Sdělení Rady regionálním provozovatelům vysílání

radiotv221Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) upozorňuje potenciální žadatele o povolení Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) k provozování vysílacího rádiového zařízení v pásmu 10,7 GHz– 12,5 GHz na to, že pokud mají v úmyslu toto povolení využívat k provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „vysílání“) nebo převzatého rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „převzaté vysílání“), definovaných v ustanovení § 2 zákona č. 231/2001 Sb. –

 vysílání je „prvotní šíření resp. převzaté vysílání původních rozhlasových a televizních programů a teletextu, určených k příjmu veřejností v kódované nebo nekódované formě, prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, kabelových systémů a družic, a to analogově i digitálně“,

 převzaté vysílání je „příjem vysílání původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím vysílačů, kabelových systému a družic či jiných technických prostředků“ –
musí k provozování vysílání nebo převzatého vysílání předem od Rady získat příslušné oprávnění.

Tomu, kdo provozuje vysílání bez oprávnění, vydaného Radou, Rada podle ustanovení § 60 odst. 5 citovaného zákona uloží pokutu do výše deseti milionů korun.

Toto upozornění se přiměřeně vztahuje i na zájemce o provozování pevných vysílacích rádiových zařízení (dále jen „stanice“) pro přenos televizních, rozhlasových, hovorových a datových signálů na základě generální licence ČTÚ č. GL – 14/R/2000 v pásmu 10,308 GHz – 10,574 GHz,  která však výslovně v odst. 6 uvádí, že takové stanice nesmějí být provozovány k přímému šíření vysílání.

V Praze dne 15. února 2002

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Kontakt: Pavel Barák
0724/203 430

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .