GES má problémy se slovenskou licencí

Projekt Rádia HEY! na Slovensku je ohrožen. Společnost GES Slovakia, s.r.o., která získala licenci na vysílání, si totiž nemůže být jista přidělenými frekvencemi. V licenčním řízení získala od Rady pro vysílání a retransmisi čtyři lukrativní frekvence v Bratislavě, Nitře, Bánské Bystrici a Ružomberku. Tři účastníci řízení – rádia Okey, Fun a bratislavské Rádio SiTy, ovšem podali proti rozhodnutí Rady odvolání k Nejvyššímu soudu. Přidělení frekvencí skupině GES tudíž zatím není právoplatné.

RadioTV má k dispozici dokument, kterým sa odvolává jeden z účastníků řízení. Jde o bratislavské Rádio SiTy, které sa neúspěšně ucházelo o lukrativní a ekonomicky výhodnou frekvenci 100.3 MHz v Bratislave. Tento kmitočet s maximálním povoleným vyzářeným výkonem 1 kW z kóty Horský park kvalitně pokryje celou slovenskou metropoli a jde o kótu, kterou nespravují Slovenské Radiokomunikace.

Žalující strana konstatuje, že “Rozhodnutí Rady vychází z nedostatečně zjištěného skutkového stavu a zároveň z nesprávného právního posouzení věci.“ Neúspěšný žadatel uvádí, že z rozhodnutí RVR není žádným způsobem zřejmé, z jakého důvodu Rada rozhodla o přidělení frekvence společnosti GES Slovakia, s.r.o. „V odůvodnění rozhodnutí se uvádějí vybrané informace ze žádostí jednotlivých účastníků řízení, jako i informace o jejich veřejném slyšení, ale rozhodnutí postrádá jejich vyhodnocení z hlediska kritérií stanovených Radou. V závěru odůvodnění se jen všeobecně uvádí, že „Rada přihlédla ke všem kritériím uvedeným v § 47 zákona č. 308/2000 Z.z.“, že při rozhodování Rada „hledala nejlepší řešení“ a že „ve vztahu k účastníkům řízení, jejichž žádost Rada zamítla, se Rada opírala o ustanovení § 49 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 308/2000 Z.z.“

V praxi to znamená, že Rada sice rozhodla o udělení licence společnosti GES Slovakia, ale neurčila, na základě jakých kritérií uspěl tento projekt a na základě jakých kritérií byly zamítnuty projekty ostatních žadatelů. Přitom platný Zákon o vysílání a retransmisi Radě ukládá povinnost uvést v odůvodnění i výsledky hodnocení jednotlivých projektů. „Rozhodnutí takové odůvodnění podle mého názoru neobsahuje a neobstojí všeobecné konstatování, že Rada přihlédla ke kritériím uvedeným v § 47. Posuzování podle těchto kritérií je zákonnou povinností Rady, ale rozhodnutí v odůvodnění musí obsahovat výsledky hodnocení jednotlivých žádostí, a ne jen opis jeich základních údajů. V důsledku těchto skutečností je napadnuté rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů,“ argumentuje neúspešný žadatel.

Slovenský Zákon o vysílání a retransmisi ukladá Radě povinnost přihlížet k těmto kritériím.

a) předpoklady zachování plurality informací a mediálních obsahů

b) přehlednost vlastnických vztahů žadatele o licenci

c) přehlednost a důvěryhodnost finančních zdrojů určených na financování vysílání

d) vyváženost programové skladby navrhované žadatelem o licenci ve vztahu k existující nabídce programových služeb v oblasti vysílání na území, které by mělo být tímto vysíláním pokryto

e) přínos žadatelů o licenci ve vztahu k vysílání a výrobě programů ve veřejném zájmu

f) skutečnost, aby žadatel o licenci nezískal dominantní postavení na relevantním trhu

g) skutečnost, aby byla zabezpečená přiměřaná majetková účast slovenských osob a jeich zastoupení v orgánech společnosti, když je žadatelem o licenci právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí.

Neúspěšný žadatel upozorňuje, že vlastnické vztahy ve společnosti GES Slovakia, s.r.o. jsou nepřehledné a není zabezpečená přiměřená majetková účast slovenských osob ve společnosti, čímž GES Slovakia nesplňuje dvě velmi důležitá kritéria mediálního zákona.

„Údaje zapsané u společnosti GES Slovakia, s.r.o. v obchodním rejstříku nejsou správné, protože obchodní jméno společníka s platností od 20.09. 2004 už není GES REAL INVESTMENT, s.r.o. ale NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., pričemž tato skutečnost do dnešního dne není zapsaná v obchodním rejstříku. To mj. znamená, že výpis z obchodního rejstříku obchodní společnosti GES Slovakia, s.r.o., který byl předložen v rámci žádostí v licenčním řízení neodpovídá skutečnému stavu,“ argumentuje žiadateľ.

Žadatel dále upozorňuje, že vlastníkem licence je fakticky česká společnost a slovenské subjekty v ní nemají žádný majetkový podíl. „Rada je povinna posuzovat a přihlížet ke skutečnosťi, aby byla zabezpečená přiměřaná majetková účast slovenských osob a jejich zastoupení v orgánech společnosti, když je žadatelem o licenci právnická osoba s zahraniční majetkovou účastí. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že společnost GES Slovakia, s.r.o. nesplňuje uvedené podmínky. Ve společnosti GES Slovakia, s.r.o. podle nám dostupných informací není žádná majetková účast slovenských osob, ať už právnických nebo fyzických. Skutečnost, že jednatel společnosti je slovenskou fyzickou osobou je podle mého názoru v tomto případu absolutně nepostačující. Protože nemá v této společnosti žádnou majetkovou účast, může být z této funkce kdykoliv odvolán.“

Neúspešný žadatel na závěr uvádí, že GES získal nové frekvence přesto, že ješte nezprovoznil ty původní. GES totiž v květnu dostal licenci na vysílání v Popradu a Rimavské Sobotě, dosud však nespustil vysílání. „Podle mého názoru to vyvolává prinejmenším pochybnosti o schopnosti této společnosti poskytovat kvalitní vysílání podle přidělených podmínek, a to hlavně za stavu, kdy této stejné společnosti (GES Slovakia, s.r.o.) Rada přidělila další tři frekvence na území Slovenska,“ uzavírá neúspěšný žadatel, přičemž poukazuje na skutečnost, že všichni ostatní existující provozovatelé, kteří mají licenci, již aktivně vysílají.

GES má licenci na vysílání v Popradu a Rimavské Sobotě od května 2004 (právoplatně od července 2004), a stále nevysílá. Na veřejných slyšeních v květnu přitom slíbil, že vysílání v případě úspěchu spustí do tří měsíců od udělení licence.

O frekvenci Bratislava 100.3 MHz/1kW se ucházely společnosti GES Slovakia, s.r.o. (česko-slovenské Rádio HEY!), SITY Media, s.r.o. (metropolitní Rádio SiTy), RT Konzult, s.r.o. (sportovní Rádio TIME), Flash Prešov, s.r.o. (humoristické Rádio Flash), Virtual Radio Network, s.r.o. (rádio pro hendikepované a nevidomé) a Internetmedia.sk, s.r.o. (alternativní Groove rádio).

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .