Německo zažívá boom pozemní digitální televize

radiotv22Dnešním dnem Německo startuje další fázi zavádění pozemní digitální televize. Multiplexy DVB-T zahajují vysílání v regionech Hannover – Braunschweig, Brémy – Unterweser a Kolín nad Rýnem – Bonn. Přidávají se tak k dalším velkým německým aglomeracím, jež na vysílání DVB-T přešly v uplynulých měsících – například německá metropole Berlín loni v srpnu definitivně vypnula analogový televizní signál a plně jej nahradila digitálním, neboť pouze sedm procent domácností v tomto regionu bylo závislých na terestrickém příjmu televize. Naprostá většina Berlíňanů má kabelovou přípojku nebo satelitní přijímač.

Dolní Sasko: 16 digitálních kanálů

Tři nové regiony dnes spouští čtyři digitální multiplexy s celkem 16 televizními programy. V listopadu by se k nim měly přidat další dva multiplexy, čímž by počet kanálů dostupných přes DVB-T měl stoupnout na 24. Šest celoplošných digitálních multiplexů by měla mít po vypnutí analogových vysílačů každá evropská země včetně České republiky. Jaká je programová nabídka nových německých multiplexů? V regionu Hannover – Brunswig (Dolní Sasko) začínají vysílat dva komerční a dva veřejnoprávní multiplexy. Komerční multiplex skupiny RTL Group tvoří kanály RTL, Vox, RTL 2 a Super RTL. Společnost ProSiebenSat.1 do svého multiplexu zařadila programy Sat.1, ProSieben, Kabel 1 a zpravodajskou stanici N24. Další dva multiplexy tvoří kanály veřejnoprávních stanic ARD a ZDF.
Příští měsíc chce Úřad spolkové země pro média v Dolním Sasku vypsat výběrové řízení na obsazení dvou multiplexů, které zahájí vysílání v listopadu. Čtyři programové pozice připadnou komerčním, a čtyři veřejnoprávním stanicím. V regionu Kolín nad Rýnem – Bonn (Severní Porýní-Vestfálsko) dnes zahajuje vysílání dokonce hned pět multiplexů: tři veřejnoprávní a dva komerční. Soukromé multiplexy provozované společnostmi RTL Group a ProSiebenSat.1 mají stejné programové obsazení jako v Dolním Sasku. Z veřejnoprávních programů je možné digitálně přijímat Das Erste, ZDF, WDR, NDR, MDR, SWF, KIKA-Kinderkanal (střídá se s programem ZDF-Dokukanal), Phoenix, 3sat (střídá se s programem ZDF-Infokanal), Arte, Eins Muxx a ZDF-Digitext. V listopadu zahájí vysílání další komerční multiplex s televizními kanály CNN, Eurosport, Viva a Terra Nova. Podobná je situace v regionu Brémy – Unterweser.

Konec analogu? 8. listopad 2004

S vypnutím analogových vysílačů ve třech zmiňovaných regionech se počítá k 8. listopadu letošního roku. To také umožní spuštění dalších zmiňovaných multiplexů tak, aby ve všech oblastech volně vysílalo 24 televizních kanálů – 12 veřejnoprávních a 12 komerčních (v České republice si každá celoplošná komerční televize osobuje právo na stejný počet digitálních kanálů, jaký bude mít veřejnoprávní ČT, pozn. autor). Pozemní digitální signál tak pokryje 24 milionů obyvatel severozápadního Německa. Letošní listopad bude z hlediska DVB-T přelomový také pro regiony Hamburk – Lübeck, Kiel a Porúří s Düsseldorfem. V prvním zmiňovaném dosáhne počet provozovaných multiplexů šesti (24 programů), v Kielu budou čtyři (16 programů) a v Porúří zatím dva (osm programů). Také v těchto oblastech se postupně počet multiplexů ustálí na šesti, takže i zde bude vysílat 24 televizních programů.
Na 4. říjen plánuje spuštění pozemního digitálního vysílání Hesensko, Porýní – Falc a Bádensko – Württembersko. Vysílací úřady těchto spolkových zemí podepsaly začátkem března smlouvu, podle které by asi 10 milionů Němců z těchto oblastí mělo zpočátku přijímat osm veřejnoprávních programů ve dvou multiplexech ARD a ZDF, a od prosince tohoto roku už 24 programů, z nichž 12 bude veřejnoprávních a 12 komerčních. Zároveň dojde k definitivnímu ukončení analogového vysílání. Termín jeho vypnutí úřady stanovily na 6. prosince. V Bavorsku se počítá se zahájením pozemního digitálního vysílání až ve druhém pololetí příštího roku. Hlavní důraz přitom spolkový vysílací úřad klade na pokrytí dvou největších měst: Mnichova a Norimberku.

Nejpomalejší bude pokrytí venkova

Komerční provozovatelé získají prostor ve třech multiplexech po čtyřech programech, a stejné podmínky dostanou i veřejnoprávní kanály ARD a ZDF. Výběr programů do jednotlivých multiplexů provede bavorská mediální rada s přihlédnutím na dosavadní terestricky šířené televize na tomto území. Již dopředu ale stanovila pro celoplošné komerční televize RTL a Sat.1 podmínku, že musí do svého programu vkládat odpojované regionální vysílání. Po zahájení vysílání DVB-T v Mnichově a Norimberku budou téměř okamžitě vypnuty analogové vysílače. Na zbytku území Bavorska se počítá s ukončením analogového vysílání do konce roku 2005. Zajímavé je, že zahájení digitálního vysílání v Mnichově a Norimberku chce bavorská mediální rada po dobu prvních čtyř let podpořit dotací až 300 tisíc eur ročně, přičemž nárok na další peníze by měli mít regionální vysílatelé.
Nejpozději budou pozemním digitálním signálem pokryty venkovské oblasti Německa. S vypnutím analogového vysílání se zde počítá v nejzazším možném termínu, který se chystá určit i Evropská unie jako závazné datum ukončení analogového vysílání pro své členy – v roce 2010 (podle předsedy Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka se ale uvažuje i bližším datu, hovoří se o roku 2008, pozn. autor). V souladu s celoněmeckým plánem přechodu na pozemní digitální vysílání by pak v celé zemi mělo vysílat 24 televizních kanálů v šesti multiplexech. Koncepce, která to předpokládá, začala vznikat již v roce 1997 a Spolkový úřad pro vysílání ji zveřejnil v červenci 1999. V České republice se na podobné koncepci pracuje od roku 2001, zatím bez valných výsledků – vláda zatím žádný z návrhů Ministerstva informatiky definitivně nepřijala.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .