Digitalizace v ČR dostává jasnější obrysy

radiotv22Komerční televize budou zvýhodněny v tom, že nebudou muset zároveň vysílat analogově a digitálně, zatímco Česká televize bude muset šířit programy ČT 1 a ČT 2 v analogové podobě až do úplného ukončení analogového vysílání v ČR.

Do konce června příštího roku by měla Česká televize zahájit provoz veřejnoprávního multiplexu, v jehož rámci spustí kromě stávajících programů ČT 1 a ČT 2 také připravované kanály ČT 3 a ČT 4. Vyplývá to z návrhu novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který v polovině května předložilo ministerstvo kultury a ministerstvo dopravy a spojů. Stane se tak ale pouze v případě, že vláda a parlament zákon schválí ještě letos, podepíše ho prezident a novela vstoupí v platnost od 1. ledna příštího roku, jak zamýšlí obě ministerstva.

Zákon má odlišné nároky na veřejnoprávní televizi a komerční stanice. Zatímco Česká televize bude muset nynější programy ČT 1 a ČT 2 šířit jak digitálně, tak analogově až do doby, než analogové vysílání v České republice definitivně skončí (u nových kanálů ČT tato povinnost nebude), komerční stanice si budou moci vybrat. Veřejnoprávní multiplex, jehož provozovatelem bude ČT, bude zahrnovat i digitální vysílání všech programů Českého rozhlasu. Ten má přejít na digitální vysílání do tří let od chvíle, kdy začne platit nový „digitální“ zákon.

Multiplexy budou přechodně pokrývat 50 procent domácností

Předkladatelé počítají s přechodným obdobím, ve kterém vzniknou zatím pouze dva digitální multiplexy – jeden veřejnoprávní a druhý komerční. Jeho provozovatele určí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na základě licenčního řízení podobného stávajícím řízením na rozhlasové a televizní licence. Rozdíl je pouze v tom, že takový vlastník nebude stanice přímo provozovat, ale bude jim pronajímat místo v multiplexu. Podle zákona nesmí licenci k provozování multiplexu získat provozovatel rozhlasového a televizního vysílání, ani kabelových televizí, protože by mohl v rámci multiplexu zvýhodňovat některé stanice. Zároveň se ani nebude moci majetkově podílet na jakémkoli televizním vysílání.

Rada bude licenci na provozování multiplexu udělat na dobu 12 let, a dva roky před jejím vypršením začne vlastníkovi běžet čtyřměsíční lhůta pro podání žádosti o její prodloužení. Pro celoplošný multiplex se počítá s pokrytím 98 procent domácností, v přechodném období ale půjde pouze o 50 procent s tím, že se pokrytí bude postupně zvyšovat. Podobným způsobem budou vznikat vedle celoplošných také místní multiplexy pro potřeby regionálních a lokálních televizí a rádií. V jejich případě bude Rada postupovat obdobně jako u celoplošných multiplexů.

Nova a Prima mají nárok na digitální licenci „zdarma“

Televize Nova a Prima budou mít podle návrhu zákona nárok na rozšíření současných licencí o  pozemní digitální vysílání (ovšem pouze na dobu platnosti nynějších licencí) a na místo v prvním multiplexu. Rada proto učiní v jejich případě výjimku a bude od nich přijímat žádosti o zařazení do multiplexu ještě před tím, než udělí licenci jeho provozovateli a multiplex oficiálně vznikne. Rok po zahájení provozu veřejnoprávního multiplexu by měla ČT spustit vysílání nových programů – zpravodajského kanálu ČT 3 a vzdělávacího ČT 4. Pracovní skupiny, které mají připravit jejich programové schéma, pracují již od loňského roku.

Protože je pravděpodobné, že ČT 3 a ČT 4 budou připraveny k vysílání ještě předtím, něž ČT spustí multiplex, mohly by se tyto programy v analogové podobě objevit v programové nabídce kabelových společností. Tuto možnost nevyloučil ani generální ředitel ČT Jiří Balvín. Zákon České televizi ukládá, aby účetnictví spojené s provozem veřejnoprávního multiplexu vedla odděleně od ostatních činností, aby bylo naprosto průhledné. Jednorázové náklady na vznik kanálu ČT 3 mají dosáhnout 200 miliónů korun, u ČT 4 by mělo jít o desetinu této částky.

Náklady do roku 2007 přesáhnou osm miliard korun

Veřejnoprávní multiplex zahrne kromě televizních kanálů a stanic Českého rozhlasu také dodatečné služby, z nichž ČT počítá s tvorbou elektronického programového průvodce, magazínu počasí a dalšími novinkami. Celkové pořizovací náklady na veřejnoprávní multiplex nemají přesáhnout 350 miliónů korun, jeho měsíční provoz pak přijde na zhruba jednu miliardu Kč. Vybudování prvního celoplošného komerčního multiplexu vyjde na 1,48 miliardy korun, přičemž vláda bude ze státního rozpočtu hradit pouze náklady na zjištění kmitočtů pro digitální vysílání (45 miliónů Kč) a řešení případného rušení analogových sítí digitálními vysílači (13 miliónů Kč).

Ještě vyšší náklady ponesou domácnosti, které si budou muset pořídit digitální televizní přijímače nebo takzvané set-top-boxy. Ministerští úředníci předpokládají, že do roku 2007 by mělo jít o pět miliard korun (pokud si digitální televizor koupí 500 tisíc domácností). Dalších 2,96 miliardy korun proinvestují provozovatelé prvních dvou celoplošných multiplaxů na jejich vybudování a údržbu. Celkové náklady se během prvních čtyř let vyšplhají na více než osm miliard korun. Termín definitivního ukončení analogového vysílání na území České republiky podle zákona určí vláda tak, aby jej veřejnost znala minimálně s tříletým předstihem.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .