Rádia a využívání Internetu IV: Informační regionální portál

Náš seriál o vzájemné synergii mezi internetovým a rozhlasovým médiem se pomalu, ale jistě přehoupl do své druhé poloviny. Jak již název napovídá, i dnes se budeme zabývat aspekty spíše regionálního charakteru.

Základní význam regionálního rádia a určitá výhoda nad celoplošnou konkurencí spočívá v hodnotě informací z konkrétní oblasti. Získanou informaci lze totiž použít nejen ve vysílání, ale s minimálními dodatečnými náklady není problém ji zveřejnit i na internet. Konkurovat zavedeným informačním portálům a celoplošným stanicím se totiž dá ne rozsahem zpráv, ale jejich vztahem k danému regionu. V tom má zavedená oblastní stanice výhodu, kterou může celostátní konkurence dohnat jen stěží a za nesrovnatelně vyšších nákladů, pokud se snaží být na výši v celé ČR. Takovéto vkládání informací do statické stránky by bylo poměrně obtížné a časově náročné, rozhodně ne každý moderátor rozumí programovacímu jazyku HTML.

Na trhu existuje několik řešení – již tradiční možností je zakoupit licenci ke komerčnímu software, který umožňuje vkládání a editaci informací na webu jako při běžném psaní textu v jednoduchém kancelářském software, např. typu Word či notně simplifikovaný Notepad, další alternativou je zapátrat v oblasti „Open source“, kde jsou programy volně dostupné, ale jejich instalace je trochu složitější. Poslední možností je samozřejmě nechat si daný software vyvinout. Jít do detailů u jednotlivých alternativ by bylo zbytečné, podobným problémem jsme se zabývali již v minulém díle – každé řešení má totiž svá plus a minus a ta je nutno zvážit dopředu. V otázce regionální výhody se však zdaleka nejedná o pouhé zpravodajství v reálném čase, možných alternativ je daleko více.

Rádio jako regionální informační portál může ve své podstatě pokrývat kompletní sociální potřeby svých posluchačů díky informacím od partnerských společností. Ke třem hlavním oblastem lidské činnosti bychom pro zjednodušení mohli zařadit práci, bydlení a zábavu. Regionální portál v porovnání s celoplošnými informačními zdroji může mnohem lépe přibližovat dění v regionu prostřednictvím elektronicky distribuovaných programů kin, divadel, výstav a jiných akcí. Občas se pořádají akce, které se do celoplošných médií nedostanou, což rozhodně neznamená, že by nestály za pozornost – sem patří nejrůznější alternativní koncerty, programy kin v menších městech, popř. zábavy a události vesnického charakteru, kam se jezdí pobavit i lidé z měst, pokud o nich ovšem vědí.

Z dalších sekcí informačních stránek by rozhodně neměla být opomíjena volná místa ve spolupráci s místními pobočkami zprostředkovatelských agentur i ve formě kombinovaného inzertního programu rádio/web. Tradičně silná je Praha, na kterou se soustředí valná většina zprostředkovatelských agentur, pokud byste však za těmito firmami přišli s vizí získat místo v jiných částech České republiky, můžete občas odejít s nepořízenou. V ostatních regionech oproti tomu působí místní agentury, které se soustředí na konkrétní oblast a tu mají zmapovanou dokonale. Pokud již v dané oblasti pracujete a chcete změnit místo, je ideální kombinací právě rozhlas se stručnými nabídkami a web, kde se můžete dočíst mnohem více detailů, na jejichž základě se budete rozhodovat.

Aspekt regionálního bydlení lze pokrýt realitní sekcí, i zde se nabízí propojení vysílání s možností odkazů na informační portál, který může obsah mnohem komplexnější data. Ve vysílání totiž lze jen těžko podrobně představit každou nabízenou nemovitost, potažmo ukázat případným zájemcům, jak daná stavba či konkrétní pozemek vypadá. A právě v tomto ohledu je internet ideální médium, kde nemusíte poslouchat informace o všech dostupných nabídkách, ale vyberete si, co přesně vás zajímá.

Na závěr bych si dovolil malou upoutávku a exkurzi do budoucích dílů, hned následující část se bude zabývat módním tématem – elektronickým obchodováním, mnoho lidí a firem tento termín používá k obrazu svému, jedni si pod ním představí složité informační systémy, druzí zase internetové obchodní domy, kde si jednou zkusili objednat publikaci a ta nedorazila vůbec a pokud ano, tak se značným zpožděním, popř. přišel balík s jinou knihou uvnitř. Ze strany vaší, čtenářské, by se mohla nabízet udivená otázka –

Jak se tato problematika vůbec může dotýkat rozhlasové stanice? Ano, i takové propojení je možné. Více o něm se však dočtete až v následujícím díle. Nejen pro případné dotazy, ale i pro negativní komentáře a svá stanoviska můžete i nadále využívat elektronického spojení: zalesak@webprojects.cz.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .