Téma potíže Karnevalu v Mostě: vyjádření RRTV

radiotv22Je stále mnoho otázek ohledně potíží Karnevalu se svými klienty. Minulý týden v severočeském regionálním tisku vyšel další článek kritizující kabelovku. RadioTV proto požádalo Pavla Baráka, vedoucího informačního oddělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), o vyjádření.

Klienti Karnevalu si dlouhodobě stěžují na špatný signál v Mostě a okolí. Zabývala se RRTV stížnostmi podané Magistrátem města Most a bytovým družstvem SBD Krušnohor?

Rada se otázkou kvality signálu v síti Karnevalu na Mostecku zabývala opakovaně, naposled na svém 3. zasedání ve dnech 3. a 4. února 2004 (jednací bod 20). Rekapituluji: Dopisem ze dne 6. listopadu 2003, doručeným 10. listopadu 2003, město Most na základě četných stížností účastníků kabelové televize Karneval zaslalo Radě podnět k prošetření kvality televizního vysílání v Mostě. Úřad Rady přijetí podnětu potvrdil dopisem ze dne 18. listopadu 2003 a dopisem z téhož dne zaslal podnět Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) k prošetření této věci, a to se všemi podklady. Stejného problému se týkaly také dopisy společností Mostecká bytová, a.s. ze dne 7. listopadu 2003, doručen 12. listopadu 2003, a SBD Krušnohor ze dne 20. října 2003. Také na tyto dopisy úřad Rady odpověděl.

Jak to celé dopadlo? Jaký je výsledek šetření RRTV?

Rada na svém 23. zasedání dne 2. prosince 2003 vzala informace o těchto stížnostech a o postupu úřadu Rady na vědomí (jednací bod 27). ČTÚ dopisem ze dne 8. ledna 2004, doručeným 13. ledna 2004, Radě sdělil, že provedl šetření v této věci a zjistil, že v kabelové síti Karneval je vysílána kombinace signálů, přijímaných z analogových i digitálních zdrojů. Při šetření, provedeném ČTÚ dne 8. prosince 2003, nebylo měřením ani subjektivním hodnocením zjištěno porušení normy ČSN EN 55083-7. Rada na výše uvedeném 3. zasedání vzala na vědomí výsledek šetření ČTÚ a návrh odpovědi původním i novým stěžovatelům. Z hlediska své působnosti vymezené mediálním zákonem Rada vyčerpala veškeré možnosti situaci ovlivnit nebo změnit.

Nejnověji se objevuje problém odpojování signálu v Teplicích. Alespoň na to upozorňují severočeské Deníky Bohemia ve svém článku ze dne 17.3.2004. Zabývá se tím RRTV?

Pokud myslíte případné dočasné omezení územního rozsahu vysílání, jak by tomu nasvědčoval uvedený novinový článek, Radě byly doručeny nějaké podněty, úřad se jimi teprve začíná zabývat. Zjištění rozsahu a právní kvalifikaci proto nelze předjímat.

Objevuje se informace, že s Karnevalem RRTV zahájila nějaké správní řízení. Je to pravda a o co konkrétně jde?

S oběma dosud právně samostatnými subjekty – TES Media a Intercable CZ – Rada 9. prosince 2003 zahájila (oddělená) správní řízení pro možné porušení § 54 odst. 2 mediálního zákona (zařazování celoplošného vysílání do nejnižší programové nabídky) a kvalifikaci rozšířila o § 32 odst. 1 písm. o) (neoznámené přerušení vysílání z jiných než technických důvodů).

Jak to dopadlo?

Obě správní řízení dosud probíhají – čeká se na vyjádření a návrhy provozovatelů. Nic dalšího není „živé“.

Údajně RRTV byla zaslána nějaká nová stížnost? Lze to potvrdit a čeho se týká?

Jediný dopis s řadou otázek ve věci přepojování sítí, jak se o tom píše v uvedeném článku, dosud doručený, přišel 11.3.2004 právě od autora uvedeného článku a úřad ho zpracovává. Možná další podnět nebyl zatím (teď ve čtvrtek 18.3.2004 ve 14:40 hod) nikomu přidělen a tak neznám jeho obsah – jen tuším, že se snad také týká právě onoho přepojování.

Mediální zástupce Karnevalu Jan Hlaváč mně upozornil, že článek autora, o kterém se nyní bavíme, je plný nepřesností. Ve zmíněném článku je citována i Blanka Zemanová, zaměstnankyně referátu licenčního úřadu z RRTV. Je pravda, co říká?

Výroky paní Zemanové („Provozovatel televizní sítě je povinen požádat radu o souhlas s jakoukoli plánovanou technickou měnou. Žádnou žádost jsme ale v tomto případě nedostali. Společnost tím porušila zákon o vysílání.“ – původní citace z článku z Deníků Bohemia 17.3. 2004, pozn.aut.) jsou údajně uvedeny velmi nepřesně a značně zkresleně – v podstatě prý jen na konkrétní dotazy citovala zákon, žádnými podněty se zatím nezabývá.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .