one

Související články

Slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila tohtoročné jesenné rozhlasové licenčné konanie, v ktorom môžu noví aj existujúci vysielatelia získať nové rozhlasové frekvencie. Ale vzhľadom na to, že každá frekvencia je individu...
Radio 23. 10. 2009