Přechod na digitální vysílání v evropských zemích

Na definitivní vypnutí analogového zemského televizního vysílání si budeme muset ještě nějaký rok počkat. Evropská komise nabádá ke zrychlení tempa digitalizace, avšak startovní čára u jednotlivých evropských států Unie je až propastně rozdílná…Na definitivní vypnutí analogového zemského televizního vysílání si budeme muset ještě nějaký rok počkat. Evropská komise nabádá ke zrychlení tempa digitalizace, avšak startovní čára u jednotlivých evropských států Unie je až propastně rozdílná…

Za nerovnoměrné podmínky přechodu k digitalizaci nejspíš může pradávný mezinárodní plán z roku jednašedesátého. Ten totiž rozdal ve Stockholmu základní vysílače pro analogový přenos. Společenské a hospodářské podmínky pak odstartovaly propastné rozdíly v televizním (i jiném) příjmu. Lépe jsou na tom přirozeně státy s vybudovanými kabelovými sítěmi a se zavedeným satelitním příjmem. To jim zaručuje poměrně rychlý start, včetně lepších technických podmínek pro úplnou digitalizaci. Nejsou (mimo jiné) obsazeny analogové kmitočty, přechod je kontinuální, hovoří se o tzv. měkkém startu.

Nicméně k rozhodujícímu „digitálnímu zlomu“ (nezávisle na přiděleném analogu) došlo až v únoru 1996, kdy se šest největších televizních společností dohodlo na společných technických standardech přípravy zavedení DVB-T, následně parafovaných mezinárodním zasedáním v červenci roku 1997 v Chesteru. Zde byla také podepsána úmluva signatářských zemí CEPT, která stanovila principy a postupy jednání při zavádění DVB-T… Následuje přechodné období spočívající ve vybudování tzv. přeryvné digitální vysílací sítě a etapa dobudování DVB-T, kdy bude možné přistoupit k úplnému vypnutí analogového vysílání (tzv. switch-off).

Česká republika má oproti jiným státům podstatnou nevýhodu (kromě již zmíněného) také v malé ploše území i poloze ve středu Evropy. Nejsou zde v dostatečné míře vybudované kabelové sítě a rozšíření satelitního příjmu bylo dlouho z nejrůznějších příčin blokováno. Následné digitální experimenty pak prodlužují samotný průběh digitalizace – vše probíhalo bez schválené novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, pravidla jsou dodnes nejasná a kompetence rozptýlené. Obsazení analogových kmitočtů působí vážné problémy; zájem je obrovský, trh je malý a smlouvy nedbale ošetřené. Žadatelé se v licenčním řízení ucházejí o pozice v multiplexech B a C už více než rok a nástup sportovních programů a rozšíření pokrytí multiplexu A láká další zájemce.

V emotivních rozhovorech přesvědčivě vítězí Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a předseda Rady ČTÚ David Stádník hovoří o tom, že definitivní sítě jsou a musejí být postaveny na těch kmitočtech, na nichž běží živé analogové vysílání. Síť s největším pokrytím obdržely České radiokomunikace – vysílají v součinnosti s broadcastery programy ČT1, ČT2, ČT24; multiplex A sdílí i TV Nova. Poslanecká sněmovna po dlouhém „přemítání“ konečně schválila novelu vysílacího zákona (musí ji ještě schválit senát a podepsat prezident), avšak v porovnání s ostatními státy jde stále o deficit. Hovoří se o lehce zapamatovatelném datu – nejlépe 9. září 2009 nebo 10. října 2010 – jako o závazném termínu pro ukončení analogového zemského televizního vysílání, přičemž komise určila 31. prosinec 2012 jako nejzazší termín. Předpokládá se, že většina televizních diváků v EU si do roku 2010 zakoupí alespoň jeden set-top-box pro převod signálu. Podle zveřejněných odhadů to představuje asi 20 milionů kusů ročně na jednotném evropském trhu.

Fázi neujasněných experimentů, která byla v ČR příčinou zdržení, si mohli odpustit Britové. Jejich sítě byly a jsou pro přechod k digitalizaci lépe připraveny, pravidla a kompetence jasně dané. Británie může být příkladem dobře fungujícího procesu – digitální televizi zde sleduje zhruba 60 % diváků a necelý rok probíhá národní reklamní kampaň, která seznamuje občany s komplexním přechodem na digitální vysílání. Pravidelné vysílání zahájili Britové jako první v Evropě – v roce 1998, ale konečné vypnutí analogu plánují až na rok 2012. Britská vláda totiž přijala plán postupného přechodu na DVB-T. Jako první postihne podle dostupných zdrojů proces digitalizace severní Skotsko a ostrov Man v roce 2008. V další fázi, v roce 2009, to bude Wales a Manchester. Následují ostatní regiony země a na závěr severovýchodní Anglie, Severní Irsko a Londýn, kde se vypne analogové vysílání až v roce 2012. Celý proces řídí nezávislý úřad pro koordinaci přechodu na digitální vysílání DigitalUK.

Také v Německu lze hovořit se o tzv. měkkém startu. Převládá zde terestrické vysílání a podle tamních zdrojů jde o více než 50 % domácností, které přijímají kabelový signál či jsou napojeny na satelitní vysílání. Digitálním experimentem, jenž dopadl na výbornou, se mohli pochlubit už v období letních olympijských her v Aténách v roce 2004. Veřejnoprávní televize ARD/ZDF dočasně přeměnila čtyři digitální kanály na programy Aten 1 až 4. a obsadila je sporty. Diváci měli nejen kvalitnější příjem, ale také možnost „více variant a disciplín“, včetně doplňkových textů a soutěží. Podle tabulky, kterou zveřejnila Evropská komise, jsou Němci v prvním termínu přechodu k digitalizaci, tedy v roce 2010. Přičemž zde podle zveřejněných zdrojů začali s vypínáním analogu už v srpnu 2003, a sice v Berlíně a v nejbližším okolí. Vláda má (stejně jako v dalších státech Evropy) snahu pomocí starším a sociálně slabším občanům v nákupu set-top-boxu a vypínat průběžně.

Také italská vláda chtěla být k televizním divákům štědrá. Na vybavení set-top-boxy jim poskytla příspěvek, o němž se dodnes spekuluje, zda byl pořízen z legálních zdrojů. Jednalo se o poměrně vysoké částky – v letech 2004 a 2005 to bylo podle informací médií 200 milionů eur (5,7 miliardy korun) na nákup či zápůjčku set-top-boxů. Významným impulsem k digitalizaci se ale stala možnost obchodovat s frekvenčním spektrem. Menší televizní společnosti, které vlastnily frekvence, je prodaly operátorům a ti jim nabídli prostor na svých multiplexech. Podle tabulky Evropské komise patří Itálie mezi nejrychlejší země, odhadovaným termínem vypnutí analogu je rok 2006.

Podobně rychlá mohla být i Francie, pokud by nezapomněla na svou východní část země. Současné pokrytí digitálním vysíláním se odhaduje na 50 % populace a prodalo se zde více než milion set-top-boxů. Přechod je plánován podle tabulky EU na rok 2010.

Odlišné, ale stejně rychlé, jsou země Beneluxu. Výhradně se zde používá šíření signálu po kabelu. Terestrické digitální vysílání je jakýmsi doplňkem kabelové televize. Vypínání zemského analogového vysílání se odhaduje v Belgii na rok 2010, v Holandsku na rok 2007. Můžeme ještě dodat Dánsko, které předpokládá vypínání analogového vysílání o něco později – a sice v roce 2011.

Spuštění digitálního vysílání pomocí kabelové televize nemusí být vždy úspěšné. Přesvědčili se o tom Španělé. Experiment z roku 1997 skončil fiaskem, a proto raději zvolili osvědčenou cestu. Odhadovaný termín přechodu je rok 2010; hovoří se o čtyřech zavedených multiplexech (národní, regionální a místní televize + mobilní technologie).

Podobné, ale úspěšnější experimenty začali provozovat v Maďarsku. Pilotní vysílání spustili v roce 1999 a o několik let později zahájili řádné vysílání prvních tří multiplexů (Budapešť a okolí jezera Balaton). V zavádění pozemní digitální televize jim pomáhá široká síť kabelových rozvodů. Tamní média uvádějí, že až 60 % domácností má možnost přijímat kabelovou televizi (oproti ČR je to téměř trojnásobek). Přechod plánují Maďaři na rok 2010.

Rakušané sice začali s digitalizací později, než je v Evropě běžné, ale v současné době vykazují dobré výsledky. Slušně připravenou legislativu přijali v roce 2001, od loňského roku mají závazný harmonogram přechodu na DVB-T a chtějí co nejdříve spustit první celostátní multiplex. Vypínat analog by měli podle záznamů EU v roce 2010.

Slovensko prý nemá žádnou strategii přechodu na zemské digitální vysílání, stěžuje si v médiích zástupce STV Marcel Para. K tomu, aby mohlo vypnout analogové vysílání, je podle jeho slov nutné přijmout novou mediální legislativu, zkoordinovat multiplexy a rozhodnout, zda bude stát nějakým způsobem digitalizaci dotovat. Termín vypnutí analogu je shodný s okolními zeměmi, a sice rok 2010.

Srbsko a Černá Hora volí cestu hybridní opticko-koaxiální kabelové sítě (HFC) a poskytují zákazníkům příjem satelitní kabelové televize přímo do domácností DVB-S DTH. O digitalizaci se zde sice mluví, ale o vypínání analogového vysílání se nikdo neodvažuje spekulovat.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .