Část zápisu z jednání RRTV o prodloužení licence TV Nova

radiotv221Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 1. jednání – 8. ledna 2002

Bod 23 – Prodloužení licence CET 21, spol. s r.o. – informace o stavu řízení

Rada se seznámila s vyjádřením provozovatele ke stanovisku ČTÚ a vedla k žádosti rozpravu.

Muchka z formálně právních důvodů navrhuje hlasovat o tom, zda vyhovět žádosti v plném rozsahu. Rada neprodlužuje licenci ve znění tohoto návrhu, výsledek hlasování 0 – 9 – 3.

Uhlíř navrhuje, aby Rada rozhodnutí odložila do předložení právního hodnocení ve smyslu § 12 odst. 12 a technického vyhodnocení navrhované změny dosud přidělených technických prostředků (odděleně: blokování 12. kanálu a vliv na digitalizaci vysílání) (vč. podstatného vlivu na celoplošný charakter licence). Rada návrh neschvaluje, výsledek hlasování 4 – 0 – 8.

Štěpánek předložil návrh usnesení (ve znění úprav Musila, Mackové): Rada prodlužuje licenci včetně všech platných licenčních podmínek a použitelných technických prostředků
a) s výhradou skutečností dle § 12 odst. 11
b) a za předpokladu, že tu nejsou překážky dle § 12 odst. 12. Dále ukládá Úřadu zpracovat pro správní rozhodnutí přehled technických prostředků podléhajících § 12 odst. 11. Rada neprodlužuje licenci ve znění tohoto návrhu, kvórum 9, výsledek hlasování 8 – 1 – 3.

Štěpánek předkládá návrh, aby Úřad předložil příštímu zasedání standardní návrh, podklad pro správní rozhodnutí s přílohou použitelných technických prostředků. Štěpánek předkládá procedurální návrh hlasovat o tomto návrhu ihned, návrh byl přijat většinou hlasů. Rada ukládá Úřadu předložit příštímu zasedání standardní podklad pro správní rozhodnutí (včetně vyhodnocení dle § 12 odst. 12) s přílohou přehledu použitelných technických prostředků, výsledek hlasování 8 – 3 – 0.

Pozn. RadioTV: Rada licenci prodloužila na svém 2. zasedání 22. ledna.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .