V Německu vypsáno licenční řízení pro zájemce o DMB

radiotv221Zemská rada pro komunikaci v Bádensku-Würtembersku (LFK) chce vyhlásit výběrová řízení pro uchazeče o vysílání televize na mobilní telefony ve standardu DMB. Zkušební projekt by měl proběhnout na celém území Německa. Na vypsání “frekvencí“ pro provozovatele DMB se dohodli ředitelé zemských mediálních rad.

Konkrétní způsob, jak dostat investory na tento trh, vypracovali právě v bádensko-würtemberské radě pro komunikaci. „Podstatným cílem tohoto projektu je, získat poznatky o technické a hospodářské realizovatelnosti televize, rozhlasu a dalších mediálních služeb pro mobilní přijímače. Jsme zvědaví, jestli chtějí zájemci z řad podnikatelů s novými koncepty získat na tomto poli budoucnosti nějakou pozici,“ řekl v pondělí 17. října ve Stuttgartu ředitel LFK Thomas Langheinrich.

LFK zveřejnilo už 17. října na svých internetových novinách a také v příslušném věstníku podmínky pro žadatele, kteří by se o frekvenci zajímali. Příslušný zájemce musí samozřejmě vyhovovat mediálnímu zákonu, takže musí nabídnout program, který by bylo možné (bráno obsahově nikoliv technicky) vysílat například přes satelit nebo běžnou pozemní cestou. LFK hledá provozovatele platformy, která by ve spolupráci s mobilními operátory nabídla 3 až 4 televizní programy. Zájemci o vysílání se můžou hlásit až do pravého poledne 30. prosince 2005. Udělená licence bude časově omezená. Počítá se s tím, že bude vydána na osm až deset let. Stejně jako náš mediální zákon myslí na povinnost informovat o průběhu a výsledcích významných fotbalových zápasů, je tato povinnost uložena i vítězi právě vypsaného licenčního řízení na provoz DMB v Německu. Přímo ve zveřejněných podmínkách se uvádí, že pokud projekt odstartuje v době fotbalového mistrovství světa, bude se mu muset provozovatel nové služby obzvlášť věnovat.

Další podmínkou pro provozovatele je, že nabízený program musí poskytovat zadarmo. Žadatel musí ke své žádosti přiložit například tyto dokumenty: Popis očekávaného rozvoje trhu s přijímači pro DAB a DMB, popis programového průvodce EPG v případě, že bude nabízen, Byznysplán na tři roky, výhled na další dva roky atd. Samozřejmostí je vysvětlení vlastnické struktury žadatele a další věci, které se týkají obchodních záležitostí. Chybět nesmí ani termín očekávaného startu, podmínky pro přístup ostatních mobilních operátorů a struktura sítě. Předpokládá se, že vybudování celoplošné sítě si vyžádá nemalé investice.

Žadatelem může být komerční nebo veřejnoprávní médium, případně se může jednat o společný projekt privátního a veřejného sektoru. V odůvodněných případech může LFK udělenou licenci opět odejmout. Za žádost a vydání licence se platí správní poplatek ve výši 50 až 1 500 euro.

Předpokladem (povinností, kterou musí žadatel splňovat) je, že ve všech sítích, které bude mít k dispozici nabídne minimálně jeden privátní nebo veřejnoprávní rozhlasový program. Ten bude neplacený a použije kódování MPEG 1 Layer 2. Obsahově bude zaměřen na oblast Spolkové republiky. Podmínky jsou vlastně stejné jako v případě žádosti o klasickou terestrickou frekvenci. Program se bude muset zabývat zpravodajstvím, sportem a kulturou.

Langheinrich zdůraznil, že DMB je jednou ze dvou velice diskutovaných technologií pro mobilní služby, kterou už odzkoušeli v Koreji. DMB má tu výhodu, že se dá provozovat v dnes nevyužívaném pásmu L-Band. Mediální rady nechtějí zavedením DMB ostatní standardy odsoudit k zániku. Naopak plánují také nástup jiné varianty mobilní televize, kterou je DVB-H. To by umožnilo vysílat na mobilní telefony okolo dvaceti různých programů. Situace okolo frekvencí tady ale není tak jasná jako u DMB. Proto se tato technologie objevuje dříve. LFK už podniká konkrétní kroky, které mají přispět k vytvoření nabídky frekvencí v DVB-H na území celé Spolkové republiky. O testování DVB-H v sousedním Rakousku více v článku MMP – Digitální televize do kapsy. Ostatně v Rakousku už zkoušejí i další možnou technologii, jak dostat rádio (a později i televizi) do mobilu. Viz RadioTV představuje: LoungeFM – rádio v mobilní síti

Zájem na zavádění DMB a DVB-H vyjádřili šéfové zemských mediálních rad už na svém srpnovém zasedání v Mnichově. Tehdy se rozhodli začít podnikat kroky, které povedou k zahájení vysílání v DMB a případně i DVB-H. O měsíc později se na další schůzce už projednávaly konkrétní věci, které vedli k vyhlášení licenčního řízení.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: