Válka o Novu 0. díl – Předmluva a úvod

Milý čtenáři!

Tohle není a ani nemůže být objektivní knížka. Je to pohled mýma očima. Jako přímý účastník mnoha dějů, které v ní popisuji, jsem se tváří v tvář potkával s hlavními aktéry války o Novu. A je samozřejmě v lidské přirozenosti, že jsem si na ně vytvořil různé názory. Stejně jako si oni nějak zařadili mě. Přesto jsem se snažil zachovat si od popisovaných událostí co největší odstup. Pokud i tohle bude někomu málo, mohu mu doporučit jediné: ať si knihu přesně podle svého gusta napíše sám. Ostatním přeji příjemné a věřím, že i zajímavé, počtení.

Předmluva šéfredaktora:


Petr Štěpánek poskytl RadioTV exkluzivní práva na zveřejnění knihy Válka o Novu. Jde samozřejmě o subjektivní pohled na celou kauzu a doufáme, že názory protistran zazní v diskuzních fórech, které bude – nejen – Petr Štěpánek pozorně sledovat. Nabízíme tak čtenářům po letech znovu příležitost podrobně rozebrat největší mediální kauzu v dějinách České republiky. Krom tohoto víkendu bude vycházet každou sobotu jeden díl a ke konci knihy bychom se měli přiblížit před příštími vánoci. Hezké čtení přeji.


Radek Dresler, šéfredaktor RadioTV


 

V Hradci Králové 11. října 2004


 


Irena Válová o Petru Štěpánkovi


 


Pan Štěpánek píše pravdu. Před několika lety – v souvislosti s navrácením vysílání tam, kam dle zákona patří, tedy k držiteli licence, jsem byla nucena prostudovat publicistiku i účinkování pana Štěpánka vzhledem k TV Nova … Jeho názory a kritika rozdvojené Novy v rozporu se zákonem i snahy uvést věci do aspoň nějakého souladu byly dlouhodobé, promyšlené (konzistentní) a troufnu si říci, že v této věci vždy zachovával osobní integritu, která se mimo jiné projevila upřímně nenávistným projevem pana Železného vůči němu. Ta situace se po zpětpřevzetí držitelem licence (tak to, prosím, říkají opravdu všechny zákony civilizovaných zemí, že vysílá držitel) opravdu změnila. To, co pan Štěpánek tak dlouhá léta zastával a oč se zasazoval, pan Železný přes noc splnil. Doporučuji podobné studium všem, kteří z nějakých důvodů neustále osočují pana Štěpánka, že „něco“ zavinil. Je mi opravdu líto, že mnohokrát a opakovaně se musí hájit ten, kdo jako jeden z mála na problém od počátku upozorňoval. Nerozumím tomu, znovu a znovu mne to šokuje a zneklidňuje …


 


Irena Válová,


 


prezidentka Media Observatory, bývalá předsedkyně Syndikátu novinářů Česká republiky, internetový server Česká média 4. února 2004


 


Malý slovníček zkratek a výrazů


 


Kdykoli přijde řeč na spory o televizi Nova, normální člověk se asi za deset vteřin ztratí v bludišti zkratek, kterými se to tady jenom hemží. Zas tak složité to ale není. Pro zjednodušení a lepší orientaci na bojišti hned zkraje uvádím základní rozdělení armád.


 


Pokud je řeč o straně Vladimíra Železného, objevuje se v textu obvykle pouze jedna zkratka – CET 21.


 


Do armády Ronalda Laudera patří tři zkratky – CME, CEDC a ČNTS.


 


V průběhu válečných operací bude do bojů zatažena ještě třetí strana – Česká republika. Ta bohužel žádného generála neměla, pouze proradné podplukovníky a všehoschopné frajtry. Proto také – až utichnou všechny zbraně – zůstane na bojišti jako jediný poražený. Z institucí České republiky je nečastěji zmiňována Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. V celé knize, a to i v citovaných materiálech, jsem její zkratku upravil do jednotné podoby – RRTV. Jednotně také v celé knize píšu Radu s velký písmenem, podobně jako třeba  Poslaneckou sněmovnu či Senát. Do jednotné podoby jsem také upravil používané zkratky akademických titulů.


 


AČK – Asociace českých kameramanů


 


arbitráž amsterdamská – CME vs. Vladimír Železný


 


arbitráž londýnská – Ronald Lauder vs. Česká republika


 


arbitráž stockholmská – CME vs. Česká republika


 


broadcaster – provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání


 


F 1 – jeden z programů Československé televize (1990 – 92)


 


F 1 – Frekvence 1, celoplošné rádio


 


FTV Premiéra – akciová společnost, držitel licence k celoplošnému televiznímu vysílání TV Prima, dříve TV Premiéra


 


CET 21 – Central European Television for 21st century, s. r. o., držitel licence k celoplošnému televiznímu vysílání TV Nova. V jednu chvíli se také objevila akciová společnost téhož jména.


 


CEDC – Central European Development Corporation Management Servises, GmbH., německá firma vlastněná Ronaldem Lauderem, původní investor TV Nova, většinový podílník v ČNTS


 


CME – Central European Corporation, investor TV Nova, který bez souhlasu českých orgánů nahradil CEDC, existuje několik „příbuzných“ společností toho jména (Bermudy, Nizozemsko), jejich většinovým vlastníkem je Ronald Lauder, arbitráž proti České republice vedla nizozemská společnost CME Czech Republic B. V.


 


ČNTS – Česká nezávislá televizní společnost, s. r. o., v letech 1993 – 99 servisní firma TV Nova, většinově vlastněná Lauderovou společností CEDC, později CME


 


Česká produkční 2000 – hlavní servisní firma TV Nova po přesunu televize na Barrandov, od roku 1999 dodnes, nahradila ČNTS


 


ČSFR – Česká a Slovenská Federativní Republika


 


ČSSD – Česká strana sociálně demokratická


 


ČR – Česká republika


 


ČT – Česká televize, veřejnoprávní instituce


 


ČT 1 – první program České televize


 


ČT 2 – druhý program České televize


 


ČT 3 – třetí program České televize, dříve OK 3


 


DVP – denní vysílací plán


 


KDS – Křesťanská demokratická strana


 


KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová


 


KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy


 


Nova – název televizního programu vysílaného společností CET 21


 


ODA – Občanská demokratická aliance


 


ODS – Občanská demokratická strana


 


OK 3 – jeden z programů Československé televize (1990 – 91)


 


PPF  finanční skupina, která v roce 2003 většinově ovládla Novu


 


PR agentura – public relations – veřejné vztahy,  „píárová“ agentura je firma zabývající se vytvářením pozitivního obrazu svých klientů 


 


Premiéra – název televizního programu vysílaného společností FTV Premiéra


 


Premiéra TV – akciová společnost, původní servisní firma televize Premiéra


 


Prima – dříve Premiéra, název televizního programu vysílaného společností FTV Premiéra


 


PSP ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky


 


RRTV – Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2001 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, nejvyšší mediální regulační orgán v České republice volený Poslaneckou sněmovnou


 


Rada ČT – Rada České televize, dohlížecí a kontrolní orgán veřejnoprávní televize volený Poslaneckou sněmovnou


 


SBS – Scandinavian Broadcasting System, televizní společnost, která chtěla fúzovat se CME


 


Stálá komise – Stálá komise pro sdělovací prostředky, orgán Poslanecké sněmovny


 


TV 3 – regionální (Praha a Hradec Králové) a kabelová televize


 


US-DEU – Unie svobody – Demokratická unie

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .