Dohoda s Kindernayem je jediné řešení

radiotv22Pokud by se investor TV3 nedohodnul s Martinem Kindernayem, musel by ukončit projekt metropolitní televize. Zatím však není jisté, zda je to Kindernay, kdo kontroluje licenci TV3.

Jediným možným řešením zapeklité situace metropolitní televize TV3 je dohoda zahraničního investora s Martinem Kindernayem, který údajně vlastní stoprocentní podíl ve společnosti RTV Galaxie. Ta drží terestrické licence TV3 v Praze a Hradci Králové. Pokud se lucemburská společnost European Media Venutres (EMV) s Kindernayem nedohodne, nemá šanci pokračovat ve vysílání.

RTV Galaxie podle říjnového rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vlastní terestrické licence TV3, které dříve patřily přímo Kindernayovi. Společnost začátkem listopadu vyzvala servisní organizaci TV3, kterou vlastní EMV, aby na měsíc přerušila vysílání. To se nestalo. Rada následně zahájila s TV3, a.s. správní řízení o podezření z neoprávněného vysílání.

Kontrolu nad licencí, nebo nic

Ve stejný den, kdy došlo k zahájení řízení, rada odhlasovala, že terestrické vysílání TV3 je pirátské a požádala servisní organizaci o jeho ukončení. Prostřednictvím kabelových rozvodů a satelitu mohla TV3 vysílat i nadále, investor se ale v neděli večer rozhodnul přerušit program i zde. Vzhledem k tomu, že RTV Galaxie připravuje nové vysílání z jiných studií, zůstane EMV s největší pravděpodobností od dalšího vysílání – alespoň v případě pozemních vysílačů – odříznutá.

Investor si Kindernayovu výhodnou pozici uvědomuje, a tak mu nabízí, že pokud umožní vstup EMV do RTV Galaxie, zastaví veškeré právní kroky k vymáhání smluvních pokut z řádu několika desítek milionů korun. Kindernay však zjevně nechce přijít o kontrolu nad vysíláním. EMV požaduje jedině převod sta procent akcií RTV Galaxie. Zůstává však otázkou, zda majitelem této společnosti je skutečně Martin Kindernay.

Bez Kindernaye vysílat nelze

Pokud by se EMV s Kindernayem nedohodla, znamenalo by to mezinárodní arbitráž a pravděpodobně i konfiskaci Kindernayova majetku. Investor by tím ale na dlouhé měsíce pohřbil možnost pokračovat ve vysílání, musel by rozprodat techniku, propustit zbytek zaměstnanců a čekat na verdikt arbitráže – podobně jako v případě Novy bývalá servisní organizace ČNTS, která v současné době zaměstnává šest lidí.

Paradoxní je, že investor nyní musí doufat v úspěch Kidernayovy snahy o zahájení vlastního vysílání. Pokud by totiž RTV Galaxie nedokázala do 5. prosince toto vysílání spustit, a rada by jí neuznala technické důvody pro jeho přerušení na dobu delší než jeden měsíc, Kindernay by o licenci přišel a TV3 by tak jako tak zanikla. Otázka tedy nezní zda s Kindernayem nebo bez něho, ale kdy a za jakých podmínek.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .