Volíš Losnu, nebo Piráta?

zahadahlavolamumalaMám pocit, že události posledních dní (na mysli mám samozřejmě „eurovolby“) jaksi samovolně svedly dohromady dvě témata, jež jsem ve svém blogu zmiňoval již dříve: politiku a internetové pirátství. Velkým překvapením v celoevropském kontextu se stalo zvolení jednoho kandidáta švédské Pirátské strany za člena Evropského parlamentu. Událost svým ironickým významem tak markantní, že výrazně poznamenala zpravodajství (nejen) švédských novin.

Jak vlastně ale máme tento signál v době stále se znejasňující politické scenérie vnímat? Vždyť hlavní programové body této politické strany jsou velmi úzce profilovány: a to především na ochranu práv uživatelů internetu (některá média toto zjednodušení vedou až k prohlášení o boji za volné stahování hudby, filmu a počítačových her na internetu).

Někteří komentátoři samozřejmě dávají (a ne zcela neprávem) volební výsledek Pirátské strany do souvislost s nedávným rozsudkem vyneseným právě ve Švédsku nad provozovateli serveru The Pirate Bay (i když kromě názvu neexistuje prý mezi těmito dvěma „institucemi“ žádná vazba). Švédští voliči (především muži ve věku do 29 let) tak jasně dali najevo onen obecně vnímaný pocit ztráty důvěry ve velké strany, s komplexními politickými programy, ale především ochotu angažovat se nepřímo v problematice, jež se přímo dotýká jejich života.

Problematika tzv. nelegálního stahování elektronických dat, ať už v podobě hudby, filmů, softwaru, se dostává stále zřetelněji do souvislosti s životem mediálně gramotné generace, a to především ve vztahu ke kriminalizaci takového jednání. Nechci na tomto místě polemizovat o statusu takového fenoménu. Taková otázka spíše náleží právníkům a expertům na informační technologie. Daleko zajímavější je, co nám tento výsledek vypovídá o profilaci politické scény.

Ačkoli samozřejmě jeden poslanec v Evropském parlamentu nepředstavuje žádnou mocenskou sílu, v budoucí perspektivě můžeme očekávat zřetelný odklon od hlavním politických subjektů, ale i ochotu podporovat snahy, které vnímáme jako blízké a snadněji uchopitelné. V souvislosti s ustavováním České pirátské strany může se tato problematika vysoce aktuální, jelikož zástupci tohoto politického subjektu seriozně zvažují zapojení do podzimních voleb. Uvidíme, jak se znechucení českých především mladých voličů projeví inklinací k politické straně, jež jim sice nenabízí řešení klíčových státosprávních otázek, ale zato zastupování a hájení ve věci, jež úzce souvisí s jejich přebýváním ve virtuální sféře.

Autor článku:

Komentáře (1)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: