Prodloužení licence TV Nova brání problém s vysílačem Buková hora

radiotv22Nova dosud nevyřešila problém s rušením signálu vysílače Buková hora na Ústecku německým digitálním rozhlasem. Proto jí Rada odmítá prodloužit licenci do roku 2017.

Televizi Nova hrozí, že ztratí charakter celoplošné stanice. Její signál z vysílače na Bukové hoře mezi Ústím nad Labem a Děčínem totiž ruší německý digitální rozhlas, který vysílá na stejném kanálu. Diváci v severozápadních Čechách tak nemohou program Novy naladit. O tom, že je problém opravdu vážný, svědčí i rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání odložit žádost společnosti CET 21 o prodloužení licence Novy na dalších 12 let.

Mluvčí rady: Je to velký problém

Podle mluvčího Rady Pavla Baráka hraje problém vysílače v případě prodloužení licence významnou roli. Mluvčí Novy Martin Chalupský tvrdí, že CET 21 o tom nic neví: „O něčem takovém jsme nebyli Radou informováni.“ Barák řekl, že Rada se nebyla schopna na svém posledním zasedání 8. ledna shodnout na žádném z řešení, která přicházela v úvahu. Mimo jiné i proto, že původně šlo o informační bod, který radní během zasedání změnili v bod jednací, a Úřad Rady k němu nepřipravil potřebné podklady. Rada se proto k němu na svém dalším zasedání příští týden v úterý.

„Úřad nyní pro příští zasedání Rady dne 22. ledna 2002 zpracovává standardní podklady – analýzu pokrytí území a obyvatelstva vysílači, použitelnými po celé další období, snad použitelnými – s výhradou nového technického měření a nepoužitelnými k provozování stávající licence CET 21 a vyhodnocení žádosti dle požadavků § 12 odst. 12 zákona o vysílání. Je totiž – zatím hypoteticky – docela možné, že by licence pozbyla charakter celoplošnosti… Pak by to ovšem byl zcela jiný právní (a možná i politický) problém,“ upozornil Barák.

Zmiňovaný paragraf zákona o rozhlasovém a televizním vysílání říká:

§ 12

Licence

Odst. 12 – Rada dále platnost licence neprodlouží v případě, že provozovateli vysílání s licencí byla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce za závažné porušení následujících povinností:

a. zařadil do vysílání pořady, které propagují válku nebo líčí krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,

b. zařadil do vysílání pořady, které podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva,

c. zařadil do vysílání pořady, které bezdůvodně zobrazují osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,

d. zařadil do vysílání podprahová sdělení,

e. zařadil do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí,

f. převedl bez předchozího souhlasu Rady na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele vysílání s licencí, a porušil tak povinnost uvedenou v § 21 odst. 6 a 7.

Problém udělení nebo neudělení licence TV Nova na léta 2005 až 2017 se tedy netýká jenom technických problémů, ale i dodržování zákona v samotném vysílání této televize. Radní musí prověřit, zda Nova závažným způsobem opakovaně neporušovala jeho ustanovení, což bude s ohledem na počet správních řízení vedených s CET 21 složité. Nově může přitížit třeba to, že jí Rada v minulosti sankcionovala za pořad Áčko „Živím se svým tělem“ o dětské prostituci, odvysílala reklamu na erotický pořad Peříčko před 22. hodinou a v jedné ze znělek Peříčka vysílala podprahová sdělení.

Novu může rušit také JOJ TV

Nova vysílá z Bukové hory na 12. kanálu, na který navazují desítky dalších dokrývačů. Na problém vzájemného rušení se silným vysílačem digitálního rozhlasu v Německu nedávno upozornil internetový deník iDnes. Podle něj provozovatel Novy, společnost CET 21, vzájemné rušení dosud nijak neřešil. Chalupský na dotaz RadioTV řekl, že tato otázka je v kompetenci příslušných státních orgánů obou zemí: „V našem případě tedy Českého telekomunikačního úřadu.“ Od toho si už Rada vyžádala vyjádření.

Podobná je situace s vysílačem České televize na Vraním vrchu u Domažlic (program ČT2 zde vysílá rovněž na 12. kanálu). Jak ale upozornil server iDnes, ČT už zažádala o překoordinování vysílače na jiný kmitočet. Novu čekají další problémy po únorovém spuštění žilinského vysílače Krížava, který patří její sesterské stanici na Slovensku, televizi JOJ TV. Obě stanice totiž v česko-slovenském pohraničí Beskyd vysílají na 52. kanále, a tak hrozí, že se budou v blízkosti hranic vzájemně rušit.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .