Licenční války: Radio Valc vrací úder!

radiotv22Městský soud v Praze vyhověl žalobě společnosti Radio Brno Valc, s.r.o. a rozhodl, že se rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci licenčních řízení ruší a věc se vrací k dalšímu řízení. Rada je povinna zaplatit navrhovateli náklady řízení ve výší 1000 Kč.

Rozsudek č.j. 28 Ca 264/2001-37 ze dne 17. května 2002, proti kterému není přípustný žádný opravný prostředek, podepsala předsedkyně senátu JUDr. Eva Pechová.

Radio Valc => Radio Petrov

Radio Brno Valc, které vysílalo na brněnské frekvenci 103.4 MHz, mělo řadu příznivců díky svému ojedinělému formátu. Od svých místních konkurentů se zcela jasně odlišovalo muzikou i programovým schématem a jeho poslechovost dlouhodobě překračovala 70 tisíc lidí denně. Vzhledem k blížícímu se konci platnosti licence, bylo vypsáno licenční řízení, do kterého se kromě provozovatele Radia Brno Valc přihlásilo dalších sedmnáct žadatelů.

Rada dne 12. června 2001 vydala rozhodnutí Ru/139/01, kterým zamítla žádost Radia Brno Valc a přidělila ji společnosti PS Křídla, s.r.o. a jeho projektu Radia Petrov. Provozovatel Radia Brno Valc deset dní poté proti rozhodnutí Rady o neudělení licence podal opravný prostředek k Městskému soudu v Praze a současně opravným prostředkem napadl také rozhodnutí Rady o přidelení licence společnosti PS Křídla.

Rada rozhodnutí dostatečně neodůvodnila

Soud se k tomuto případu poprvé vyjádřil 12. února 2002, když odmítl opravný prostředek proti rozhodnutí Rady udělit licenci společnosti PS Křídla. Odůvodnil to tím, že o každé žádosti je podle § 21 tehdejšího zákona rozhodováno v samostatném řízení a proti tomuto řízení se může odvolat jen jeho účastník. Radio Brno Valc tedy nebylo oprávněno podat opravný prostředek proti rozhodnutí, kterým byla licence udělena jinému žadateli.

Druhé vyjádření soudu se stalo velkým vítězstvím provozovatelů Radia Brno Valc. Soud uznal opravný prostředek proti neudělení licence jako důvodný a vrátil případ Radě k dalšímu řízení. Podle soudkyně Pechové napadené rozhodnutí Rady není dostatečně zdůvodněno tím, že je v něm uvedeno, že na licenci není právní nárok a že licence byla v jiném samostatném řízení udělena jinému žadateli.

„Je zákonou poviností Rady o zamítnuté žádosti rozhodnout rozhodnutím, které lze přezkoumat, a z jehož odůvodnění je zřejmé, jak konkrétně Rada přihlížela k hlediskům stanoveným zákonem pro posuzování žádosti o přidělení licence,“ stojí v rozsudku, který dále poukazuje na neprůhlednost rozhodování, když konstatuje, že v napadeném rozhodnutí zcela chybí myšlenkový postup, který vedl Radu k jeho vydání. „Rada by mohla o udělení licence rozhodovat zcela libovolně bez ohledu na hlediska stanovená zákonem,“ dodává soudkyně Pechová.

A co dál?

Jakkoliv je rozsudek pro Valce velkým vítězstvím, v žádném případě neznamená, že mu Rada musí licenci vrátit. Soud pouze konstatoval, že verdikt Rady o neudělení licence nebyl v souladu se zákonem, a vrátil jí případ zpět. Míč je tedy na straně Rady a hlavně na kopačkách jejích právníků, kteří se s touto situací budou muset vypořádat.

Zdeněk Valc, který se pomalu ale jistě stává noční můrou RRTV, ovšem pokračuje v boji na dalších frontách. „Pro Radio Brno VALC je rozsudek pouze dílčím úspěchem na její cestě ke zvrácení současného stavu. Musíme se vypořádat s pravomocnou licencí udělenou společnosti PS Křídla (Rádio PETROV), která je t.č. u Vrchního soudu v Praze a s největší pravděpodobností její osud bude rozhodnut až u Ústavního soudu ČR. Jde o velmi komplikovanou soudní kauzu, která se dotýká základních práv daných Listinou; licenci Radia PETROV považujeme za nezákonnou,“ uvádí ve svém prohlášení, jehož kompletní verzi si můžete přečíst zde.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .