Zkušební digitální vysílání Českého Telecomu v Brně

Necelé dva měsíce má trvat zkušební vysílání experimentálního digitálního multiplexu Českého Telecomu v Brně. Od 3. září je lze naladit na kanálu 25, ovšem podle licence od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání by mělo skončit již k 31. říjnu. Telecom nyní zvažuje, že požádá o prodloužení licence minimálně do konce roku, aby platila stejně dlouho jako experimentální licence Českých radiokomunikací a společnosti Czech Digital Group pro zkušební digitální vysílání v Praze. Serveru RadioTV to řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha.
„Experimentální vysílání v Brně jsme zahájili 3. září z telekomunikační budovy v ulici Jana Babáka a od 30. září jsme je rozšířili o lokalitu Fakultní nemocnice Bohunice. Naším záměrem je prodloužit experimentální vysílání alespoň do konce roku 2004,“ uvedl Crha s tím, že programovou náplň zkušebního vysílání tvoří oba kanály České televize včetně jihomoravského regionálního vysílání, Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas 2 – Praha, Český rozhlas 3 – Vltava, Český rozhlas – Brno a rádio Blaník (pražský zkušební multiplex Telecomu šíří také Český rozhlas – Reginu a Country rádio). Podle dřívějších informací by se součástí experimentálního multiplexu měl stát také hudební kanál Óčko; Telecom však zatím nemá k dispozici jeho signál. Firma také jedná o dodatečné zařazení TV Nova.

Telecom chce plynulý přechod do multiplexu C

Kromě přenosu rozhlasového a televizního vysílání Telecom testuje řadu přídavných služeb. „V pondělí 11. října jsme u příležitosti Invexu spustili na multiplexech v Praze (zde Telecom zkušebně vysílá od 3. srpna na kanálu 48, pozn. RadioTV) i Brně aplikace EPG – programového průvodce, hlasování, News Ticker – informační zprávy, xHTML browser, a dvě jednoduché hry,“ říká Crha. Počítá se také s on-line sázením, chatováním či takzvaným TV-mailem. Vzhledem k tomu, že současná licence Telecomu vyprší již za necelé dva týdny, je ale další testování ohroženo. Podle Crhy by bylo nejlepší, kdyby vysílací rada firmě umožnila provozovat zkušební vysílání do doby, než bude moci spustit ostrý provoz multiplexu C, který jí přidělil Český telekomunikační úřad.
„Získali jsme příslušnou licenci a povolení k šíření digitálního signálu na sadě zkoordinovaných kmitočtů i pro komerční vysílání, a tak po ukončení experimentálního vysílání zahájíme výstavbu vysílačů, které v první etapě pokryjí televizním digitálním signálem oblasti Prahy, Brna, Českých Budějovic, Plzně, Karlových Varů, Ústí nad Labem, Liberce, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a jejich blízké okolí. Na základě závěrů mezinárodní konference ke koordinaci kmitočtů v roce 2006 pak dojde i k celorepublikovému pokrytí,“ přibližuje Crha. Skutečné datum zahájení vysílání multiplexu C je ale podle něj závislé na udělení příslušných licencí provozovatelům televizního vysílání. Vypsání tendru nyní záleží na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rada čeká na žádost o prodloužení licence

V Praze bude multiplex C vysílat na 48. kanále, v Brně na současném „experimentálním“ kanále 25, v Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji na kanále 65 a v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji na kanále 61. Podle předsedy vysílací Rady Petra Pospíchala je případné prodloužení experimentální licence pro zkušební digitální vysílání závislé na žádosti Telecomu: „O prodloužení licencí ke zkušebnímu provozu nebyla Rada dosud požádána. Tyto licence lze prodloužit jen na základě žádosti a Rada se při svém rozhodování musí řídit plně textem žádosti. Záleží proto na žadateli, o co požádá, na jaké období a za jakých podmínek.“ Pospíchal zatím nechce komentovat ani to, zda Rada bude trvat na programové specifikaci jednotlivých multiplexů.
Podle dokumentu Záměr Rady k naplnění digitálních sítí rozhlasovými a televizními programy, který radní přijali v září, by multiplex C provozovaný Českým Telecomem měl obsahovat jednu až dvě plnoformátové televizní stanice rodinného typu, regionální televizi s centrálním programem a povinností regionálního vysílání, krajské televize, případně jeden tematický televizní kanál, jeden okruh veřejnoprávního Českého rozhlasu, pět regionálních komerčních rádií a zbytek datového toku (3 Mb/s) by připadl na doplňkové služby. Nakolik je tato programová specifikace pro Český Telecom závazná a případně vynutitelná? Podle Pospíchala jde pouze o doporučení: „Závazné budou až podmínky vyhlášeného licenčního řízení.“

Pospíchal: programová specifikace není vynutitelná

Pospíchal tvrdí, že programová specifikace vydaná Radou nebyla „návrhem“, nýbrž „záměrem“. „Rada nemá komu co navrhovat. Vyhlášená podoba licenčního řízení bude závazná pro toho, kdo se do něj přihlásí. Pojmu vynutitelnost vůbec nerozumím – Rada udělí licence provozovatelům programu a ti budou mít lhůtu 360 dnů na to, aby na přiděleném souboru technických parametrů začaly vysílat. Nezačnou-li vysílat, Rada jim může udělené licence odebrat. Takže moc nevím, kde bychom tu měli myslet na nějakou vynutitelnost,“ říká Pospíchal. Mluvčí Telecomu Vladan Crha by také počkal na vypsání tendru na licence pro jednotlivé digitální kanály. „Zatím se jedná pouze o návrh. S komentářem bychom rádi vyčkali až na konečnou podobu licenčního řízení,“ dodal.
Rada původně počítala s tím, že výběrové řízení na digitální licence vypíše ještě v průběhu tohoto měsíce. Všeobecně se očekávalo, že verdikt padne na jejím výjezdním zasedání v Lednici začátkem října. Radní se ale dosud neshodli na podobě tendru, ani termínu jeho vypsání. „Rozhodování o vyhlášení licenčního řízení na digitální sítě je ve fázi rozhodování. Rada ještě nerozhodla,“ říká k tomu Pospíchal. Někteří členové stálé parlamentní komise pro sdělovací prostředky přitom radní varovali, že pokud licenční řízení vypíší před přijetím zákona o elektronických komunikacích, mohla by být Rada jako celek odvolána. Konkrétně místopředseda sněmovny Ivan Langer (ODS) radní vyzval, aby se zdrželi jakýchkoli nevratných kroků, jež by mohly být závdavkem k jejich odvolání.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .