Licenční podmínky rádií budou zveřejněny do srpna

Licenční podmínky všech rozhlasových stanic budou na stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejněny nejpozději do 24. srpna letošního roku. RadioTV to sdělil šéf Úřadu RRTV Petr Bartoš poté, co byl požádán o obsah licenčních podmínek celoplošných rádií.

Přesné znění licenčních podmínek konkrétních stanic byla RRTV ochotna poskytnout i v minulosti, ovšem když v loňském roce RadioTV požádalo o licenční podmínky všech rádií, na základě usnesení RRTV, že jde o veřejné dokumenty, žádosti nebylo vyhověno.

RRTV posléze rozhodla, že licenční podmínky zveřejní (viz RRTV zveřejní licenční podmínky všech rádií), ovšem dala svému Úřadu roční lhůtu, aby dokumenty k zveřejnění připravil. „Rada uložila Úřadu postupně připravit licenční podmínky provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání ke zveřejňování. Jde totiž o to, že je třeba veškerou dokumentaci tohoto typu znovu prověřit, rozhodnout, které části podmínek mají charakter obchodního tajemství a tudíž ke zveřejnění určeny nejsou (viz stanoviska Ústavu státu a práva i Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dále alespoň zhruba materiál nejen utřídit, ale i sjednotit (podmínky se od sebe vzájemně mnohdy výrazně liší obsahem a rozsahem, což je dáno především letopočtem, ve kterém byly licence uděleny), vyřadit nebo alespoň označit podmínky již neplatné apod. Prostě nemalá práce a tak asi není náhoda, že jsme na to dostali rok a v současné době zpracováváme harmonogram,“ prohlásil v září 2004 tehdejí ředitel Úřadu Miloslav Kučera.

Od tohoto prohlášení uplynulo již devět měsíců, když RadioTV požádalo o poskytnutí licenčních podmínek celoplošných stanic a nejposlouchanějších stanic regionálních. „RRTV uložila Úřadu zveřejnit licenční podmínky všech rádií do jednoho roku tj. do 24. srpna 2005.
V současné době Úřad chystá zveřejnění tak, aby nejpozději do 24.8.2005 byly všechny licenční podmínky (včetně všech jejich změn) k dispozici na www stránkách RRTV,“
reagoval současný vedoucí Úřadu RRTV Bartoš.

Středa 24. srpna je tedy dnem, kdy bychom se měli dočkat onoho zajímavého čtení, jaké představují licenční podmínky všech rozhlasových stanic.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .