Tisková zpráva RRTV k prodloužení licence TV Nova

radiotv221Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za svém zasedání ve dnech 22. – 24. ledna 2002:

1) rozhodla o prodloužení licence k celoplošnému televiznímu vysíláni společnosti CET 21, spol. s r.o. do roku 2017 s tím, že s ohledem na budoucí digitalizaci a na mezinárodní úmluvy v oblasti terestrického vysílání budou technické parametry licence limitovány ustanovením § 20 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb.

2) schválila splátkový kalendář, podle nějž společnost CET 21, spol. s r.o. uhradí správní poplatek za rozhodnutí o prodloužení licence ve výši 200 mil. Kč v pravidelných splátkách počínaje únorem 2002 do konce roku 2004

3) nařídila ústní jednání s představiteli společností CET 21, spol. s r.o. a MEF Media, a.s. v rámci probíhajícího správního řízení k žádosti CET 21, spol. s r.o. o změnu právní formy společnosti provozovatele

4) na základě došlých podnětů i z vlastního podnětu zadala monitoring série pořadů Volejte řediteli a jiných zpravodajských a publicistických pořadů TV Nova za období listopad 2001 – leden 2002 se zvláštním zřetelem na výskyt informací a komentářů k probíhajícím právním a soudním sporům Vladimíra Železného nebo společnosti CET 21, spol. s r.o., a to s odkazem na předchozí usnesení Rady k této věci ze zasedání 27. 3. 2001 a 11. 12. 2001

5) v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. udělila souhlas se změnou vlastnické struktury provozovatele Rádia Impuls, společnosti Londa spol. s r.o., spočívající ve vstupu německého investora Eurocast Rundfunk Bedteiligungs GmbH

6) rozhodla o omezení územního rozsahu licence RTV Galaxie, a.s. z důvodu trvalého nevyužívání 55. kanálu Praha – Malešice a rozhodla o udělení krátkodobé licence k televiznímu vysílání na tomto kanálu České mediální společnosti, a.s.

7) podala žalobu na ing. Ivana Pilipa, poslance PS PČR, podle § 19b občanského zákoníku ve věci vyjádření Ivana Pilipa na adreseu Rady v MF Dnes 27. 10. 2001. Rada požaduje po Ivanu Pilipovi omluvu za to, že se dotkl dobré pověsti Rady a cti jejích členů

8) součástí zasedání bylo veřejné slyšení 15 žadatelů o rozhlasovou licenci na kmitočet 94,7/1 kW v Ostravě. O udělení licence Rada rozhodne v nejbližší době.

V Praze dne 24. 1. 2002
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Kontakt: Pavel Barák
0724/203 430

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .