Osud kanálů ČT 3 a ČT 4 závisí na poslancích

radiotv221Proces digitalizace nebyl zastaven, říká šéf výroby České televize Petr Erben. Televize počítá s tím, že pozemní digitální vysílání zahájí na přelomu podzimu a zimy 2003 – pokud k tomu bude příslušná legislativa.

Proces digitalizace televizního vysílání se nezastavil, závisí však na vývoji legislativy v této oblasti, včetně dořešení otázky jeho financování. Serveru RadioTV to řekl ředitel výroby České televize Petr Erben. Právě absence legislativy, která by stanovila jasná pravidla v chystané digitalizaci vysílání, odradila ČT od koupě technologie od kabelové společnosti UPC. Tu dojednával už Erbenův předchůdce Vít Novotný.

„Nákup nabídnuté technologie zaniklého kanálu Sport 1, s nímž ČT počítala jako s úspornou variantou pořízení technologického zázemí pro odbavování digitálního vysílání, ztratil v současné době smysl, neboť stav přípravy nezbytné legislativy v současnosti nedává v současné době záruku, že by vysílání digitálních programů v České republice mohlo být zahájeno již v roce 2003,“ vysvětlil Erben, podle něhož však ČT nadále počítá se spuštěním pozemního digitálního vysílání na přelomu podzimu a zimy příštího roku.

Technika by mohla zestárnout

Pokud by ČT zařízení od UPC nakoupila, vzniklo by podle Erbena riziko, že do doby, než poslanci schválí patřičnou legislativu, technika zestárne. „Po zvážení všech okolností se ČT rozhodla nevyužít této nabídky a zrušit výběrové řízení na nákup tohoto zařízení,“ dodal šéf výroby ČT, podle něhož nejde o přímou reakci na problémy s přijetím rozpočtu ČT na letošní rok. Ty prý prozatím neovlivnily ani přípravy na spuštění pozemního digitálního vysílání, které už začaly. Například budova ČT na Kavčích horách podle generálního ředitele ČT Jiřího Balvína již z velké části přešla na digitální technologii.

Erben popřel dřívější slova předsedy Rady ČT Jana Mrzeny, který naznačil, že díky finančním problémům ČT bude proces digitalizace zastaven: „O případném přerušení nebo úplném zastavení digitalizace rozhodují státní orgány a instituce. ČT nebyla žádnou oficiální cestou informována o tom, že by byl, je či bude proces digitalizace zastaven.“ Televize je podle Erbena připravena po dokončení nezbytného legislativního procesu a vyjasnění všech podmínek vysílání zahájit digitální vysílání v co nejkratší době.

Týmy ČT 3 a ČT 4 už pracují

Náklady spojené s chystaným přechodem na digitální vysílání se pohybují v řádu desítek milionů korun. „Je jasné, že tyto náklady nemůže a ani není schopná ČT pokrýt ze svého současného rozpočtu, který je navíc vlivem inflace, stále zvyšující se indexace cen a rok od roku stále zvyšujícího se počtu neplatičů poplatků, nižší a nižší,“ upozorňuje Erben. O financování projektu by proto měl v co nejbližší době rozhodnout parlament, a to ještě na základě současných legislativních norem, míní šéf výroby ČT.

Součástí digitalizace je také zprovoznění tematických kanálů ČT 3 a ČT 4, které Jiří Balvín ve svém projektu přislíbil již na rok 2003. „Vytvořili jsme odborné týmy a v rámci týmu v současné době probíhá diskuse o programové náplni dvou nových kanálů a zvažuje se i technologické zajištění výroby a odbavení těchto programů v návaznosti na současnou strukturu, včetně i nutně požadovaného rozšíření,“ přiblížil Erben. Kanál ČT 3 by se měl věnovat výhradně zpravodajství, sportu a aktuální publicistice, ČT 4 dokumentům a vzdělávacím pořadům.

Kanálů by mělo být ještě více

Protože počet domácností s možností příjmu digitálního signálu bude v době spuštění kanálů ČT 3 a ČT 4 minimální, televize zvažuje, že je v analogové podobě nabídne provozovatelům kabelových sítí. „Tento krok by zároveň znamenal mnohem efektivnější využití veřejných finančních prostředků, věnovaných na nákup a výrobu pořadů pro ČT 3 a ČT 4, a mimořádně účinnou propagaci možností pozemního digitálního televizního vysílání,“ napsal Balvín ve svém projektu.

Balvín v projektu počítá se zahájením vysílání ČT 3 a ČT 4 již v září 2003. „Pokud má Česká televize skutečně zahájit vysílání dvou nových specializovaných televizních kanálů v tomto termínu, pak musí zahájit nákup a výrobu pořadů pro ně už v průběhu roku 2002. Jejich programová koncepce proto musí být schválena do konce roku 2001,“ píše dále. Po zprovoznění těchto dvou kanálů by televize měla zahájit práce na přípravě reprízového programu ČT 5 a dětského kanálu ČT 6.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .