Valná hromada ČNTS: Vávra, Cimirot a Radvan odvoláni

nova-pes-novak-ilustValná hromada společnosti ČNTS ve středu 24. 4.2002 odvolala jednatele společnosti Jana Vávru,  Milana Cimirota a Martina Radvana. Novým jednatelem zvolila Jana Kynčla. Na  valné hromadě hlasovala pouze společnost CET 21, spol. s r.o., neboť společnost CME řádně nesplatila svůj vklad a z tohoto důvodu dle ustanovení § 127, odst. 5) písm. d) Obchodního zákoníku nemůže vykonávat na valné hromadě hlasovací právo.

Na skutečnost, že společnost CME řádně nesplatila v roce 1994 svůj vklad, několikrát CET 21 v minulosti upozorňovala. Jedná se o známou kauzu tzv. „krabice od bot“.

CME Media Enterprises, B.V. zvýšila  v roce 1994 základní jmění společnosti ČNTS tak, že do něj vložila movité věci, které již byly v majetku ČNTS. Dále se CME pokusila vložit služby, které byly poskytnuty jiným subjektům a nesouvisely s investicí CME v České republice,  stejně tak  „doložila“ zvýšení základního jmění ČNTS doklady, které jsou nesrozumitelné, zmatečné a obsahují pouze fotokopie šeků vystavených ve prospěch neznámých osob, kopie převodních příkazů ve prospěch neznámých osob a neznámou korespondenci.

Už v roce 2000 informovala CET 21 o fiktivní investici CME. Dr. Vladimír Železný poté všechny doklady včetně odborných expertíz předal RRTV a ministerstvům odpovědným za přípravu pokladů pro mezinárodní arbitráž. Podle názorů právníků CET 21 mají tyto skutečnosti zcela mimořádný význam pro průběh a výsledek mezinárodní arbitráže proti České republice, na které se CME domáhá náhrady škod za tuto investici. Tzv. „krabice od bot“  totiž obsahovala například účtenky za spropitné v restauracích, letenky manželek manažerů CME do Paříže na festival v Cannes, účty za taxíky nebo také náklady na licenční řízení projektů CME v Polsku a na Ukrajině prokázané často pouze xerokopií výpisu z bankovního účtu! Pokus uplatnit takové podklady pro navýšení základního jmění v ČNTS ze strany CME odporuje českým zákonům.

Nový jednatel ČNTS Jan Kynčl bude zřejmě revidovat přístup této společnosti k plánovanému prodeji Měšťanské Besedy a ostatního majetku, jakož i ke stávajícím sporům s CET 21 spol. s.r.o.

Martin Chalupský
mluvčí TV Nova (CET 21, s.r.o.)
agentura CEPRA, a.s.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .