Kindernay má problém; Rada chce zlikvidovat televizi Galaxie

radiotv221Kde vezme Martin Kindernay 30 milionů korun na splacení půjčky od belgické společnosti Districan? Původně jí slíbil vstup do RTV Galaxie, ten však Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zamítla.

Televize Galaxie se dostala do vážných potíží. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neschválila vstup belgického investora do licencované společnosti RTV Galaxie a omezila její vysílání na pouhý jeden vysílač v Praze. Ostatní tři přidělila v rámci krátkodobé licence České mediální společnosti, vlastníkovi akciové společnosti TV3. Rozšířila tak pokrytí 55. kanálu v Praze – Malešicích, který už dříve odebrala RTV Galaxii. TV3 na něm ale zatím nevysílá, protože dosud neobdržela správní rozhodnutí o udělení licence.

Obava z další arbitráže?

Pro Martina Kindernaye mají rozhodnutí Rady zničující důsledky. Převodem 34-procentního podílu v RTV Galaxii na belgickou firmu Districan měl uhradit půjčku 30 milionů korun na rozjezd televize bez účasti TV3. Není jasné, jakým způsobem se mu podaří půjčené peníze vrátit. Rada zamítnutí žádosti odůvodnila obavami z neúspěchu projektu stanice Galaxie a možnosti další mezinárodní arbitráže. Tu by podle mluvčího Rady Pavla Baráka mohl vyvolat belgický investor.

„V otázce Galaxie/TV3 totiž probíhá několik soudních sporů. Vstup zahraničního investora a možný (dost pravděpodobný) neúspěch jeho projektu v dané situaci by hypoteticky mohl ve svém důsledku vést až k dalšímu arbitrážnímu řízení. Takže Rada dává přednost tomu být opatrná,“ vysvětluje Barák. Rada začátkem února oznámila Kindernayovi, že pokud se dohodne se svými bývalými partnery z TV3, zruší své prosincové rozhodnutí o odebrání licencí RTV Galaxii (to Kindernay napadnul u Městského soudu v Praze).

Začarovaný kruh

Kindernay na to reagoval prohlášením, že TV3 nabízí majoritní podíl v RTV Galaxii, který by se pohyboval od 51 do 66 procent. Zbylých 34 procent měl získat belgický investor. TV3 jeho nabídku nepřijala, což vedlo Radu k dalšímu postupu proti RTV Galaxii – snížení územního pokrytí o dva vysílače v Praze a jeden v Hradci Králové pro jejich údajné nevyužívání. Jako záminka přitom postačilo tvrzení, že Galaxie po většinu dne frekvence nevyužívá, protože vysílá titulek, který oznamuje, že TV3 nedodala program, který Kindernay musí na základě licenčních podmínek zařazovat do svého vysílání.

Jde o začarovaný kruh, neboť Galaxie sice má licenční podmínku, podle které musí šířit program TV3 CZ, ale mezi akciovou společností TV3 a RTV Galaxií neexistuje smlouva o servisní spolupráci. Tu měla TV3 s Martinem Kindernayem jako fyzickou osobou do doby, než Rada schválila převod terestrických licencí TV3 (nynější Galaxie) na jeho společnost RTV Galaxie. Kindernay nyní usiluje o to, aby Rada podmínku zrušila, protože TV3 program odmítá dodávat a diváci Galaxie jsou dezorientovaní neustálým střídáním programu a titulku. Rada ale s odpovědí na žádost otálí, protože pokud by jí vyhověla, zpřetrhala by poslední vazbu RTV Galaxie na TV3 a Kindernay by se mohl úplně osamostatnit.

TV3 má silné zastánce

TV3 stále hrozí mezinárodní arbitráží a v její prospěch již intervenoval zástupce Evropské unie a americká ambasáda. Z tohoto hlediska je zajímavé rozhodnutí Rady o tom, že RTV Galaxii sníží územní rozšíření o 9. a 11. kanál v Praze a 46. kanál v Hradci Králové. Podle Baráka nejde o opakované odebrání licence, ke kterému se Rada uchýlila již v prosinci. „To není rozhodnutí, ale usnesení. Bez přímých věcných důsledků. Jinak řečeno, potvrzuje jen to, že předchozí konstatování Rady v této věci nadále trvá,“ vysvětluje.

„Odnětí licence a omezení územního rozsahu vysílání jsou dvě různá rozhodnutí, která mohou nabýt právní moci v různou dobu, tedy i s různými „praktickými“ důsledky,“ říká Barák. Rozhodnutí o omezení územního rozsahu vysílání RTV Galaxie a jeho rozšíření pro Českou mediální však dosud nejsou pravomocná. Proč? Krátkodobá licence, kterou Rada udělila České mediální, totiž trvá pouhých 60 dní a její platnost začíná dnem doručení správního rozhodnutí provozovateli. Jinými slovy, Rada dosud rozhodnutí o udělení licence České mediální nezaslala, protože TV3 není schopna v tak krátké době zajistit technické podmínky pro zahájení vysílání.

Rada hraje o čas

Podle Baráka má Úřad Rady lhůtu ke zpracování správního rozhodnutí do 28. února. Poté text znovu posoudí radní a pokud jej schválí, zašle jej Úřad na adresu České mediální. Ta zatím získá čas pro vyřízení všech záležitostí spojených s terestrickým vysíláním. Nejde o jediný případ, kdy Rada vyšla TV3 a jejímu majiteli vstříc. Začátkem února bez jakéhokoli ohlasu médií zrušila správní řízení s TV3 o neoprávněném terestrickém vysílání a neohlášeném přerušení vysílání v kabelových rozvodech a na satelitu, k nimž došlo po vyhrocení sporu s RTV Galaxií koncem loňského roku.

Protože zatím není jasné, k jakému datu začne TV3 využívat frekvence odebrané RTV Galaxii, pokračuje Kindernay ve vysílání. Galaxie například tento týden rozeslala médiím programové schéma na konec února, které obsahuje přímé přenosy z německé fotbalové Bundesligy, skotské Premier Ligue a čtvrtfinále Poháru Anglické fotbalové asociace. Sportovní přenosy by měly být doménou nového placeného kanálu Galaxie Sport, který žádá o licenci pro kabelové a satelitní vysílání. Rada však zatím tuto žádost neprojednala.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .