Vývoj digitálního televizního vysílání v Německu

radiotv-archiv24. května 2004 odstartoval předseda vlády Severního Porýní Vestfálska Steinbrück a představitelé zúčastněných stanic digitální vysílání v této německé spolkové zemi. Podle vedoucího projektové kanceláře DVB-T Joachima Bareiße probíhá přechod naprosto bezproblémově. Úspěchem je, že jak veřejnoprávní tak soukromé stanice táhnou za jeden provaz. S digitalizací se loni v květnu začalo v Kolíně nad Rýnem a v Bonnu. V listopadu se pak přidal Düsseldorf a Porúří. Další oblasti budou následovat.

Konkrétní časový plán digitalizace dalších regionů ještě není hotov. Ve střednědobém horizontu se počítá s výstavbou digitální sítě v aglomeraci Východní Vestfálsko/Bielfeld, později se počítá i s regionem Cáchy.

Zhruba 14 miliónů obyvatel nejlidnatější spolkové země SRN má možnost sledovat přes svoji anténu až 24 programů v digitální kvalitě. Telefonický průzkum prováděný v dubnu tohoto roku ukázal, že 380 tisíc domácností v Severním Porýní Vestfálsku má k dispozici minimálně jeden set top box pro příjem DVB-T. 285 tisíc z nich přitom přijímá televizní programy jen výhradně terestricky.

Rok od zahájení digitálního vysílání slaví i v severním Německu. Tady je pokrytí digitálním signálem mnohem větší než bylo u dosavadní analogové televize. V čele je svobodné město Brémy, kde pozemní digitální televizi sleduje 17,1 procent všech domácností. V Šlesvicku Holštýnsku je to 10,4 procent, v Hamburgu 9,3 a ve startovních regionech Dolního Saska skoro 10 procent.

V žádných jiných regionech Spolkové republiky nedosáhlo DVB-T srovnatelného počtu uživatelů jako v severním Německu. Spolkové země na severu Německa se rozhodli digitalizovat společně. 20. října 2003 se soukromí i veřejnoprávní vysílatelé a mediální rady této oblasti uzavřely smlouvu o zřízení Severoněmecké projekční kanceláře DVB-T. Tato projekční kancelář se mj. postarala i o informační kampaň k digitalizaci. Odezva na bezproblémový přechod z analogu na digitál je proto pozitivní. Počáteční problémy se sítí vysílačů a s některými DVB-T přijímači se podařilo poměrně rychle vyřešit. Zavést digitální vysílání se podařilo. Projekční kancelář DVB-T v Hamburgu splnila své poslání a během několika týdnů proto ukončí svoji činnost.

Zatímco na severu a na západě SRN šíří pozemní vysílače digitální vysílání už rok, na jihu se na signál z nul a jedniček teprve připravují. V Bavorsku startuje DVB-T teprve až 30. května. V Mnichově a Norimberku běží přípravy na přechod k digitálu na plné otáčky. Testovací vysílání v uplynulých týdnech dopadla dobře. V pondělí v devět hodin se tak z vysílacích stanovišť na Olympijské věži v Mnichově, ve Wendelsteinu a z televizní věže v Norimberku začal šířit testovací signál. Ten je možné sledovat na 66 kanálu. Podle údajů Projekční kanceláře DVB-T Bavorsko vysílá testovací kanál ve výkonu, který bude mít i po ostrém startu. Testovací signál se bude vysílat až do oficiálního zahájení vysílání. Veškerá vysílací zařízení Bavorského rozhlasu a T-Systems Media & Broadcast jsou připravena.

Projekční kancelář DVB-T doporučuje spotřebitelům, kteří se v technice moc nevyznají, zapnout set top boxy teprve až 30. května. Při prvním spuštění se totiž přístroj sám automaticky naladí. V případě, že už bude naladěn testovací signál, bude potřeba po ostrém startu vysílání, znovu přístroj naladit. V některých případech je dokonce potřeba, aby přístroj znovu nastavil výrobce.

Od 30. května budou moci diváci v Mnichově, na jihu Bavorska a v Norimberku a jeho okolí sledovat 24 terestrických digitálních kanálů.

Komise Evropské unie očekává, že Evropa bude digitalizována do roku 2012 a vyzývá proto země Evropské unie aby urychlily přechod od analogu na digitál. Komise Evropské unie očekává, že rozhlas a televize budou do roku 2010 digitální v téměř celé Evropě. Důvodem je efektivnější využití frekvenčního spektra pro doplňkové služby a mobilní operátory. Komise očekává, že do roku 2010 pokročí digitalizace natolik, aby se analogové terestrické vysílače mohly vypnout začátkem roku 2012. Komise zároveň podporuje koordinovaný koncept na využití volných frekvencí v rámci EU. Většina zemí Evropské unie uvažuje odstavit analogové terestrické vysílače v roce 2010. Šest dalších zemí zvolilo za rok vypnutí analogu 2012.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: