Kdy skončí pražské vysílání Radia Twist?

V říjnu loňského roku Městský soud v Praze vyhověl žalobě společnosti Max Loyd s.r.o. proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a zrušil její rozhodnutí o udělení licence společnosti Radio Twist Praha. Tři měsíce poté Radio Twist v Praze stále vysílá. Jak je to možné?

Rada pro RTV udělila licenci k provozování rozhlasového vysílání Radiu Twist 14. května 2002. Licence se vztahovala ke kmitočtu Praha – Bohnice 96.1 MHz/500W, což se později ukázalo jako velký omyl, protože Radio Twist žádalo výhradně o kmitočet Praha – Petřín 95.7 MHz/500W. RRTV tudíž udělila licenci na kmitočet žadateli, který o něj vůbec nežádal.

Tuto a další okolnosti licenčního řízení napadli u soudu neúspěšní žadatelé Max Loyd s.r.o. a Radio Station Valc s.r.o. Žalobě prvně jmenované společnosti Městský soud v Praze 27. října 2004 vyhověl, když rozhodnutí RRTV v bodě II. (rozhodnutí o udělení licence společnosti Radio Twist Praha s.r.o.) a v bodě IV. č. 9 (rozhodnutí o neudělení licence společnosti Max Loyd s.r.o.) zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení regulačnímu orgánu, který se při novém rozhodnutí musí řídit výhradami soudu (rozsudek ve formátu PDF).

Rozsudek již převzala žalovaná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a na svých internetových stránkách vyřadila Radio Twist ze seznamu provozovatelů terestrického rozhlasového vysílání. Jaktože tedy Radio Twist v Praze stále vysílá? Důvody se dají shrnout jednoduše. Nikdo jej totiž nevyzval, aby vysílání ukončilo.

Ačkoliv tato kauza jeví značnou podobnost s jiným verdiktem soudu, který na žádost společnosti City Multimedia s.r.o. zrušil licenci společnosti M-Publicity s.r.o., a díky tomu následně ukončilo vysílání Radio nový Preston, je zde jeden rozdíl. Narozdíl od společnosti M-Publicity, Radio Twist Praha totiž nevyužilo možnosti být účstníkem soudního sporu, který se jej dotýká, a tudíž nebylo soudem oficiálně informováno.

Proč RRTV vyčkává?

K ukončení vysílání může Radio Twist vyzvat pouze RRTV, ta se však takovému kroku vyhýbá a proti rozhodnutí soudu podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, přičemž také žádá o odklad účinku rozsudku. Na výsledek kasační stížnosti se ovšem může ještě nějakou dobu čekat (v některých případech řízení trvá i rok) a tak Rada vlastně mlčky toleruje v éteru stanici, která nemá pro svoji existenci platný právní rámec.

Podle neoficiálních informací může být za váhavým postojem Rady mj. strach z mezinárodního dopadu svých rozhodnutí. Udělení pražské licence Radiu Twist bylo totiž velmi exponovanou kauzou a v jeho prospěch v licenčních řízeních dokonce lobbovali ministři české a slovenské vlády.

„Rada čeká, co jí řekne Nejvyšší správní soud, protože spolu s kasační stížností proti rozsudku Městského soudu k NSS podala žádost o její odkladný účinek. Tak Rada doufá, že se NSS taky vyjádří, zda Twist může dál vysílat (do konečného rozhodnutí), nebo ne. Teď je takové mezidobí, kdy Rada zřejmě nechce dělat ukvapené kroky (už třeba jen z mezinárodněpolitického ohledu),“ prozradil serveru RadioTV zdroj z Úřadu Rady.

Představitelé Radia Twist logicky dobrovolně vysílání neukončili, o výsledku soudního řízeního řízení je totiž nikdo oficiálně neinformoval a tudíž pravděpodobně žádný zákon neporušují. „Celou kauzu samozřejmě sledujeme, ale nemáme se k čemu vyjadřovat, protože jde o spor společnosti Max Loyd s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, kterého se naše společnost neúčastní,“ řekl ředitel pražského Radia Twist Daniel Harvan.

Pražské vysílání Radia Twist tedy pravděpodobně hned tak neskončí a další krok RRTV, která je nyní na tahu, přijde patrně až po rozhodnutí NSS. Pokud ten její kasační stížnosti nevyhoví, nezbyde Radě než vyzvat Twist k ukončení vysílání a vyhlásit na kmitočet nové licenční řízení. Toho by se ovšem současný provozovatel nemohl účastnit, protože nebyl účastníkem soudního sporu a původně žádal o jinou licenci.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .