arkadia

Související články

Těžištěm roadshow Zatočte s elektroodpadem je mobilní informační centrum. Hlavním cílem je informovat  širokou veřejnost o zpětném odběru elektrospotřebičů a o důležitosti ochrany životního prostředí. (Celý příspěvek…...
25. 5. 2009