Soud vrátil Kindernayovi licence RTV Galaxie. Nechá si je?

Martin Kindernay znovu provozuje regionální televize v Praze a Hradci Králové. Městský soud v Praze v polovině prosince minulého roku rozhodl, že převod licencí pro pozemní vysílání tehdejší metropolitní televize TV3 (dřívější Galaxie a dnešní TV Praha…Martin Kindernay znovu provozuje regionální televize v Praze a Hradci Králové. Městský soud v Praze v polovině prosince minulého roku rozhodl, že převod licencí pro pozemní vysílání tehdejší metropolitní televize TV3 (dřívější Galaxie a dnešní TV Praha a TV Hradec Králové) na společnost RTV Galaxie neplatí. Stalo se tak měsíc poté, co tento převod na základě stížnosti bývalého investora TV3, lucemburské společnosti EMV, zpochybnil Ústavní soud a uložil pražskému městskému soudu, aby se kauzou znovu zabýval.


Na Ústavní soud se obrátila lucemburská firma KTV, kterou založil a stoprocentně vlastnil Martin Kindernay. Právě na tuto společnost chtěl Kindernay v roce 2001 převést licence pro terestrické vysílání TV3. Mediální zákon z téhož roku totiž umožňuje převést vysílací licenci z fyzické osoby na společnost, kterou tato fyzická osoba stoprocentně vlastní. Tehdejší Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ale Kindernayovu žádost zamítla, protože systém řízení společnosti Kindernayovi neumožňoval kontrolu nad KTV. Podle organizační struktury byl totiž pouze jedním ze čtyř ředitelů firmy, a to ještě na nižším stupni řízení, takže jej ostatní (zástupci EMV) mohli lehce přehlasovat, ačkoli vlastníkem firmy byl právě Martin Kindernay.


Dobrá zpráva pro investora TV3Po zamítnutí této žádosti podal Kindernay na Radu další: o převod licencí na královéhradeckou firmu RTV Galaxie. Tu radní schválili, investor TV3 ale Kindernayův postup označil za porušení dohody a odmítl se bavit o vstupu do RTV Galaxie. EMV naopak požadovala, aby Rada přehodnotila zamítavý postoj k žádosti o převod licencí na KTV a prostřednictvím svých manažerů ve vedení KTV podala jménem této firmy žalobu k Městskému soudu v Praze. „Rada zamítla žádost Martina Kindernaye o převod licence k vysílání TV3 na společnost KTV, kterou Martin Kindernay založil po dohodě s investorem v roce 2001. KTV považovala toto rozhodnutí rady za nezákonné a požádala Městský soud v Praze o jeho přezkum,“ vysvětlil Českému rozhlasu Ladislav Štorek, právní zástupce bývalého investora TV3.


EMV tvrdí, že nepřevedením licence investorovi vznikla škoda přibližně 17 milionů dolarů – především tím, že Martin Kindernay později prodal společnost RTV Galaxie s licencemi k pozemnímu vysílání TV3 majiteli televize Prima, společnosti GES Media Holding. Dokonce se obrátila na český stát s požadavkem na náhradu škody, podobně jako to udělala před časem americká společnost CME v případě neochráněné investice do televize Nova. EMV požaduje jednu miliardu korun. Městský soud v Praze nejprve žalobu KTV na vysílací radu zamítl, protože firma podle něj nebyla účastníkem řízení o převodu licencí, ale Ústavní soud, na který se KTV obrátila, došel k opačnému názoru.


Ústavní soud: práva KTV byla porušena„K tomu, aby právnická či fyzická osoba měla postavení účastníka správního řízení, je dostačující pouhý předpoklad existence jejích práv, právem chráněných zájmů nebo povinností, o nichž má být ve věci jednáno,“ prohlásil Ústavní soud a v podstatě tak řekl, že KTV měla být účastníkem řízení také u druhé žádosti o převod licencí Martina Kindernaye na společnosti RTV Galaxie. Pražskému městskému soudu pak uložil, aby se znovu zabýval žalobou KTV na vysílací radu, a ten 16. prosince rozhodnutí Rady o převodu licencí na RTV Galaxii zrušil. Fakticky tak vrátil vysílací licence Martinu Kindernayovi, což následně potvrdila i současná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.


Radní na svém zasedání 5. ledna vyzvali RTV Galaxii ovládanou majiteli Primy a Martina Kindernaye, aby uvedli vysílání „do právního stavu“, tedy aby se formálním provozovatelem stanic TV Praha a TV Hradec Králové stal znovu Kindernay. „Rada konstatovala,že KTV S. a.r.l. je účastníkem řízení ve věci zrušení rozhodnutí Rady o schválení převodu licence z Martina Kindernaye na RTV Galaxie, a.s. a vyzvala všechny účastníky řízení k vyjádření do 10 dnů od doby doručení, dále nařídila ústní jednání a rozhodla vyzvat RTV Galaxii, a.s. a Martina Kindernaye, aby uvedli vysílání do právního stavu a to do sedmi dnů od doručení výzvy,“ uvedli radní v tiskové zprávě po jednání.


Vysílá už zase Martin Kindernay?RTV Galaxie a Kindernay tuto výzvu obdrželi v pondělí 10. ledna, takže již toto pondělí měl být faktickým provozovatelem TV Praha a TV Hradec Králové znovu Martin Kindernay. Na dnešek pak Rada svolala zástupce KTV, RTV Galaxie a Martina Kindernaye k ústnímu slyšení, jehož jediným bodem je jednání o opakovaném převodu Kindernayových licencí na RTV Galaxii. Problém je v tom, že radní zřejmě nebudou moci o této žádosti rozhodnout do doby, než pražský městský soud vyřeší ještě jednu stížnost KTV: tentokrát proti zamítnutí původní Kindernayovi žádosti o převod licencí někdejší TV3 právě na KTV. Žádná ze stran (dokonce ani původní investor TV3) sice nepřipouští, že by KTV mohla uspět a vrátit se k vysílání, Rada ale nemůže riskovat další soudní popotahování.


„Rada o převodu licencí na RTV Galaxii čistě teoreticky rozhodnout může, ale asi pravděpodobnější bude, že pravomocně neukončené řízení ve věci KTV – opět u Městského soudu – bude Rada považovat za překážku a přeruší řízení. Takové rozhodnutí Rady sice nelze předjímat, je to však zatím obvyklá – opatrná – praxe,“ míní Pavel Barák z Úřadu vysílací rady. Rozhodnutí Ústavního soudu se podle něj netýká žádosti Martina Kindernaye o převod licencí na KTV. „Ve věci žádosti Kindernaye z 28. srpna 2001 o převod licence na KTV původní zamítavé rozhodnutí Rady platí – Ústavní soud na tom nic nezměnil – ale zamítnutí žaloby KTV z 20. června 2002 Městským soudem v Praze Ústavní soud zrušil, tedy by měl rozhodnout znovu správní soud. Asi to dopadne i v této věci podobně, ale zatím soud nerozhodl,“ tvrdí Barák.


Prohraje Česká republika další arbitráž?V podstatě totéž si myslí i právní zástupce bývalého investora TV3 Ladislav Štorek, který nepředpokládá, že by se jeho klient pokoušel vrátit k televiznímu vysílání. „Obnovení projektu TV3 není ekonomicky smysluplné. Rozhodnutí Ústavního soudu ale výrazně posiluje šance EMV na odškodnění v arbitráži proti České republice,“ říká. Ústavní soud dal podle Štorka investorovi jednoznačně zapravdu v tom smyslu, že Rada, potažmo městský soud postupovaly v rozporu s ústavou. „A právě v důsledku tohoto nezákonného postupu došlo ke zničení investice EMV do projektu TV3,“ tvrdí Štorek. Ministerstvo financí, které se případnou arbitráží s investorem TV3 zabývá již druhým rokem, zatím k výroku Ústavního soudu nezaujalo žádné stanovisko.


Pro současné majitele RTV Galaxie, společnost GES Media Holding, je rozhodnutí soudu velmi problematické. Do konce února totiž mají zprovoznit třetí samostatnou krajskou televizi pod hlavičkou RTV Galaxie v Pardubicích, ale do doby, než se vyřeší otázka vlastnictví licencí, logicky nechtějí zahájit vysílání. Mohlo by se tak stát, že pokud TV Pardubice nezahájí vysílání v zákonem stanovené lhůtě, radní by tuto licenci RTV Galaxii odebrali. „Právní jistota v oblasti televizního vysílání není vůbec jednoduchá věc. Je to bumerang, který se neustále vrací. Každopádně by nebylo asi úplně správné a rozumné investovat v situaci, kdy je zpochybněna právní jistota něčeho, co spravujete a do čeho musíte vložit určité finanční prostředky,“ říká generální ředitel RTV Galaxie a televize Prima Martin Dvořák.


TV Pardubice bude muset počkatPodle šéfa RTV Galaxie bude rozvoj firmy pozastaven do doby, než se celý spor o licence vyřeší: „Určitě budeme písemně komunikovat s Radou a jsem zvědavý a pevně doufám, že Rada k tomu zaujme rozumné stanovisko.“ Dvořák zatím nedokáže říci, zda by RTV Galaxie mohla využít zákonného prostředku a požádat o prodloužení lhůty k zahájení vysílání kvůli technické překážce. „Rozumím té otázce, na druhou stranu nejsem schopen teď říci, jestli budeme schopni na základě právní analýzy tuto věc považovat za technickou překážku pro zahájení vysílání. Nevím, to si myslím, že je momentálně věc, kterou řešíme a analyzujeme,“ uvedl ředitel Primy.


Zajímavé je, že Kindernayovi se rozhodnutím soudu vrací nejen frekvence, na kterých RTV Galaxie vysílala v době jejího prodeje majitelům Primy, ale i ty, které firma získala už pod novým majitelem. Hypoteticky tedy i kanál 44 na vysílači Krásné, z něhož by měla vysílat TV Pardubice. Kromě toho RTV Galaxie vysílá na kanálu 9, 11, 28 a 58 v Praze a 46 v Hradci Králové, a nedávno získala povolení k rozšíření vysílání do Mníšku pod Brdy a Příbrami. „Je to pro mě velké překvapení, protože se televiznímu vysílání už tři roky nevěnuji a neplánoval jsem se k němu vrátit. Licence mi byly vráceny naprosto nedobrovolně,“ tvrdí Kindernay. „Musím si zjistit více informací, třeba o licencích, které jsem získal, aniž bych o ně vlastně usiloval.“


Kindernay: kroky KTV dokazují, že ji nekontrolujiKindernay sice o vrácení licencí nijak neusiloval, dochází k němu ale na základě ústavní stížnosti jeho vlastní firmy KTV. Podle Kindernaye je to jasný důkaz, že jako stoprocentní vlastník KTV tuto firmu neměl a nemá pod kontrolou, a tedy že bývalá Rada pro vysílání měla při odůvodnění zamítavého stanoviska k žádosti o převod licencí TV3 na KTV pravdu. „Pochybuji, že jsem majitelem KTV. Tu společnost jsem zakládal prostřednictvím právní kancelář s tím, že podmínkou bylo, že budu mít nad KTV naprostou kontrolu. To bylo ze strany investora TV3 porušeno a když jsem jim nabízel stoprocentní podíl v RTV Galaxii, písemně mi odpověděli, že s RTV Galaxií nikdy nebudou jednat o vstupu do této společnosti,“ říká Kindernay.


Nyní záleží na tom, jak se k celé věci postaví právě Kindernay. Jednou z možností je totiž také stažení žádosti o převod licencí na RTV Galaxii, s nímž by Rada ani majitelé RTV nemohli nic dělat. Podle Martina Dvořáka ale nic takového nehrozí: „Co vím, tak pan Kindernay k tomu zaujímá velmi rozumné stanovisko. Myslím si, že ta dohoda mezi námi a jím byla historicky učiněna, zrealizována a tím by ta věc měla být uzavřena. Jenom připomínám, že všechny ty věci, které následovaly na základě našich dohod, byly zapsány do obchodního rejstříku, což si myslím, že je mimořádně významný fakt.“ Jenže majitelé Primy koupili RTV Galaxii, nikoli samotné licence.


Chystá GES záložní firmu pro vysílání?Právní zástupce RTV Galaxie Pavel Kubina se ale domnívá, že jde jen o čistě technickou záležitost: „Podstatou celé věci je, že Ústavní soud a poté Městský soud usoudily, že KTV měla být účastníkem řízení na Radě, když Rada udělovala souhlas s převodem licence z pana Kindernaye na RTV Galaxii. Ale meritum věci nikdy napadeno nebylo: tedy to, zda tehdy Rada rozhodla správně nebo špatně, to je jenom procesní otázka. Takže doufáme, že až proběhne 20. ledna na Radě veřejné slyšení, tak Rada pak rozhodne stejně správně a znovu odsouhlasí převod licence. Ostatně, nic jiného jí nezbývá.“


Vlastník RTV Galaxie, společnost GES Media Holding, loni v listopadu, dva týdny po rozhodnutí Ústavního soudu o stížnosti investora TV3, nechala do obchodního rejstříku zapsat novou společnost RTVG, s.r.o. Ta vykazuje veškeré znaky „záložní společnosti“, neboť má jako jediný předmět činnosti zapsaný pronájem nemovitostí. Chystá se snad GES využít situace a nahradit RTV Galaxii novým provozovatelem metropolitních televizí v Praze a Hradci Králové? Podle mluvčí skupiny GES Jany Adamčíkové ne: „Společnost RTVG, s.r.o. nemá žádnou souvislost s projektem RTV Galaxie, a.s. – připravuje se přejmenování společnosti RTVG, s.r.o. na MEDIA POINT, s.r.o.“ Další podrobnosti Adamčíková nesdělila.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .