Podle navrhovaných novel by Rady měly mít 9 členů

fiserovavladamalaAKTUALIZACE 15:45 – Česká vláda má dnes na stole návrhy na novelizace vysílacího zákona, zákonů o Českém rozhlase a o České televizi. Píše o tom web Česká média.

Podle návrhu byl se měl snížit počet členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ze současných třinácti na devět. Stejné podmínky by měly platit také pro rady veřejnoprávních médií kromě České tiskové kanceláře (ČTK). Rada ČT by tak přišla o šest členů (dnes jich má patnáct). V Radě ČRo, podle návrhu, zůstane 9 členů.
Na jmenování a odvolávání členů RRTV by se měli každý jednou třetinou podílet prezident, Poslanecká sněmovna a Senát na návrh „vybraných bohulibých organizací“. Tak je tomu dnes v případě Rady ČT a  Rady ČRo. „Prezident republiky, Poslanecká sněmovna i Senát navrhují jmenování a odvolání jedné třetiny členů Rady, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy,“ říká přesně návrh.

Předkladatelé odůvodňují svůj návrh „odpolitizováním“ mediálních rad: „Stávající právní úpravu jmenování členů Rady považují předkladatelé této novely za nevyhovující. Rada by měla být orgánem heterogenním a politicky nezávislým. Vzhledem k tomu, že všichni jednotliví členové rady jsou vybíráni a navrhováni jediným politickým tělesem, Poslaneckou sněmovnou, je velmi obtížné takové různorodosti a politické nezávislosti dosáhnout, neboť výběr členů Rady je nutně determinován aktuální politickou většinou v Poslanecké sněmovně.“
Podmínkou pro výkon funkce člena vysílací rady i televizní a rozhlasové rady je, podle návrhu, ukončené vysokoškolské vzdělání.

AKTUALIZACE:

Vláda na svém jednání návrhy novel podpořila. Pokud tedy projdou klasickým schvalovacím kolečkem, budou mít mediální rady jednotný počet členů – 9.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .