Rada dnes pohřbí TV3

radiotv22Na rozhodnutí rady záleží, zda bude pokračovat vysílání TV3, nebo zda ji vystřídá televize Galaxie. Jednání proběhne za přítomnosti zástupců RTV Galaxie i dosavadního investora TV3.

Jednání, které rozhodne o osudu metropolitní televize TV3, dnes proběhne v sídle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v pražské Krátké ulici. Zúčastní se ho licencovaná společnost RTV Galaxie i dosavadní investor stanice, lucemburská společnost European Media Ventures (EMV), která vlastní servisní organizaci TV3, a.s. Ta již od 5. prosince neprodukuje žádný program.

Odstřihne rada lucemburského investora?

Rada bude řešit požadavek EMV na převod stoprocentního podílu v RTV Galaxii, ale i žádosti této společnosti o převod 34-procentního podílu buď na EMV, nebo na blíže nespecifikovaného belgického investora, který společnosti Martina Kindernaye poskytnul třicetimilionový úvěr na obnovení vysílání TV3. Radní také mají rozhodnout o žádosti RTV Galaxie na zrušení licenční podmínky šířit program TV3 CZ, který má dodávat akciová společnost TV3 a který servisní organizace od 5. prosince nedodává.

Společnost EMV radu upozornila, že pokud neumožní převod RTV Galaxie na dosavadního investora TV3, podnikne veškeré právní kroky včetně mezinárodní arbitráže proti České republice. Podle Martina Kindernaye však hrozí i druhá mezinárodní arbitráž od belgické společnosti v případě, že rada neschválí převod 34 procent RTV Galaxie právě na tuto firmu. Radním se ale naskýtá celá řada dalších možností, včetně odebrání licence RTV Galaxii. O čem tedy radní mohou rozhodnout?

1. Potvrzení změny licenčních podmínek
RTV Galaxie si před dvěma týdny podala na radu žádost o změnu licenčních podmínek, která spočívá ve změně názvu televize z TV3 na Galaxii, zrušení povinnosti šířit program TV3 CZ a změně programového schématu. Schválením této žádosti by rada odřízla stávajícího investora TV3 od vysílání a vyvolala by mezinárodní arbitráž. RTV Galaxie by mohla ihned po obdržení písemného rozhodnutí rozjet projekt televize Galaxie, který představila na pondělní tiskové konferenci v pražském Jágr´s baru.

2. Zamítnutí změny licenčních podmínek
V tomto případě by rada potvrdila provázanost současného investora, lucemburské společnosti EMV, a Kindernayovy firmy RTV Galaxie. Pokud by se investor nedohodnul s RTV Galaxií, pokračovalo by chaotické vysílání TV3 tvořené zčásti skutečným programem a zčásti titulkem, který ohlašuje, že TV3, a.s. nedodala program.

3. Převod 34 procent RTV Galaxie na belgickou společnost
Při změně licenčních podmínek by to znamenalo plné vyšachování EMV z projektu TV3. Lucemburský investor by pak mohl jedině odkoupit tento podíl od belgické firmy. Kindernay tuto možnost sice připouští, ale není příliš reálná.

4. Převod 34 procent RTV Galaxie na EMV
Při změně licenčních podmínek by EMV získala pouze minoritní podíl ve společnosti, která vlastní terestrické licence TV3 v Praze a Hradci Králové, bez faktického vlivu na vysílání. Určitou roli by mohl sehrát fakt, že akciová společnost TV3 ovládaná EMV vlastní registraci pro satelitní a kabelové vysílání stanice TV3.

5. Převod 34 procent RTV Galaxie na belgickou společnost i EMV
Tuto variantu nevyloučil ani Martin Kindernay, i když je velmi nepravděpodobná. Obě společnosti by patrně získaly po 17 procentech RTV Galaxie, ani jedna by neměla vliv na vysílání a minimální rozhodovací pravomoci.

6. Odebrání licence RTV Galaxii
Na možnost zahájení správního řízení o odebrání licence upozornila rada již minulý týden. Do pondělí se k této skutečnosti měla vyjádřit RTV Galaxie. Martin Kindernay serveru RadioTV řekl, že radní RTV Galaxii nesdělili, jaký důvod by je vedl k zahájení tohoto řízení. Pokud by rada licence v Praze a Hradci Králové skutečně odebrala, v nejbližší době by na ně vyhlásila výběrové řízení, kterého by se mohla zúčastnit RTV Galaxie, EMV, belgická společnost, ale i jiná firma ovládaná Martinem Kindernayem.

Jednání o TV3 začíná dnes v 10 hodin a rada na něm vyhodnotí dosavadní správní řízení s TV3, a.s. o neoprávněném vysílání na terestrických vysílačích RTV Galaxie a také správní řízení s RTV Galaxií o tom, že toto vysílání nekontrolovala.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .