Odtrhne rada investora od licence TV3?

radiotv22Dnešním verdiktem rozhodne Rada pro rozhlasové a televizní vysílání o osudu projektu TV3. Lze předpokládat, že radní podrží provozovatele a s investorem TV3 zahájí správní řízení o neoprávněném vysílání.

Správní řízení o neoprávněném vysílání proti společnosti TV3, a.s. dnes patrně zahájí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada má na svém dnešním jednání rozhodnout, zda servisní organizace metropolitní televize TV3 vysílá pirátsky, či nikoli. Stanice totiž pokračuje ve vysílání prostřednictvím terestrických vysílačů, i když držitel terestrické licence požádal o jeho přerušení.

Hrabovský: Hrozba arbitráže je reálná

Radní se také budou zabývat žádostí společnosti RTV Galaxie, na kterou nechal Martin Kincernay převést licence TV3 v Praze a Hradci Králové, o změnu licenčních podmínek této stanice. Ty mimo jiné praví, že Kindernay musí po ranním a odpoledním regionálním vysílání šířit prostřednictvím vysílačů, na které vlastní licenci, jednotný a neměnný program TV3 CZ, který vyrábí servisní organizace v pražském ústředí televize.

„Pokud rada v úterý schválí změnu licenčních podmínek pro vysílání stanice TV3 v tom smyslu, že držitel licence nebude mít za povinnost vysílat program TV3, vyvolá to velmi pravděpodobně arbitrážní řízení s českým státem,“ upozorňuje Jiří Hrabovský, mediální zástupce lucemburské společnosti European Media Ventures, která stoprocentně ovládá servisní organizaci TV3.

Štěpánek: RTV Galaxie pouze plní zákon

Podle místopředsedy licenční rady Petra Štěpánka však Kindernay při žádosti o změnu licenčních podmínek pouze postupuje podle instrukcí rady, která vyzvala všechny provozovatele, aby uvedli své podnikání do souladu s novým zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání. Ten vstoupil v platnost v červenci letošního roku. „Pokud tedy dnes RTV Galaxie žádá o nějaké změny, nemá to aktuální souvislost s probíhajícím sporem, nýbrž je to reakce na výzvu rady,“ upozorňuje Štěpánek.

„Zákon provozovateli předepisuje povinnost provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost,“ přiblížil místopředseda rady. Kindernay v rozhovoru pro RadioTV naznačil, že právě o naplnění tohoto ustanovení v žádosti o změnu licenčních podmínek jde. Pokud by rada zrušila společnosti RTV Galaxie povinnost šířit během dne program TV3 připravovaný společností TV3, a.s., zcela by jí odtrhla od terestrického vysílání.

Kindernay by ovládnul i kabel

Martin Kindernay nyní podle svých slov buduje nová televizní studia v Praze a Hradci Králové, ze kterých by chtěl zahájit vysílání již počátkem prosince. Pokud by se nedomluvil se současným investorem TV3 a rozhodnul se vysílat sám nebo s pomocí někoho jiného, kabelové společnosti v Praze a Hradci Králové by musely program TV3 v základní nabídce nahradit jeho vysíláním.

Zákon o vysílání totiž ukládá kabelovým společnostem šířit v základní programové nabídce ty stanice, jejichž signál lze v daném místě přijímat prostřednictvím klasické terestrické antény. Zatímco RTV Galaxie vlastní terestrické licence v Praze a Hradci Králové, společnost TV3, a.s. má pouze registraci pro kabelové a satelitní vysílání. Kabelové společnosti by proto její program musely přeřadit do rozšířené, dražší nabídky.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .