Belgický investor Galaxie zvažuje žalobu na Radu pro vysílání

radiotv221Belgická společnost Districan je odhodlaná zažalovat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli zamítnutí žádosti o její vstup do RTV Galaxie. „Existuje na to právní nárok,“ míní zástupce RTV Galaxie Ervín Perthen.

Belgická společnost Districan bude nadále financovat vysílání královéhradecké televize Galaxie. Podle místopředsedy představenstva RTV Galaxie Ervína Perthena investor věří, že RTV Galaxie uspěje s odvoláním proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která zamítla její žádost o převod 34-procentního podílu na Districan. „V případě nutnosti je ochoten obrátit se na soud, protože jsme toho názoru, že na vstup investora do RTV Galaxie existuje právní nárok,“ řekl Perthen serveru RadioTV.

Rada se bála další arbitráže

Districan investoval do obnovení terestrického vysílání TV3 a pozdější Galaxie (bez účasti akciové společnosti TV3) 30 milionů korun. Za to měl získat podíl v RTV Galaxii. Podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání může provozovatel do dvou let od udělení licence prodat právě tak velký podíl v licencovaném subjektu. Mluvčí Rady Pavel Barák odůvodnil zamítnutí žádosti obavou z neúspěchu projektu televize Galaxie a možnosti další mezinárodní arbitráže ze strany belgického investora.

RTV Galaxie také chystá odvolání proti rozhodnutí Rady omezit její vysílání na jediný vysílač v Praze na Strahově. Radní již koncem ledna snížili územní pokrytí RTV Galaxie o 55. kanál v Praze – Malešicích, který následně udělili ve formě krátkodobé licence České mediální společnosti, mateřské firmě akciové společnosti TV3, která provozuje kabelovou a satelitní stanice TV3 CZ. O měsíc později Galaxii odebrali o 9. a 11. kanál v Praze a 46. kanál v Hradci Králové. Podle dostupných informací je však zatím nepřidělili České mediální, jak informovala některá média včetně RadioTV.

Galaxie vysílá dál – včetně titulku

Podle Perthena nejsou rozhodnutí o snížení územního pokrytí televize Galaxie pravomocná, protože Rada o nich provozovatele dosud oficiálně neinformovala. „Do pravomocného rozhodnutí soudu můžeme bez omezení vysílat dále, stejně jako v případě odebrání vysílací licence, o kterém Rada rozhodla v prosinci loňského roku,“ upozorňuje. K faktickému odebrání vysílačů navíc nedošlo v rámci správního řízení, takže se k němu RTV Galaxie nemohla vyjádřit.

Na tuto skutečnost poukazuje i největší Kindernayův zastánce v Radě, místopředseda Petr Štěpánek: „Po formální stránce Rada ignorovala existenci správního řádu a dotčenému subjektu nedala vůbec možnost se k celé věci vyjádřit.“ Perthen proto míní, že šance RTV Galaxie v chystaném soudním řízení jsou velké. „Prostor k vyjádření jsme nedostali ani po prosincovém odebrání licence, takže i tady očekáváme úspěch,“ říká. Galaxie sice může vysílat až do rozhodnutí soudu, nadále ale musí v přesně vymezených časech zařazovat titulek, který oznamuje, že jí TV3, a.s. nedodala program.

Kdo je vlastně belgický investor?

Belgická společnost Districan vznikla 23. listopadu loňského roku, tedy v době, kdy spor mezi Kindernayovou RTV Galaxií a akciovou společností TV3 eskaloval. Podle Lidových novin ji založily další dvě malé společnosti se sídly v Bruselu a na Britských Panenských ostrovech – Phidias Management a Mordor Limited. Ty také stojí za třicetimilionovým úvěrem na obnovení vysílání terestrické TV3 a později televize Galaxie z prostor bývalého vojenského letiště v Hradci Králové – Věkoších.

Martin Kindernay označil představitele Districanu za provozovatele metropolitního televizního vysílání, se kterými se setkal v roce 1998 na akci pořádané Evropskou unií. „Tehdy jsem samozřejmě žádnou společnost Districan neznal, ale lidi, kteří sedí v jejím představenstvu, ano,“ vysvětlil Kindernay serveru RadioTV. „Věřím tomu, že pokud by Districan existoval již v roce 1998, projevil by zájem o investice do televize Galaxie už tehdy,“ dodal.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .