Internetová rádia utrpěla další porážku, bitva o licenční poplatky pokračuje

Internetová rádia nejsou smířena s novou strukturou licenčních poplatků, která byla představena v březnu. Pokusila se o obnovení řízení o licenčních poplatcích ale bezúspěšně. Nyní se hodlají odvolat k apelačnímu soudu. Rovněž lobbují v Kongresu a získávají na svoji stranu posluchače, interprety i menší labely.

Jak jsme informovali v článku Nové licenční poplatky likvidují americká internetová rádia, nová struktura licenčních poplatků hrozí, že v Americe zlikviduje celé odvětví internetových rádií. Ta se s touto situací nehodlají smířit a zahájila boj o přežití. Zatím bezúspěšně.

Žádost o obnovení řízení o zvýšení licenčních poplatků zamítnuta
Výbor pro licenční poplatky (Copyright Royalty Board) odmítl v pondělí 16. dubna 2007 podnět webcasterů a broadcasterů k obnovení řízení o zvýšení licenčních poplatků za používání zvukových děl na internetových rádiích pro období 2006-2010. Výbor neshledal v žádosti žádné nové skutečnosti, které by mohly ovlivnit původní rozhodnutí o licenčních poplatcích a rovněž v něm neshledal žádné zřejmé chyby. Jelikož tyto základní podmínky pro obnovení řízení nebyly splněny, podnět k obnovení řízení byl výborem odmítnut.

CRP však vydal dvě doplnění k původnímu rozhodnutí. Z „administrativních důvodů“ bude za přechodné období let 2006-2007 vybírat licenční poplatky paušálně za hodinu vysílání (aggregate tunning hour, ATH). Pro ryzí webcastery stanovil poplatek na 1,23 centu, 0,92 centu pro streaming broadcasterů (internetové vysílání pozemních rádií) a 0,11 centu pro webcastery využívající pouze podkresovou hudbu (sportovní a zpravodajská rádia atp.). Pro rok 2007 tyto sazby vzrostou na 1,69 resp. 1,27 a 0,14 centu. V dalších obdobích budou aplikovány licenční poplatky ve výši stanovené v původním rozhodnutí z března tohoto roku.

Vzniklo zájmové sdružení SaveNetRadio
Ve stejný den, tedy v pondělí 16. dubna, spustila svoji kampaň Koalice SaveNetRadio. Jedná se o zájmové sdružení webcasterů a broadcasterů, ale i posluchačů, interpretů a malých labelů, kteří se cítí být novými licenčními poplatky poškozeni. Po neúspěchu s žádostí o obnovení řízení bude dalším krokem odvolání k apelačnímu soudu. Koalice obrací své naděje i na lobbying v Kongresu. Snaží se do tohoto procesu vtáhnout i své posluchače. Na svých webových stránkách připravila vzory dopisů pro Kongresmany, nabízí k podpisu petici atp.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .