Prohlášení firmy Teleko ke Koncepci rozvoje digitálního vysílání

Koncepce proklamuje, že neřeší digitální zemské rozhlasové vysílání T-DAB. Domníváme se, že tento ETSI standartizovaný systém je zachycen v české legislativě a existují reálné předpoklady pro jeho úspěšné zavedení v ČR.Připomínky firmy TELEKO, s.r.o. k Ministerstvem informatiky předložené Koncepci rozvoje digitálního televizního vysílání v České republice:

Koncepce proklamuje, že neřeší digitální zemské rozhlasové vysílání T-DAB. Domníváme se, že tento ETSI standardizovaný systém je zachycen v české legislativě a existují reálné předpoklady pro jeho úspěšné zavedení v ČR. Vždyť platná právní úprava již řeší digitální rozhlasové vysílání Českého rozhlasu a Národní kmitočtová tabulka také přiděluje tomuto systému vlastní kmitočtová pásma!

I když pro systém T-DAB se nejedná o nutnost přechodu z analogového na digitální systém se zatím závazným termínem ukončení analogového rozhlasového vysílání je nutné mít na paměti nesporné a známé výhody digitálního rozhlasového vysílání jak pro provozovatele vysílání, tak i pro posluchače. V koncepci zmiňované rozhlasové digitální vysílání přes systém DVB-T není navrženo pro mobilní nebo přenosný příjem a už vůbec pro něj neexistují nikde ve světě rozhlasové přijímače. Zde není prostor pro výčet všech nesporných výhod systému T-DAB pro posluchače. Zmíním pouze ty, o kterých se vůbec nemluví – jsou to také totiž např. doplňkové služby pro nevidomé (zvukový přepis EPG, názvů naladěných stanic, přesného času, atd.)

Dle našich průzkumů založených i na měsíčním provozu vysílání T-DAB v Praze na přelomu měsíců října a listopadu roku 2005, které se konalo ku příležitosti 11. výročního shromáždění World DAB Fóra, lze deklarovat silný zájem ze strany posluchačů – koncesionářů a daňových poplatníků České republiky o systém T-DAB. Systém T-DAB je implementován a úspěšně provozován již ve 40 zemích světa a zasahuje 500 milionů lidí (od Kanady po Austrálii, napříč Evropou a Dálným Východem). Testuje se již také v Číně, Indii a jižní Africe. Na světě je již v provozu takřka 1000 programů. Systém T-DAB nenabízí pouze audio služby, ale prostřednictvím DMB (Digital Multimedia Broadcasting) také obrazové informace.

Nesouhlasíme s tvrzením, že se se zahájením T-DAB vysílání musí počkat na definitivní uvolnění příslušné části kmitočtového spektra využívaného pro zemské analogové televizního vysílání! Blokované území kanálem 12 je minoritní vůči celoplošnému pokrytí a navíc v konfliktních oblastech lze i dočasně použít L-bandové kanály.

Návrhy dalšího bodu do koncepce:

Zemské rozhlasové vysílání – T-DAB.

Systém digitálního zemského vysílání T-DAB je ukotven v normě ETSI 300 401. Mezinárodní dohoda Wiesbaden 1995, která byla revidována v roce 2002 v Maastrichtu rozplánovala kmitočtová pásma (III. pásmo a L-band) pro Českou republiku.

Cíle zavedení zemského rozhlasového vysílání T-DAB jsou: efektivně využít přidělená kmitočtová pásma, nabídnout posluchačům nadstandartní audio i video služby a usnadnit příjem rozhlasového signálu, přispět k ekologii rádiového záření a zefektivnění nákladů pro broadcastery.

Zájem o tento systém musí být podpořen pestrou nabídkou nových žánrově čitelných programů.

V oblasti celoplošného pokrytí je potřeba nejprve zacílit na hustě osídlená centra a zajistit externí i vnitřní pokrytí těchto aglomerací s preferencí využití zkoordinovaných kanálů 12C a 12D daných konferencí Wiesbaden 1995. V oblastech, kde ještě bude blokováno využití těchto kanálů provozovanou analogovou televizí bude nezbytné využití L-bandových kanálů.

Pro lokální a regionální vysílání budou preferenčně využity DAB kanály v III. pásmu zkoordinované konferencí RRC 06. Vysílací kanály v L-bandu je možné přidělovat nebo vyhrazovat dle příchozích požadavků broadcasterů průběžně dle územních a kmitočtových možností.

Veřejnost musí být účinně seznámena s výhodami systému T-DAB.

Za TELEKO, s.r.o. zpracoval v Příbrami dne 24.1. 2006
Ing. Tomáš Řapek

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .