Mají kabeláři důvod bát se digitalizace?

radiotv22Přechod na pozemní digitální televizní vysílání může způsobit vrásky nejednomu kabelovému operátorovi. Ve chvíli, kdy v České republice spustí vysílání několik digitálních multiplexů s přibližně dvaceti programy, si diváci rozmyslí, zda se jim vyplatí platit pravidelný měsíční poplatek za kabelovou televizi, nebo oželí jednorázovou investici do přídavného zařízení k televizoru, takzvanému set-top-boxu, a další příjem signálu budou mít zcela zdarma.

Masový odliv zákazníků nedávno zažily kabelové společnosti v Berlíně, který loni v srpnu přešel plně na digitální pozemní vysílání a vypnul analog. Jedná se ale o ojedinělý ostrůvek v rámci celého Německa, kde digitalizace začíná ve velkých městech a postupně se přesouvá i do méně zalidněných oblastí. Odborníci, které RadioTV oslovilo, takový masový úbytek diváků kabelových televizí v tuzemsku neočekávají, nicméně operátoři podle nich musí počítat se vznikem další konkurence.

Utečou ti, co mají omezenou nabídku

„Situace podobná té z Berlína se u nás zřejmě opakovat nebude, ale pro nejnižší nabídku
kabelových operátorů mohou dvě až tři vysílací sítě DVB-T znamenat odliv nejméně
bonitních klientů kabelových televizí řádově ve výši 7 až 15 procent z celkového
počtu těchto předplatitelů,“
míní Leoš Pohl ze společnosti Czech Link. Jak dodává, kabeloví operátoři se zpočátku nemusejí ničeho obávat, protože kmitočtové možnosti pro start DVB-T v České republice jsou v současné době omezené, cena set-top-boxů vysoká a programová nabídka prvních multiplexů bude omezená.

Stejného názoru je Tomáš Vlček ze společnosti FTV Premiéra. „DVB-T nebude zpočátku představovat nějak významnou konkurenci, protože do předpokládaných dvou multiplexů se dostane jenom několik programů a po dobu souběžného analogového i digitálního vysílání nebude moci DVB-T kabelovým rozvodům konkurovat v počtu televizních kanálů.“ Kabelové společnosti se přitom orientují především na klienty, kteří si objednávají rozšířenou programovou nabídku, která čítá 30 a více programů. Stanice, které se objeví v prvních dvou digitálních multiplexech, jsou přitom v nabídce kabelových společností už nyní.

„Naopak v místech, kde je dnes některý celoplošný program přijímán kvůli terénu nebo vzdálenosti nekvalitně ze stávajícího analogového vysílače, může alternativní příjem téhož programu z DVB-T multiplexu umožnit kabelovému operátoru výrazně zlepšit kvalitu signálu u svých předplatitelů,“ míní Vlček. Případný odliv klientů by se podle něj mohl projevit až po vypnutí analogového vysílání a zprovoznění více multiplexů, s čímž se počítá okolo roku 2012. „V těchto multiplexech by ale musela být stejně bohatá nabídka programů, jako v kabelu.“

Digitalizovat se budou i kabelové rozvody

Přechodné období, po které budou terestrické televize vysílat zároveň digitálně a analogově, mohou kabeloví operátoři podle Vlčka využít k převedení svých rozvodů do digitálního systému DVB-C a dalšímu rozšíření své nabídky. „Tím budou mít další konkurenční výhodu oproti DVB-T v potenciální šířce pásma – počtu programů a služeb,“ tvrdí Vlček, podle něhož budou od kabelových společností odcházet pouze ti klienti, kteří nemají zájem o širší programovou nabídku a preferují sledování základních českých celoplošných programů. „Určitě není možné aplikovat na naše podmínky dnešní zkušenosti z Berlína, kde skutečně dochází k odhlašování od kabelovek. V Berlíně vysílá šest multiplexů a DVB-T nabízí berlínským klientům kabelových operátorů skutečně alternativu, jak kvalitou obrazu a zvuku, tak počtem programů. U nás je všechno jinak.“

K tomuto názoru se přiklání i mediální teoretik Milan Šmíd z pražské Fakulty sociálních věd. „DVB-T může být nepříjemnou konkurencí kabelovým operátorům teprve tehdy, až její nabídka bude širší než plánovaných osm programů ve dvou multiplexech, které předpokládá vládní koncepce v nejbližších letech,“ říká. Kabeloví operátoři se podle něj budou moci bát až ve chvíli, kdy DVB-T nabídne divákům 30 neplacených programů jako Freeview v Británii nebo 20 volných televizních programů jako v Berlíně. Jistou konkurencí by ale mohly být i plánované dva multiplexy. „Pro předplatitele nabídky „mini“, kde za více než 100 Kč diváci dostávají běžné terestrické programy vylepšené infokanálem a cizojazyčným satelitem, by mohlo být pro klienty zajímavé koupit si set-top-box a přes DVB-T dostat totéž zadarmo.“

Zkušenosti ze zahraničí však podle Šmída ukazují, že pokud mají lidé kabel, zůstávají mu věrní i po zavedení DVB-T, neboť za kabel platí pravidelně malou částku, zatímco koupě set-top-boxu pro ně představuje sice jednorázovou, ale vyšší investici. „Lidé budou radši nadále platit 120-150 Kč měsíčně místo toho, než aby zainvestovali 3000 Kč do set-top boxu. A tak to zřejmě vydrží až do doby, než se objeví třetí, čtvrtý, pátý multiplex,“ míní Šmíd. V České republice mají podle Aktualizované koncepce přechodu na zemní digitální rozhlasové a televizní vysílání vysílat minimálně do roku 2006 pouze dva celoplošné digitální multiplexy. Jeden budou provozovat České radiokomunikace a druhý společnost Czech Digital Group, propojená s majiteli televize Prima.

Jak to vidí kabelovky? Optimisticky

Příchod pozemního digitálního vysílání kabelové společnosti neohrozí za předpokladu, že spuštění DVB-T nebude doprovázeno opatřeními, která lze charakterizovat jako porušení soutěžních pravidel, míní prezident České asociace kompetitivních komunikací Zdeněk Vaníček. „Zejména jde o případnou účast státu nebo státem vlastněných subjektů v provozování DVB-T, která podkopává důvěru soukromých investorů v konkurenční infrastruktury,“ vysvětluje Vaníček, podle něhož tento problém trápí Evropskou unii,
která „nemůže při zavádění digitálního vysílání nabídnout příliš dobrých příkladů.“

Vaníček razí myšlenku zachování principu technologické neutrality. „Teprve pak se bude digitální zemské vysílání a přenos vysílání v kabelových systémech rozvíjet paralelně vedle sebe,“ dodává. Podle Vaníčka je pro kabelové operátory větším nebezpečím přeřazení kabelových televizí ze snížené do devatenáctiprocentní sazby DPH. „Nikoli zavádění DVB-T a rozšiřování set-top boxů, ale současná škodlivá daňová politika vlády s neustálými změnami a zvyšováním DPH může způsobit odliv klientů od kabelové televize. Tuto skutečnost je zapotřebí naprosto otevřeně uvést.“

Generální ředitel největší tuzemské kabelové společnosti UPC Václav Bartoň říká, že jeho firma „každou poctivou konkurenci vítá, neboť je hnacím motorem podnikání.“ Zároveň ale dodává, že DVB-T pro kabelovou televizi ani satelitní vysílání opravdovou konkurencí nebude. „Je samozřejmé, že DVB-T pomůže tvorbě nových programů a možná rozkolísá dominantní postavení některých vysílatelů, to ovšem ještě více zvýrazní různorodost, odlišnost a zajímavost programové nabídky kabelové a satelitní televize od nabídky terestrického vysílání, byť digitálního.“ To se podle Bartoně nikdy nepřiblíží satelitnímu vysílání co do počtu přenášených programů a možnosti pokrytí, ani kabelovým rozvodům ve velikosti spektra služeb po širokopásmové síti.

Bartoň: televize čeká finančně náročné období

Bartoň předpovídá provozovatelům digitálního pozemního vysílání problémy spočínající ve finanční náročnosti souběžného vysílání v digitálu a analogu. „Dá se očekávat, ze to bude mít i když jen přechodný, negativní vliv na kvalitu obsahu – majitelé televizních stanic musí tvořit zisk, respektive ctít finanční ukazatele a proto budou muset někde ušetřit,“ varuje. Ve hře jsou podle šéfa UPC ještě další neznámé, třeba osud společných televizních antén po vypnutí analogových vysílačů. „Okolo 50 procent televizorů v českých domácnostech není stále vybaveno A/V anebo SCART vstupem – a tam bude implementace DVB-T velkým problémem. Už teď se diskutuje o tom, kdo to zaplatí,“ dodává Bartoň.

Připočtou-li se všechny montážní práce a materiál, zaplatí lidé podle Bartoně za příjem DVB-T poměrně vysokou částku, do níž se promítne ještě vyšší, devatenáctiprocentní DPH. „Snad jen přijímače DVB-T budou, pokud stále platí myšlenka podpory digitalizace prostřednictvím DPH, v pětiprocentní sazbě,“ vypočítá Bartoň s tím, že se ovšem jedná o náklady na jediný televizor v domácnosti. Dnes je ovšem obvyklé, že každá domácnost má několik televizních přijímačů. Pokud by chtěla přijímat na všechny pozemní digitální vysílání, musela by pro každý zvlášť pořídit set-top-box. „Navíc servis, který má nabízet DVB-T, mají dnes zákazníci kabelové a satelitní televize komplexní a v oprávněných případech, kterých je většina, zdarma.“

Kdy se kabelové společnosti pustí do DVB-C?

Odlivu klientů v souvislosti se zaváděním DVB-T se Bartoň neobává. Ten, komu stačí omezený výběr programů, podle něj už beztak využívá společnou televizní anténu. „Kdo chce sledovat více programů, než je knoflíků na dálkovém ovládání, ten má a v budoucnu bude nadále mít kabelovou nebo satelitní televizi,“ domnívá se šéf UPC. Digitalizace se navíc dotkne i kabelových rozvodů – tato technologická novinka nabídne mnohem více služeb než pozemní digitální vysílání. UPC už vysílání ve formátu DVB-C úspěšně provozuje v některých evropských zemích. Podle Bartoně zejména tam, kde je dostatečný počet programů a zájem diváků. „Věřím, ze Česká republika se k těmto zemím brzy připojí. Se zaváděním DVB-T to ale vůbec nesouvisí,“ uzavírá Bartoň.

Určité testy DVB-C už podle tisku připravuje druhá největší česká kabelová síť Karneval. Leoš Pohl ze společnosti Czech Link ale nepředpokládá, že by se komerční nasazení platformy DVB-C v podmínkách České republiky uplatnilo před rokem 2005. „Na rozšíření nabídky televizních programů a služeb prostřednictvím digitalizace by nebyla dříve klientská odezva odpovídající míře investic,“ vysvětluje. „Předností je možnost unicastingu a širokého frekvenčního pásma. Na druhou stranu je však nevýhodou relativně vysoká investiční náročnost kabelové digitalizace a nevýhodná demografická struktura zákazníků pro tento druh nadstandardních služeb.“

Václav Bartoň z UPC nechce na přímou otázku, jaké náklady odhaduje v souvislosti s digitalizací firemních sítí, odpovědět. „Tyto údaje jsou důvěrné povahy.“ Jisté je, že nová technologie ještě více zrychlí internet po kabelu a nabídne další přidanou hodnotu. Zavedení DVB-C by podle Tomáše Vlčka z FTV Premiéry mělo umožnit zvýšit kvalitu obrazu i zvuku, dále rozšířit nabídku programů a hlavně interaktivních služeb. „To budou výhody. Nevýhodou bude nutnost používat DVB-C set-top boxy i v domácnostech, kde nyní pro příjem z kabelu stačí běžný televizor. Tady to ale vyloženě odhaduji, kabeloví operátoři určitě mají vlastní sofistikované rozbory všech pro a proti přechodu na DVB-C.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .