Dobrý radní nad zlato

Praha 30. listopadu 2001 – Společnost CME písemně vyzvala předsedu Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání ČR Martina Muchku, aby se rada distancovala od nedávných výroků Petra Štěpánka, místopředsedy rady odpovědného za komunikaci. Rada má Štěpánkovi nařídit, aby se zdržel hanlivých výroků na adresu společnosti CME, jejích představitelů a zejména Ronalda S. Laudera.


Zároveň má rada zvážit, zda napraví Štěpánkovy nepřijatelné výroky zpochybňující pověst zahraničních arbitrů stockholmského arbitrážního tribunálu. Štěpánek totiž 13. listopadu v pořadu Radiofórum na stanici Radiožurnál veřejně očernil jejich pověst, když řekl: „Teď si dám pozor na to, co vyslovím, abych to vyslovil tak, aby mě nikdo nemohl žalovat, zcela běžně v mediálních kuloárech uslyšíte povídání o tom, že to bylo uplacené.“


„Štěpánek se chová spíše jako Železného komplic než jako člen regulačního orgánu,“ řekl Fred T. Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Bezpříkladným způsobem uráží arbitry, kteří zanedlouho budou rozhodovat o výši kompenzace za škodu, kterou společnosti CME způsobilo právě diskriminační jednání rady a její podpora zločinného chování Vladimíra Železného,“ dodal. CME bude v druhém kole arbitráže žádat po České republice náhradu škody přesahující 500 milionů dolarů.


Ve svém dopise Fred Klinkhammer navíc upozornil předsedu rady na některá další kontroverzní tvrzení jeho místopředsedy pro komunikaci. Podle Štěpánka je nová struktura TV NOVA po srpnu 1999, kdy CET 21 začala vysílat bez ČNTS, „zcela v pořádku“. Právě tento postoj rady byl přitom jedním z hlavních důvodů, pro který arbitři shledali Českou republiku vinnou z porušování vzájemných dohod o ochraně investic mezi ČR, Nizozemskem a USA.


Navíc Štěpánek v Radiofóru znovu nepravdivě informoval o výsledku Londýnské arbitráže, která Českou republiku shledala vinnou z neoprávněného diskriminačního chování vůči Ronaldu Lauderovi, aniž by mu však přiznala nárok na náhradu škody. Podobně jako Štěpánek však ve středu dezinformoval účastníky veřejného zasedání mediální komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR sám předseda rady Martin Muchka.


Kontakt:
Donath-Burson-Marsteller
Michal Donath
GSM: 0602 222 128
Fax:  02/2421 1620
michal_donath@cz.bm.com Vážený pan
Ing. Martin Muchka
předseda
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10
100 00 Praha 10
Londýn, 26. listopadu 2001
Věc: Petr Štěpánek


Vážený pane předsedo,


Již delší dobu sleduji různá vyjádření Petra Štěpánka v českém tisku a rozhlase. Dospěl jsem přitom k závěru, že Váš místopředseda odpovědný za komunikaci opakovaně činí pomlouvačná a nepravdivá prohlášení o CME, ČNTS a Ronaldu Lauderovi. Naposledy 13. listopadu 2001. Petr Štěpánek tehdy vystoupil jako zástupce Rady v pořadu Radiofórum na stanici Radiožurnál a zcela účelově veřejně pokračoval v pomluvách naší společnosti a jejích představitelů. Za nemoudré lze označit také skutečnost, že přitom potvrdil svou odpovědnost za iniciování kroků Rady proti ČNTS a CME v letech 1996 a 1997. Jste si jistě vědom, že právě tyto kroky vedly arbitrážní tribunály v Londýně a ve Stockholmu k závěru, že právě Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR je spoluodpovědná za poškození investice CME v České republice. Pro informaci přikládám kopii přepisu celého pořadu. I přesto bych Vás však chtěl níže upozornit na některá konkrétní prohlášení Petra Štěpánka, která překračují hranice přijatelného chování veřejného činitele.


„A jestli někdo už v roce 1995, jestli se nemýlím, kritizoval ono uspořádání, […] tak trošku neskromně říkám, že jsem byl téměř první v téhle té republice, který tuto strukturu napadal […] tehdy v těch letech 96, 97 vedla rada správní řízení s ČNTS o neoprávněném vysílání, tak vedlo k nápravě […]“ a dále: „ Pozor právě od roku 1996, 1997 se děje náprava tohoto.“ Podle P. Štěpánka je nová struktura TV NOVA „zcela v pořádku“. Tím jednoznačně indikuje, že vztah mezi CET 21 a ČNTS správný není. Právě tento postup Rady byl jedním z důvodů, pro které arbitři shledali Českou republiku vinnou za porušování vzájemných dohod o ochraně investic mezi Českou republikou, Nizozemskem a USA.


 „Další věc, zapomnělo se na to, že byly dvě arbitráže a najednou o té londýnské, která de facto tu Českou republiku zcela očistila […]“ Toto je zřejmě zcela nepravdivý výrok. Londýnská arbitráž naopak došla k závěru, že Česká republika porušila dohodu, když nepovolila přímou investici společnosti CEDC do licencované společnosti.


„[…] krachující CME se chtěla prodat […] pan Lauder společnost CME, včetně televize Nova, prodával včetně licence, která mu ovšem nikdy nepatřila […]“ Tady Petr Štěpánek, ať již jako soukromá osoba nebo jako představitel Rady, pouze papouškuje nepravdivá a pomlouvačná tvrzení Vladimíra Železného. Činí tak i přesto, že CME nikdy nebyla v bankrotu a nikdy se licenci nepokoušela prodat. Pravý opak je pravdou. CME vždy uváděla, že licenci nevlastní.


„Teď si dám pozor na to, co vyslovím, abych to vyslovil tak, aby mě nikdo nemohl žalovat, zcela běžně v mediálních kuloárech uslyšíte povídání o tom, že to [rozuměj stockholmský arbitrážní tribunál] bylo uplacené.“ To nebylo nikdy žádným z novinářů řečeno. Jde o přímou urážku zahraničních arbitrů tohoto případu, kteří mají absolutně bezúhonnou pověst. Jsem přesvědčen, že Vaše Rada je povinna se od takových urážek z úst místopředsedy Štěpánka zřetelně distancovat.
 
„[…] jestli vznikla nějaká škoda, případně jaká, je věcí dalšího řízení […]“ Jak Vy, pane předsedo, tak pan Štěpánek, víte, že ani toto tvrzení není pravdivé. Arbitrážní tribunál již rozhodl, že ke způsobení škody došlo a že tato škoda vznikla v důsledku pochybení České republiky. Tribunál jednoznačně rozhodl o tom, že Česká republika musí jako náhradu škody CME zaplatit „spravedlivou tržní hodnotu její investice“. Jediné o čem ještě zbývá rozhodnout, je výše spravedlivé tržní hodnoty a úrokové míry, která bude použita od srpna 1999 až do okamžiku, kdy Česká republika tyto škody uhradí.


„Pane Pokorný, vy jste tady položil na začátku otázku, kde je ten prapůvod všech těch problémů v těch televizích, tak já vám dám jednu odpověď. Ten prapůvod je v tom, že někteří zahraniční investoři, a vůbec netvrdím, že všichni, se tady chovají jak v banánové republice. Oni si myslí, že tady žijeme na stromech a že tady nemusejí dodržovat naše zákony. A já říkám: i američtí investoři tady musejí dodržovat naše zákony. A když se tady chovají jak v banánové republice, tak si myslím, že častokrát silou svých peněz a silou svého lobbingu změní i naše zákony, což se v minulosti stalo. A jestli má Vladimír Železný nezměrnou vinu nějakou, tak to tu, že, tuším do roku 1998, byl agentem těchto Američanů. Za to dávám Vladimíru Železnému plnou vinu, nicméně toto je prapůvod těch problémů. Že někdo nedodržuje pravidla v zemi, kde chce podnikat a kde chce vydělávat.“ Když si pan Štěpánek veřejně troufá nepravdivě obvinit společnost CME z toho, že nedodržuje nebo porušuje zákony ČR, musí být zřejmě zcela zaslepen iracionální nenávistí vůči zahraničním investorům. Ani společnost CME, ani pan Lauder z toho, že by porušili jakýkoliv český zákon, nebyli nikdy obviněni. Znovu musím uvést, že takové chování veřejného činitele a předního člena státního regulačního orgánu bez povšimnutí prostě přejít nemůžeme.


Tyto neopodstatněné, lživé a pomlouvačné výroky Vašeho místopředsedy dokazují, že Rada pokračuje v dalším poškozování společnosti CME a že je dokonce schvaluje. Osobně pochybuji, že pan Štěpánek mluví za ostatní členy Rady. Vzhledem k tomu, že je v Radě odpovědný za komunikaci, musíme jak Radu, tak i Českou republiku činit odpovědnou za jeho výroky a jednání. Proto Vás žádáme, aby se Rada od těchto pomluv ve vysílání Radiožurnálu okamžitě distancovala a zaslala společnosti CME a panu Lauderovi osobně omluvný dopis. Rozhodnutí, zda Rada hodlá napravit nepřijatelné výroky svého místopředsedy, kterými obvinil arbitry z braní úplatků, ponechávám zcela na její vůli. Očekáváme však, že panu Štěpánkovi bude rovněž nařízeno, aby se zdržel dalších hanlivých výroků.


Nebude-li náprava ve smyslu našeho požadavku sjednána do patnácti dnů, bude společnost CME nucena přijmout podle českého i mezinárodního práva opatření k jejímu sjednání.


S úctou
Fred T. Klinkhammer v.r.


Na vědomí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČR: RNDr. Josef Musil, CSc., Mgr. Petr Štěpánek, Milan Trojan, Ing. Zdeněk Duspiva, JUDr. Pavel Foltán, JUDr. et Dr. Alena Macková, Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc., Jiří Novotný, Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., Arnošt Wagner a Mgr. Petr Žantovský. ČRo – Radiožurnál: Jan Pokorný, redaktor.


(pozn.: Původní příloha dopisu, kterou tvoří přepis pořadu Radiofórum, je k dispozici na adrese www.dbm.cz, sekce Médiaservis.)

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .