Rada prohrála soud s Martinem Kindernayem

radiotv223Společnost RTV Galaxie může nadále provozovat terestrické vysílání televize Galaxie v Praze a Hradci Králové, prosincové odebrání licence není platné. Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze již není odvolání.Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dnes prohrála soud se společností RTV Galaxie o platnosti odebrání licence královéhradecké a pražské televizi Galaxie. Městský soud v Praze konstatoval, že Rada neměla na odebrání licence nárok, neboť dostatečně neprokázala, že provozovatel opakovaně porušil zákonem stanovené licenční podmínky. Proti verdiktu soudu se již nelze odvolat. Případ se tak znovu vrací Radě, která může RTV Galaxii za listopadové a prosincové výpadky ve vysílání pokutovat.
Galaxie navrhovala výslech radních
Právní zástupce RTV Galaxie Miroslav Nypl před tříčlenným soudním senátem konstatoval, že ze strany Rady došlo k pochybení již při samotném hlasování o odnětí licence. Podle Nypla totiž radní Alena Macková hlasovala v nepřítomnosti takzvanou oběžníkovou metodou, což jednací řád Rady v případě udělování o odnímání licence nepřipouští. Advokát dokonce požadoval, aby kvůli tomu soud vyslechnul některé členy Rady. Nypl rovněž upozornil, že Rada posuzovala provinění RTV Galaxie podle paragrafu, který umožňuje pouze uložení pokuty, nikoli odebrání licence.
Odebrání licence Rada odůvodnila opakovaným porušením licenčních podmínek. Zákon tuto možnost připouští pouze v případě, že provozovatel podmínky porušil nejméně dvakrát za sebou v posledních dvou letech. K tomu však podle Nypla nedošlo, neboť Rada loni v říjnu schválila převod licence z Martina Kindernaye jako fyzické osoby na firmu RTV Galaxie, a do správního řízení s RTV Galaxií proto nelze započítávat sankce uložené přímo Kindernayovi. Právní zástupce Rady Petr Holý ale upozornil, že provozovatelem fakticky zůstal Kindernay, který je stoprocentním vlastníkem RTV Galaxie: „Převod licence nelze brát jako očištění se od předchozích porušení zákona.“
Rada připravila špatné podklady
Ačkoli Holý tvrdil, že Rada v posledních dvou letech uložila Kindernayovi minimálně dvě pokuty, podle soudkyně Evy Pechové ve svých podkladech doložila pouze jedinou. Ta se týkala překročení limitu pro reklamní čas v roce 2001. Další sankce pocházejí z let 1996 a 1997, a soud je tedy nebral v potaz. K odebrání licence by tedy mohlo dojít pouze v případě, kdyby Rada loni na podzim nejprve uložila RTV Galaxii pokutu, a teprve poté zahájila správní řízení o odebrání licence. Takový postup však Rada nezvolila, a okamžitě hlasovala o odebrání licence.
Právník RTV Galaxie Miroslav Nypl označil za sporné i celé správní řízení s RTV Galaxií, neboť Rada podle něj v jediný den upozornila provozovatele na porušení zákona, a aniž by mu dala možnost k vyjádření, zahájila řízení. Upozornění se navíc týkalo případné pokuty, ale Rada nakonec odebrala licenci. Za neadekvátní Nypl označil také odůvodnění, že RTV Galaxie po dobu 30 dní nevysílala. „Zákon provozovateli umožňuje přerušit vysílání na dobu 30 dní. Nevysílalo se proto, že TV3 odvezla (z hradeckého studia, pozn. RadioTV) veškeré technické prostředky k vysílání.“
Soudu přihlíželi zástupci TV3
Podle Holého však Rada nezkoumá obchodní vztahy provozovatele s jeho servisní organizací, nýbrž samotné vysílání. „Podle zákona musí být provozovatel schopen vysílat vlastním jménem a na vlastní účet,“ upozornil. Ačkoli soud rozhodnul ve prospěch RTV Galaxie, Rada se nyní musí vrátit ke správnímu řízení a rozhodnout o pokutě za porušení licenčních podmínek televize Galaxie, ke kterému došlo loni v listopadu a prosinci. Předseda Rady Martin Muchka odmítnul výrok soudu komentovat do doby, než obdrží písemné vyrozumění. Soudu přihlížel i výkonný ředitel TV3 Vít Vojtěch a právní zástupce investora TV3 Ladislav Štorek.
Martin Kindernay označil výsledek sporu za důkaz, že české soudy jsou politicky nezávislé. „Budeme pokračovat ve vysílání a naplňovat projekt licence tak, jak jsme vysílali do této doby.“ Kindernay se podle svých slov znovu pokusí přesvědčit Radu, aby zrušila Galaxii podmínku šířit program TV3 CZ. Přesto je nadále otevřený jednání a dohodě s TV3. Jeho podmínkou je ale návrat k původnímu projektu metropolitní televize, na jehož základě Galaxie získala licenci pro vysílání v Praze. „Televize Galaxie má být o metropolitním zpravodajství, výrazně se v ní zvýší podíl metropolitních programů a na rozdíl od Galaxie Sport se bude více méně profilovat jako regionální pražská stanice.“
Krátký rozhovor bezprostředně po výroku Městského soudu v Praze
Martin Kindernay: Galaxie se vrátí k původnímu projektu
Jak jste přijal rozhodnutí soudu o zrušení odebrání licence RTV Galaxii?
První dojmy jsou takové, že jsem přesvědčen o existenci politicky nezávislých soudů. Nic víc bych k tomu snad neřekl.
Co se bude dít dál?
Samozřejmě budeme pokračovat ve vysílání, budeme naplňovat projekt licence a budeme se snažit vysílat tak, jak jsme vysílali do této doby.
Rozhodnutí soudu ale znamená, že o této záležitosti bude znovu jednat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Dá se to předpokládat. Pokud ale uloží nějakou pokutu, bude jí muset nějak zdůvodnit.
Neobáváte se, že vám Rada znovu licenci odejme?
To by muselo nejdřív následovat několik pokut za porušení zákona, takže si teď budeme dávat veliký pozor, aby se to nestalo.
Budete usilovat o zrušení licenční podmínky, která vám ukládá přebírat program TV3 CZ?
Budeme usilovat, aby televize byla pro diváky co nejdříve plnohodnotná – aby vysílala celodenně, bez černobílého titulku, protože TV3 nám odmítla dodávat program. Vysílali jsme a měli jsme zájem vysílat program TV3, ale její zástupci nám i Radě napsali, že o to nemají zájem. Proto se už několik měsíců snažíme, aby nám Rada zrušila licenční podmínku, kvůli které musíme vysílat titulek. Rádi bychom místo něj vysílali vlastní program, ale tím bychom právě porušili licenční podmínky, které nám ukládají v určitých časových oknech vysílat program TV3. Budeme nadále usilovat o vysílání vlastního programu, i když si nadále přeji dohodu s TV3. Přál jsem si ji od první chvíle, kdy byla licence převedena na RTV Galaxii. Posílal jsem TV3 nabídky ke vstupu do této společnosti, chtěl jsem, aby byla jejím strategickým partnerem. I teď doufám, že snad k dohodě dojde.
Jaká je současná ztráta televize Galaxie a vyplatí se vám provozovat tuto stanici, když nemůžete vysílat reklamu?
Myslím si, že je především důležité… Já jsem velice rád, že Jiří Hojgr realizoval můj projekt coby vlastník a jednatel Galaxie Sport, která velkou částí eliminovala ztráty RTV Galaxie. Vlastně využil prostředky, které jsme vložili do technologie. Je velmi důležité, že se to povedlo.
Je pro vás vůbec ještě provozování terestrické Galaxie důležité?
Terestrická Galaxie je velmi důležitá, protože má svůj vlastní projekt, který uspěl v licenčním řízení. Má být o metropolitním zpravodajství, výrazně se v ní zvýší podíl metropolitních programů a na rozdíl od Galaxie Sport se bude více méně profilovat jako regionální pražská stanice. Byla k tomu definovaná už při udělování licence. Mojí snahou teď bude, abych z ní vybudoval stanici, která bude tou televizí, která byla popsána v projektu, na základě kterého jsem získal licenci. Samozřejmě to bude i má podmínka při jednání s TV3.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .