TV3 se ohrazuje proti tvrzení RTV Galaxie o satelitním vysílání

radiotv221Protože tisková zpráva společnosti RTV Galaxie, kterou 5. 4. 2002 uveřejnila agentura ČIA, je plná naprosto nepravdivých a zavádějících informací, považujeme za nutné na ni reagovat. Nechceme se přitom pouštět do planých polemik, ve kterých stojí jedno tvrzení proti druhému, ale chceme uvést objektivní chyby a omyly, které společnost RTV Galaxie,  prezentovala ve své zprávě.
Na jedné straně nebyl zpochybněn fakt, že ve dnech 1.- 3. 3. 2002, RTV Galaxie, či Galaxie Sport skutečně šířila programové vysílání přes satelit volně, ale za naprostý nesmysl lze označit tvrzení pana místopředsedy Perthena, že k příjmu bylo třeba „speciální zařízení“. Skutečnost je taková, že k příjmu stačil obyčejný satelitní přijímač s parabolickou anténou nastavenou na satelit Eutelsat W1.
Ostatně důkazy o tom podávají sami diváci na nejrůznějších internetových fórech, kteří okamžitě (ještě 1. 3. 2002) vysílání společnosti RTV Galaxie zaregistrovali a začali si vyměňovat informace a zkušenosti s příjmem. Tento stav trvá dosud, protože k „zabezpečení“ vysílání proti neoprávněnému příjmu je od 4. 3. 2002 použit zastaralý a dávno překonaný kódovací systém Irdeto. Neplacený příjem vysílání společnosti RTV Galaxie je tedy stále možný v celé Evropě s použitím snadno dostupného a relativně levného dekodéru.
Podobně je zcela zavádějící tvrzení uvedené ve výše zmíněné zprávě společnosti RTV Galaxie, že „první tři dny bylo ve zkušebním provozu testováno kódovací zařízení“. Je technicky naprosto neodůvodnitelné používat pro testování reálný program, na kterém nelze prakticky nic změřit nebo nastavit. Pro tyto účely byly vyvinuty speciální signály (např. barevné pruhy, testovací tón 1 kHz, apod.), které samozřejmě měly být použity, pokud by šlo o skutečné testování.
Odhlédneme-li od výše uvedených skutečností, je přinejmenším zvláštní, že RTV Galaxie využila vysílání k testovacímu či promo vysílání program jiné televizní stanice – Galaxie Sport. V praxi to znamenalo, že logo Galaxie Sport je „upraveno“ černým rámečkem a slovo Sport je nahrazeno slovem Praha. 
Pokud platí oficiální vyjádření mluvčího RRTV Pavla Baráka, že „Rada v zájmu divácké veřejnosti povoluje společnosti RTV Galaxie, a.s., aby v době, kdy měla vysílat program TV3 CZ, vysílala vlastní náhradní program ve shodné programové skladbě“, pak v původně schváleném schématu není ani slovo o tom, že by stanice mohla vysílat promo vysílání jiné stanice! Po dobu vysílání (a to nejen na satelitu) RTV Galaxie nedodržuje ani povolené časy vysílání, jak lze doložit prostým porovnáním oficiálních dokumentů RRTV a RTV Galaxie:
Závěrem je třeba říci, že je velmi smutné, že se média v kauze společností TV3 a RTV Galaxie soustřeďují na zástupné a okrajové problémy či účelová prohlášení a prakticky nikdo se nezabývá skutečným a naprosto zjevným porušování zákonů České republiky ze strany RTV Galaxie. Tato společnost totiž již od prosince 2001 (!) vysílá bez povolení Českého telekomunikačního úřadu, které jako jednu z nezbytných podmínek provozu vyžaduje zákon 151/2000 o telekomunikacích v §57 a následujících. V takovém případě je třeba se ptát, k čemu jsou zákony, jejichž plnění nikdo zjevně nemá zájem vynucovat.
Jan Obrman,
Česká mediální společnost

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .