Nova a ČT řeší problém s 12. kanálem

radiotv221Německý digitální rozhlas ruší vysílání televize Nova na Ústecku a Děčínsku, stejný problém má i Česká televize na Domažlicku. Zatímco u ČT lze očekávat brzké řešení, Nova tvrdí, že je bezradná.Česká televize a TV Nova řeší problém s vysíláním na 12. kanálech v pohraničí, které se kryje s německým digitálním rozhlasem. Mezinárodní dohody přitom upřednostňují právě rozhlas z Německa, a tak obě stanice musí najít jiný, vhodnější kmitočet. V případě Novy jde o vysílač Buková hora u Ústí nad Labem (výkon 100 kW), Česká televize musí najít nový kmitočet pro vysílání druhého programu z vysílače Vraní vrch u Domažlic (1 kW). Problém se přímo dotýká diváků obou stanic, kteří mají problém Novu nebo ČT 2 v daných lokalitách naladit.
Podle mluvčího Novy Martina Chalupského je výběr nového kanálu věcí mezinárodních dohod a nové koordinace, která je plně v  kompetenci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). „TV Nova nemá bohužel na řešení žádný vliv,“ řekl Chalupský serveru RadioTV s tím, že problém v příhraniční oblasti severních Čech není řešitelný novým vysílačem. Telekomunikační úřad počítal s tím, že Nova na Bukové hoře začne využívat 58. kanál, ten se však nepodařilo mezinárodně zkoordinovat. Situace je o to horší, že na Bukovou horu navazuje dalších 34 převaděčů TV Nova.
Adekvátní náhrada neexistuje
ČTÚ tvrdí, že pro 12. kanál neexistuje adekvátní náhrada a navrhuje jej nahradit signálem složeným z několika jiných vysílačů. Konkrétně se jedná Liberec, Trutnov a Chomutov. Situace však neřeší problém s převaděči závislými na signálu z Bukové hory. Úřad proto navrhuje, aby Nova v severním Čechách šířila svůj signál z družice. Nemá ale žádné prostředky, jak k tomuto velice nákladnému řešení stanici přinutit. Proto ve své zprávě k problematice nahrazení 12. kanálu navrhuje zachování provozu tohoto vysílače po co nejdelší možnou dobu.
Problém se vzájemným rušením Novy a německého digitálního rozhlasu v severních Čechách také ohrozil jednání o prodloužení licence CET 21 na dalších 12 let. Podle mluvčího Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Pavla Baráka existovala hypotetická možnost, že by Nova ztratila charakter celoplošné stanice, a tím pádem by se změnila i její licence. Radní se o řešení problému zpočátku nemohli dohodnout, poté jej nechali plně na telekomunikačním úřadu, s nímž se Rada dlouhodobě pře o kompetence, a licenci prodloužili.
Česká televize je na tom lépe
České televize se problém 12. kanálu týká ve dvou lokalitách – Domažlice a Cotkytle. „Požádali jsme proto ČTÚ o nalezení náhradních kmitočtů pro uvedené vysílače,“ řekl serveru RadioTV hlavní inženýr výroby ČT Rudolf Pop. Úřad vybral pro domažlický vysílač 11. kanál, a informaci odeslal k mezinárodní koordinaci do Německa, Rakouska a Polska. Pro druhou lokalitu ČTÚ navrhnul použití 26. kanálu. „Jeho použití je nutno před zahájením mezinárodní koordinace ověřit s ohledem na plánování kmitočtů pro digitální vysílání,“ napsal v dopise adresovaném ČT.
„Po vydání příslušných kmitočtových oprávnění zadá Česká televize ihned Českým radiokomunikacím a.s., které pro ni tyto vysílače provozují, požadavek k přeladění na nové kmitočty,“ slibuje Pop, podle něhož má ČT zájem o urychlené řešení tohoto problému zejména u vysílače Vraní vrch poblíž Domažlic, kde se rušení německým digitálním rozhlasem již aktivně projevuje. Svůj postup ČT koordinuje s mezinárodními asociacemi EBU a DVB.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .