Na Slovensku rozdelia 11 rozhlasových frekvencií

Slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila jarné licenčné konanie, v ktorom sa objavilo 11 rozhlasových frekvencií. Terestriálne by mali začať na Slovensku vysielať 2 nové rozhlasové stanice, ktoré si skoordinovali vlastné frekvencie, pričom môžu vzniknúť aj ďalšie. V konaní sa totiž objavili aj dva voľné kmitočty, o ktoré môžu požiadať noví aj existujúci vysielatelia. Najsnaživejším koordinátorom boli Jemné Melódie, zaslúžili sa o tri individuálne skoordinované frekvencie.

V jarnom licenčnom konaní sa objavilo celkom 11 frekvencií. Chýbajú medzi nimi trenčianska a žilinská frekvencia po Rádiu Dúha a aj žilinská frekvencia po Rádiu Fajn. Aj keď obe stanice už ukončili svoje vysielanie, ani jednej z nich nebola zatiaľ právoplatne odňatá licencia, preto frekvencie nemohli byť zaradené do konania. V prípade Rádia Fajn sa tak stane pravdepodobne v najbližšom jesennom konaní, frekvencie po Rádiu Dúha budú definitívne voľné až po ukončení prebiehajúcich súdnych sporov.

Až dve frekvencie zaradené do jarného licenčného konania boli úspešne skoordinované pre mesto Banská Bystrica. Prvou je frekvencia 91.3 MHz / 500W pre Rádio HIT FM. To nedávno rozšírilo pokrytie zo svojho domovského Trenčianskeho kraja aj do Nitrianskeho kraja, keď spustilo vysielače v Topoľčanoch a Nitre, onedlho rozvysiela prvý vysielač aj v Žilinskom kraji. O pokrytie Banskej Bystrice sa pokúšalo už minulý rok oživením frekvencie 99.5 MHz, jej koordinácia však nevyšla, uchytila sa až frekvencia 91.3 MHz.

Nové rozhlasové stanice – vráti sa Rádio Flash?

Druhou úspešne skoordinovanou frekvenciou pre Banskú Bystricu je frekvencia 107.7 MHz / 500W, o ktorú sa zaslúžila spoločnosť T.W.Rádio s.r.o. Tá prevádzkuje kresťanské satelitné Rádio 7. O vstup do slovenského éteru sa pokúšala už minulý rok, keď sa neúspešne uchádzala o voľnú bratislavskú frekvenciu 97.2 MHz, ktorú nakoniec získalo Rádio Metropola. Už vtedy predstavitelia Rádia 7 deklarovali, že sa pokúsia o koordináciu vlastných frekvencií. Prvou je teda frekvencia v Banskej Bystrici. Tu sídli aj zatiaľ jediná terestriálne vysielajúca kresťanská stanica – Rádio Lumen.

V Košiciach zrejme vznikne po Rádiu Hornet, Rádiu Košice a Rádiu Kiss ďalšia rozhlasová stanica, ktorá by mohla vysielať na frekvencii 106.9 MHz / 500W. O jej koordináciu sa zaslúžil Marek Oravec, ktorý v minulosti pôsobil ako technický riaditeľ prešovského Rádia Flash.

Pokrytie rozširujú aj existujúci vysielatelia

Najaktívnejším koordinátorom frekvencií boli Jemné Melódie, ktoré sa zaslúžili o tri nové frekvencie. V Poprade budú vysielať na frekvencii 103.6 MHz / 200W, v Tornali na 98.5 MHz / 500W a v Nitre na 87.8 MHz / 500W. Frekvencie v Tornali a Nitre môžu byť pridelené len Rádiu Jemné Melódie, pretože sú blízke frekvenciám, na ktorých už rádio vysiela a v prípade, že by sa na nich vysielal iný program, dochádzalo by k vzájomnému rušeniu.

Svoje pokrytie vylepší aj tradičný účastník licenčných konaní – Rádio Expres si skoordinovalo frekvenciu 95.1 MHz / 200W v Banskej Štiavnici. Do Dubnice nad Váhom sa dostane trenčianske Rádio Go DeeJay (88.5 MHz / 150W), v Snine bude vysielať aj Rádio Lumen na frekvencii 93.2 MHz / 300W.

Dve voľné frekvencie

V konaní sa objavili dve voľné frekvencie, o ktoré môže požiadať hociktorý nový aj existujúci vysielateľ. Prvou je prešovská frekvencia 89.8 MHz / 500W, ktorú ešte v roku 2003 skoordinovalo Rádio Okey Top, nikdy však na nej nezačalo vysielať. Následne bola pridelená popradskému RTI, to však tiež na nej nikdy nevysielalo a Rade pre vysielanie a retransmisiu ju vrátilo. Frekvencia teda bude už mať tretieho majiteľa.

Druhou voľnou frekvenciou je ružomberská 104.6 MHz / 400W. Táto sa objavila v minuloročnom jesennom konaní, keď sa o jej koordináciu zaslúžilo Rádio Ruža. To však o ňu nakoniec oficiálne nepožiadalo a keďže sa neprihlásil žiadny iný záujemca, frekvencia zostala voľná.

TIP: Prehľadnú tabuľku nájdete v článku RVR vyhlásila jarné licenčné konanie.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .