – 0

 • Radio DUHA, spol. s r.o. (Evropa 2 – Duha) – správní řízení o odnětí licence k provozování rozhlasového vysílání

  Rada po vyjádření účastníka zastavuje správní řízení o odnětí licence, výsledek hlasování 11 – 0 – 0

 • RKR, s.r.o. (Radio Classic) – žádost o změnu stanoviště 97,7 FM na lokalitu Votice – Mezivrata

  Rada přerušuje řízení do odstranění vad podání, hlasování 11 – 0 – 0. Rada souhlasí s odesláním požadavku na ČTÚ podle návrhu.

 • Autor článku:

  Napsat komentář

  Pro přidání komentáře musíte .