Stížnost na Petra Štěpánka

radiotv22Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Vážený pan
Ing. Martin Muchka
předseda RRTV
Krátká 10
100 00 Praha 10
E-mail: muchka.m@rrtv.cz

V Praze dne 2.12.2001

Věc: Stížnost na jednání Petra Štěpánka, místopředsedy RRTV

Vážený pane předsedo,

na základě bulvárního a na cti utrhačného článku Petra Štěpánka „Martin Vadas v roli bolševické domovnice“ napsaného pro a uveřejněného dne 17.11.2001 na stránkách www.virtually.cz a jinde, ve kterém pan Štěpánek reaguje na můj otevřený dopis poslancům a senátorům „Omezte korupční prostředí v médiích“ ze 14. listopadu t.r. , ač nebyl jeho adresátem, se na Vás obracím s podezřením a stížností, protože Vámi zvolený místopředseda Petr Štěpánek se podepsal pod svůj hloupý článek jako místopředseda rady. Jeho politicky motivovaný text dehonestuje nejen mě, ale i Vás – členy RRTV. Štěpánek ho napsal na služebním počítači RRTV – tento Váš počítač o něm uvedl, že je „autorizovaným uživatelem“. . .

Žádám Vás, jako předsedu, a ostatní členy RRTV o sdělení, zda se jedná o „služební výkon“, ke kterému RRTV Štěpánka zmocnila? Zároveň si dovoluji upozornit členy rady, že zákon o provozování vysílání žádného radního k rozdávání dehonestujících nálepek občanům „neautorizuje“. Naopak zákonodárce v §7 odst. 13 praví, že: „Členové Rady nesmějí vykonávat . . . publicistickou a uměleckou činnost způsobem, jímž by mohli narušit nebo ohrozit důvěru v nezávislost a nestrannost Rady.“.

Domnívám se, že radní Štěpánek svým jednáním vysoce překročil své zákonné povolání. Žádám Vás proto o sdělení Vašich závěrů a opatření, kterými Petrovi Štěpánkovi v podobných výstřelcích zabráníte.

S pozdravem

Martin Vadas
169 00 Praha 6 Říčanova 34/887,
E-mail: martin.vadas@volny.cz

Na vědomí:  Poslanci PČR, sdělovací prostředky, VV FITESu,

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .