Nejvyšší správní soud smetl argumenty RRTV

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání sklidila nebývale ostrou kritiku od Nejvyššího správního soudu České republiky. Vysloužila si ji svými argumenty, kterými se v kasační stížnosti dožadovala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze, který zrušil její rozhodnutí o udělení licence projektu Radia nový preston společnosti M-Publicity kvůli nedostatečnému odůvodnění.

Není tolik překvapivé, že NSS kasační stížnost RRTV zamítl, mnohem zajímavější jsou ostrá slova, která do svého rozhodnutí vložil. Nejdůrazněji NSS odmítl argument, že RRTV nemůže rozhodnutí podrobně odůvodnit, protože její rozhodnutí je výsledkem hlasování kolektivního orgánu a nelze od ní požadovat, aby každý člen zdůvodnil, proč a z jakých důvodů hlasoval.

„… Jestliže tedy ustanovení §18 odst. 3 zákona o vysílání vyžaduje podrobné zdůvodnění jak výroku o udělení licence, tak i výroku o zamítnutí žádostí, je povinností stěžovatele (RRTV – pozn. red.) tuto povinnost splnit. Její porušení stěžovatelem, navíc s poukazem na nemožnost jejího splnění, je pak čítankovým příkladem zjevné libovůle v rozhodování správního orgánu, jež je v demokratickém právním státě zcela nepřípustná,“ stojí v rozsudku Nejvyššího správního soudu, který podepsala JUDr. Eliška Cihlářová.

Na námitku RRTV, že Městský soud v Praze útočí na její samostatnost jako orgánu oprávněného k udělení licence, NSS konstatoval, že „tato námitka je jen dalším vykročením stěžovatele ke zpochybňování nutnosti dodržovat právní povinnosti.“

„Dovozuje-li si stěžovatel z takového postupu městského soudu útoky na svou samostatnost jako orgánu oprávněného k udělení licence, snahu o řízení své činnosti a manipulaci jím a vytýká mu paralyzaci rozhlasového trhu, dotýká se tím též samého ústavního postavení soudů v demokratickém právním státě,“ pokračuje rozsudek NSS.

Kromě zamítnutí kasační stížnosti NSS rozhodl, že RRTV je povinna uhradit společnosti City Multimedia s.r.o. náklady soudního řízení u Městského soudu v Praze ve výši 2150 Kč. Celý rozsudek Nejvyššího správního soudu z 23. června 2005 je k dispozici zde.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .