RTA: Krajský soud zakázal na Vysočině vysílat Jiřímu Svobodovi

Nekonečná telenovela o vysílací licenci na Vysočině má za sebou další dějství. Krajský soud v Českých Budějovicích vydal předběžné opatření proti Jiřímu Svobodovi a dalším osobám, vydávajícím se za jednatele Českomoravské televizní společnosti.

Krajský soud v Českých Budějovicích podle vyjádření Regionální televizní agentury vydal 5. června 2006 předběžné opatření, kterým se Jiřímu Svobodovi přikazuje zdržet se jednání jako společník i jednatel společnosti Českomoravské televizní s.r.o. Dne 21. června 2006 tentýž soud vydal předběžné opatření, kterým uložil dalším jednatelům Jiřímu Šebkovi a Andreasi Walkerovi, aby se i oni zdrželi jakéhokoliv jednání jako jednatelé společnosti ČMT.


Předběžné opatření krajského soudu je další vítěznou bitvou RTA, která je prostřednictvím českobudějovického studia Gimi ve válce s pelhřimovským studiem JSC. Již v dubnu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila s pány Svobodou, Šebkem a Walkerem správní řízení za možné provozování televizního vysílání bez oprávnění. Hlasovalo se tehdy i o vydání předběžného opatření, kterým by jim přikázala, aby se zdrželi jakéhokoliv dalšího vysílání prostřednictvím vysílače Javořice 59. kanál/600kW. Pro toto opatření ovšem hlasovali jen dva radní a následně bylo správní řízení přerušeno do vyřešení soudního sporu vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.


„Jediným společníkem společnosti Českomoravská televizní s.r.o., která je držitelem licence k regionálnímu televiznímu vysílání v kraji Vysočina, je společnost GIMI s.r.o., jediným jednatelem Ivo Brabec. Regionální Televizní Agentura a.s., která ovládá ČMT prostřednictvím svého majoritního podílu v GIMI s.r.o., očekává, že neoprávněné vysílání z pelhřimovského studia Ing. Jiřího Svobody bude bez odkladu ukončeno a Radiokomunikace, které televizní signál šíří, umožní legální vysílání z Jihlavy tak, aby se předešlo kumulaci dalších ztrát způsobených společnosti Českomoravská televizní, s.r.o. a bylo tím dosaženo právního stavu. Věříme, že regulační orgány budou rychlému řešení nápomocny,“ stojí v prohlášení RTA, které redakci zaslala Karolína Hloušková.


Aktuální právní vztahy v kauze TV Vysočina jsou popsány v článku Pavla Foltána.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .